Ero sivun ”Työvelvollisuus Suomessa” versioiden välillä

Sodan ja sodanuhan aikana valtioneuvosto voi säätää yleisen työvelvollisuuden, jolloin kaikilla maassa asuvilla 17–64-vuotiailla on velvollisuus tehdä työtä, joka on tarpeellista "valmiuslain tarkoituksen saavuttamiseksi".<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911080 Valmiuslaki (1080/1991).] 23&nbsp;§. Viitattu 5.2.2008</ref> Valmiuslain tarkoituksena puolestaan on<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911080 Valmiuslaki (1080/1991).] 1&nbsp;§. Viitattu 5.2.2008</ref> {{Sitaatti|poikkeusoloissa turvata väestön toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys}}
 
[[Puolustustilalaki|Puolustustilalain]] ollessa voimassa sotilasviranomaisella eli vähintään [[joukkoyksikkö|joukkoyksikö]]n komentajalla tai [[sotilasalue]]en päälliköllä on oikeus [[sotatoimialue]]ella määrätä henkilöitä tilapäiseen työntekoon suorittamaan tehtäviä, jotka ovat joukkoja välittömästi palvelevien, sotilasjohtoon otettujen yritysten tai joukkojen itsensä kannalta välttämättömiä. Tilapäiseen työhön määrätty voidaan velvoittaa käyttämään omia työvälineitään, mutta häntä ei saa pitää tehtävässä yli 12 vuorokautta tai pakottavassa tilanteessa yli 24 vuorokautta vastoin tahtoaan. Tilapäiseen työhön voidaan määrätä kuka tahansa sotatoimialueella oleskeleva 17–64-vuotias henkilö kansalaisuudesta tai asuinmaasta riippumatta. Vihollisvaltion kansalaisia tai [[Sotavanki|sotavankeja]] ei kuitenkaan saa tällaiseen työhön käyttää. Määräyksestä saa valittaa hallinto-oikeuteen, mutta sitä on noudatettava välittömästi. Mahdollinen määräys tilapäiseen työhön ohittaa muut työsuhteesta tai työvelvollisuusmääräyksestä aiheutuvat velvollisuudet. Korvaus menetetystä tulosta ja vahingoittuneista työvälineistä suoritetaan jälkeenpäin joko täysimääräisesti tai, valtiontalouden niin vaatiessa, kohtuullisessa määrin.<ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911083 Valmiuslaki (1083/1991)], 25, 30, 37, 38&nbsp;§§. Viitattu 5.2.2008. Puolustustilalain mukaan valitus tehdään lääninoikeuteen, mutta nämä on sittemmin korvattu hallinto-oikeuksilla. Valmiustilalain 27&nbsp;§ mukaan [[Valtioneuvosto]] voi asettaa erityisiä lautakuntia käsittelemään myös tilapäiseen työntekoon annetuista määräyksistä tehtyjä valituksia.</ref><ref>[http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1955/19550008 Geneven yleissopimukset] (SopS 8/1955). Sotavankisopimuksen 50 artikla kieltää sotavankien käytön sotilaallista toimintaa hyödyttävään työhön. Siviilihenkilöiden suojelusta tehdyn sopimuksen 40 artikla kieltää vihollisvaltion kansalaisten käytön työhön, joka on yhteydessä sotatoimien suorittamiseen. Viitattu 5.2.2008</ref>
 
==Työvelvollisuuden toimeenpano==
2 945

muokkausta