Ero sivun ”Muuttuja (ohjelmointi)” versioiden välillä

merkitään lohkot selkeämmin
(pino on keskusmuistia, pitäisi mainita pino/kekomuisti, näkyvyysalueet etc.)
(merkitään lohkot selkeämmin)
 
Muuttujia käytetään yleisesti matemaattisissa [[lauseke|lausekkeissa]] ja [[algoritmi|algoritmeissä]] kuvaamaan symboleja, joiden arvoa ei etukäteen haluta sitoa mihinkään tiettyyn arvoon. Muuttujien käyttö mahdollistaa yleiskäyttöisten [[aliohjelma|proseduurien]] ja funktioiden luomiseen. Esimerkiksi seuraava funktio palauttaa kahden lukumuuttujan "x" ja "y" yhteenlasketun summan:
<source>
 
funktio summa(x, y) {
summa = x + y;
}
</source>
 
Koska muuttujien "x" ja "y" arvoa ei ole etukäteen sidottu, voidaan funktiota kutsua halutuilla arvoilla, esimerkiksi summa(10,29) palauttaisi arvon 39. Muuttujien sisältämät arvot voivat olla muitakin kuin numeroita. Tyypillisesti ohjelmistoissa muuttujilla käsitellään tekstiä, numeroita ja olioita;
 
Muuttujia käsitellään ohjelmointikielissä operaattoreiden avulla samoin kuin vakioita ja literaalejakin. Esimerkiksi yhteenlaskussa käytetään yleensä "+" -operaattoria kahden muuttujan välissä merkitsemään yhteenlaskua. Operaattori voi sijaita myös muualla suhteessa muuttujaan. Esimerkiksi [[Lisp]]-ohjelmointikielessä:
<source>
 
(+ x y )
</source>
 
vastaa merkintää "x + y". Tärkeä operaattori on myös sijoitusoperaattori, jolla muuttuja voidaan sijoittaa toiseen muuttujaan, esimerkiksi
<source>
 
summa = x + y;
summa := x + y;
</source>
 
ovat esimerkkejä eri kielissä käytetyistä sijoitusoperaattoreista. Loogisten operaattoreiden avulla voidaan vertailla muuttujien arvoja, esimerkiksi
lauseessa:
<source>
 
if( x > y ) then print "x on suurempi kuin y";
</source>
 
operaattori ">" vertailee onko x suurempi kuin y jolloin lause tulostaa ruudulle tekstin, jos näin on. Eri ohjelmointikielissä on erilaisia tapoja käsitellä muuttujia operaattoreiden avulla.
140 858

muokkausta