Ero sivun ”Tilastollisen hypoteesin testaus” versioiden välillä

p (stilisointia)
#Määritellään nollahypoteesi H<sub>0</sub> ja vastahypoteesi H<sub>1</sub>. Testi on luotu määrittelemään aineiston näytön avulla voimakkuus H<sub>0</sub>:aa vastaan. H<sub>1</sub> on väite joka hyväksytään, jos näytön perusteella H<sub>0</sub> hylätään.<ref name="Moore, McCabe, Craig"/>
#Selvitetään aineistoa koskevat oletukset testausta varten, kuten riippumattomuus ja havaintoja kuvaava jakauma. Lasketaan aineistossa toimivan tilastollisen testin testisuure.<ref name="Moore, McCabe, Craig"/>
#P''p''-arvon saanti aineistolle. Tilastollisen testin ''p''-arvo on todennäköisyys havaita nollahypoteesin mukaisessa tilanteessa vähintään yhtä poikkeava testisuureen arvo kuin mitä aineistosta on laskettu.<ref name="Högmander"/>
#Lopputuloksen esitys. Valitaan merkitsevyyden taso α. Jos ''p''-arvo on pienempää tai yhtäsuurta kuin α, tämä johtaa lopputulokseen, että vastahypoteesi on totta. Jos taas P''p''-arvo on suurempaa kuin α, niin aineisto ei tarjoa riittävää näyttöä nollahypoteesin hylkäämiseen. Lopputulos on yhteenveto siitä mitä testi suureen avulla selvitettiin.<ref name="Moore, McCabe, Craig"/>
 
Nollahypoteesin hylkäykseen voi liittyä kahta virhettä
Rekisteröitymätön käyttäjä