Ero sivun ”Hallintolaki” versioiden välillä

2 460 merkkiä lisätty ,  13 vuotta sitten
p (Kieliasua)
 
==Tiedoksianto==
Tiedoksiantoa koskevat säännökset ovat eräitä hallintolain useimmin tarvittuja säädöksiä, sillä niitä noudatetaan aina, kun muu laki ei sisällä erityisiä sääntöjä. Tärkeimpänä poikkeuksena hallintolakiin on oikeudenkäynti [[rikos]]asioissa, jossa noudatetaan syytetylleasianosaiselle laajemman oikeusturvan antavaa menettelyä.
 
Viranomaisen on annettava päätöksensä tiedoksi asianosaisille ja muille, joilla on oikeus hakea muutosta oikaisulla tai valittaa päätöksestä. Myös päätökset, joihin on muutoksenhakukielto, on annettava tiedoksi. Tiedoksianto toteutetaan tavallisena, todisteellisena tai yleistiedoksiantona. Laissa on tarkat säännökset siitä, kenet on oikeutettu vastaanottamaan tiedoksianto eri yhteisölajien puolesta.
 
===Yleistiedoksianto===
Yleistiedoksiantoa käytetään, jos asianosaisena on yli 30 henkilöä, asianosaista ei tunneta tai asianosaista ei voida tavoittaa. Käytännössä yleistiedoksiantoa yritetään välttää, sillä se ei useinkaan tavoita etsittyjä henkilöitä. Yleistiedoksiannossa asia ilmoitetaan [[Virallinen lehti|virallisessa lehdessä]] ja viranomaisen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, jota asianosainen todennäköisimmin seuraa. Tiedoksianto on tapahtunut seitsemän päivää virallisen lehden ilmestymisen jälkeen.
 
===Tavallinen tiedoksianto===
Tavallinen tiedoksianto toimitetaan tavallisena kirjeenä postitse vastaanottajalle. Sen katsotaan tavoittaneen vastaanottajan seitsemän päivää kirjeen lähettämisestä, ellei vastaanottaja osoita asian olevan toisin. Viranomaisen tietoon asia tulee kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
 
===Todisteellinen tiedoksianto===
Asiat, jotka koskevat velvoittavaa päätöstä ja joiden tiedoksiannosta alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaava määräaika, on toimitettava tiedoksi todisteellisesti. Perustoimitustapana on saantitodistuksellinen kirje. Saantitodistusta saadaan käyttää myös muulloin, kun se on tarpeen. Todistukseen merkitään tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja sekä tiedoksiannon ajankohta. Tarvittaessa asia voidaan toimittaa kuin haaste haastetiedoksiantona, jonka vie perille haastemies tai muu tähän tehtävään määrätty virkamies.
 
Jos asianosaista ei tavoiteta, asiakirja voidaan luovuttaa suljetussa kuoressa asianomaisen
*15 vuotta täyttäneelle samassa taloudessa asuvalle henkilölle
*vastaanottajan työnantajalle tai tämän edustajalle
*vastaanottajan työntekijälle, mikäli vastaanottaja harjoittaa elinkeinoa pysyvässä toimipaikassa
*vastaanottajayhteisön toimihenkilölle.
Sijaistiedoksiannon vastaanottavan henkilön on suostuttava toimittamaan se perille. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmen päivän kuluessa siitä, kun sijaistiedoksianto on tapahtunut, jollei vastaanottaja osoita muuta.
 
==Muuta aiheesta==
6 601

muokkausta