Avaa päävalikko

Muutokset

ei muokkausyhteenvetoa
'''Sosiaaliantropologia''' tutkii sosiaalisia verkostoja, toisin sanoen, ne antropologit jotka ovat painottaneet tutkimuksissaan esimerkiksi hierarkioita, sukulaisuussuhteita yms. on luokiteltu liittämällä liite "sosiaali-" tieteenalan eteen.
 
Tutkimushaaran edustajia ovat esimerkiksi [[Alfred Radcliffe-Brown]] (1881–19651881–1955), [[W. H. R. Rivers]] (1864–1922), [[Raymond Firth]] ja [[E. E.Edward Evans-Pritchard]]. Evans-Pritchard tutki Afrikassa Britannian entisissä siirtomaissa asuvien heimojen välisiä voimarakenteita ja konflikteja, tarkoituksenaan selvittää siirtomaaisännälle kuinka maata voi parhaiten hallita. Tutkimusta hän teki vuosina 1926–1930 [[Azandet|azandeista]] ja 1930-luvulla [[Nuerit|nuereista]]. Eräs hänen havainnoistaan oli se, että keskenään riidoissa olevat heimot usein liittyivät yhteen suuremman ulkopuolisen uhan äärellä. Evans-Pritchardiin oli vaikuttanut teoreettisesti toinen englantilainen antropologi Radcliffe-Brown. Radcliffe-Brown pääteokset ''The Andaman Islanders'' (1922) ja ''The Social Organization of Australian Tribes'' käsittelevät yhteiskuntarakenteita [[Andamaanit|Andamaanien saarilla]] ja [[Australia]]ssa. Radcliffe-Browinia ja Evans-Pritchardia pidetään keskeisimpinä funktionaalisen-strukturalismin teorian kehittäjinä.
 
Sosiaaliantropologiaa pidetään usein [[kulttuuriantropologia]]n alakäsitteenä. Sosiaaliantropologia ja kulttuuriantropologia ovat kuitenkin käsitteinä hyvin lähellä toisiaan, sillä kulttuurinen tieto ja ihmisen käyttäytyminen nivoutuvat kiinteästi yhteen. Niistä käytetäänkin usein yhteisnimitystä ''sosiaali- ja kulttuuriantropologia''. Nimitysten erottaminen on perustunut oppihistoriallisiin perinteisiin. Suomen yliopistojen humanistisissa tiedekunnissa, kansatieteellisen ja [[Folkloristiikka|folkloristisen]] opetuksen rinnalla, aineen nimenä on kulttuuriantropologia, ja yhteiskuntatieteellisissä tai valtiotieteellisissä tiedekunnissa, sosiologian alaisuudessa, samansisältöinen aine on nimeltään sosiaaliantropologia.<ref>{{Verkkoviite | Osoite = http://www.uta.fi/avoinyliopisto/arkisto/sosiaaliantropologia/antropologia.html | Nimeke =Antropologinen tutkimus: mitä se on? | Tekijä = | Ajankohta = | Julkaisija =Tampereen yliopisto | Viitattu = 23.11.2014 }}</ref>