Ero sivun ”Maankäytön suunnittelu Suomessa” versioiden välillä

Tarkistuksia ja lisäyksiä lähteisiin.
p (Lähdeviitteen ja terminologian yhdenmukaistamista.)
(Tarkistuksia ja lisäyksiä lähteisiin.)
 
== Lähteet ==
* [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 Finlex: Maankäyttö- ja rakennuslaki] Viitattu 22.1.2019.
*[https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895 Finlex: Maankäyttö- ja rakennusasetus] Viitattu 22.1.2019.
*[http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-505-4 Haliseva-Soila, Merja (toim.) Osallistun kaavoitukseen - Kuntalaisen opas. Varsinais-Suomen ELY-keskus 12 / 2016, 2016.]
*[[hdl:10138/41516|Tulkki, Katri; Vehmas; Anne: Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2007, 2007.]]
*[http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankaytto_ja_rakennuslaki_2000_sarja/Opas_8_Osallistuminen_ja_vaikutusten_arv(4377) Heikkonen, Mauri; Irjala, Antti: Osallistuminen ja vaikutusten arviointi maakuntakaavoituksessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -sarja, Opas 8. Ympäristöministeriö.] Viitattu 22.1.2019.
 
===Viitteet===
16

muokkausta