Avaa päävalikko

Muutokset

Tavallista suurempi osa linnustosta koostuu pikkulinnuista. Tyypillisiä edustajia ovat muun muassa [[tiaiset]], [[kertut]] ja [[tikat]]. Petolinnuista tavallisia ovat esimerkiksi [[kanahaukka]] ja [[pöllöt]]. Soilla viihtyvät [[teeri]] sekä useat [[viklot]] ja [[sorsat]].
 
==Hyötykäyttö ja uhkatuhat==
Havupuumetsien arvo puu- ja paperiteollisuudessa on hyvin merkittävä, ja etenkin Fennoskandiassa metsien hyväksikäyttö on intensiivistä. Luonnontilaisia aarnimetsiä on suhteellisen vähän. Hoidetuista metsistä puuttuvat kelot ja lahopuut, jotka luonnontilaisessa metsässä muodostavat merkittävän osan koko metsän biomassasta ja jotka ovat muun muassa useiden hyönteisten elinympäristöä. Myös osissa Siperiaa, Alaskaa ja Kanadaa metsien hyötykäyttö on lisääntymässä.
 
Rekisteröitymätön käyttäjä