Ero sivun ”Maankäytön suunnittelu Suomessa” versioiden välillä

ei muokkausyhteenvetoa
(Tarkennettu kuvausta ympäristöministeriön roolista sekä lisätty maininta ja linkki maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta.)
 
=== Osallistuminen kaavaprosessin eri vaiheissa ===
[[Maankäyttö- ja rakennuslaki|Maankäyttö- ja rakennuslaissa]] ja -asetuksessa <ref>Maankäyttö- ja rakennusasetus (10.9.1999/895)</ref> on esitetty yleisiä vaatimuksia vuorovaikutteiselle suunnittelulle sekä osallistumisen toteuttamiselle ja siitä tiedottamiselle. Kansalaisten osallistumisen tarkka vaihe, menettelyt ja aikataulut suunnitellaan kaavakohtaisesti. Suunnitelma esitetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, jonka kaavoittava viranomainen laatii kaavan valmistelun aloitusvaiheessa<ref name=":2">Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 8. luku,  63§</ref>. [[b:Kaavalausunnon,_-mielipiteen_ja_-muistutuksen_laatiminen|Kirjallisen kaavalausunnon, -mielipiteen ja -muistutuksen laatiminen]] on muodoltaan vapaa, mutta se tulee tehdä viranomaisen asettamassa määräajassa.
 
Kaavoituksen osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa merkittävästi. Lisäksi kaavoitukseen voivat osallistua ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan kaavoitus koskee.<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 8. luku, 62 §.</ref>
* [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 Finlex: Maankäyttö- ja rakennuslaki] Viitattu 22.1.2019.
*[https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895 Finlex: Maankäyttö- ja rakennusasetus] Viitattu 22.1.2019.
*[http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen Ympäristöministeriö: Maankäyttö- ja rakentaminen] Viitattu 23.1.2019.
*[https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus Ymparisto.fi: Elinympäristö ja kaavoitus] Viitattu 23.1.2019.
*[http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-505-4 Haliseva-Soila, Merja (toim.) Osallistun kaavoitukseen - Kuntalaisen opas. Varsinais-Suomen ELY-keskus 12 / 2016, 2016.]
*[[hdl:10138/41516|Tulkki, Katri; Vehmas; Anne: Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2007, 2007.]]
[[Luokka:Kaupunkisuunnittelu]]
[[Luokka:Seulonnan keskeiset artikkelit]]
 
{{Wikikirjasto|Kaavalausunnon, -mielipiteen ja -muistutuksen laatiminen}}
16

muokkausta