Avaa päävalikko

Muutokset

4 merkkiä lisätty ,  13 vuotta sitten
ei muokkausyhteenvetoa
Merimieslähetystä tekevät merimieskirkot eri puolilla maailmaa. Toiminta jakaantuu kolmeen toisistatoisistaan poikkevaan työmalliin, jostajoista Suomen Merimieslähetys, myöhemmin Suomen Merimieskirkko toteuttaa ns pohjoismaista mallia. Tällä tarkoitetaan ulkomailla asuvien ja liikkuvien omien kansalaisten ja siirtolaisiksi lähteneiden keskuudessa tehtävää omakielistä kristillistakristillistä, kulttuurista ja vapaa-ajan toimintaa. Työ tapahtuu pääosin omista työkeskuksista eli merimieskirkoista käsin osin laajaltikin asemaassa liikuen.
 
Työtä tekevät merimiespapit, sosiaalikuraattorit, taloushenkilökunta sekä laaja vapaaehtoisten joukko.
Merimieskirkoilta käsin tehdään työtä erityisesti eritystilanteisiin joutuneiden keskuudessa sairaaloissa, vankiloissa ym laitoksissa. Yhä kasvava kohderyhmä ovat ikääntyvät ns aviosiirtolaiset, joiden vanhuusiän ongelmia vierauden tunne usein lisää.
 
Toinen malli merimieslähetystyötä on anglo-amerikkalainen malli, jolla tarkoitetaan oman maan satamissa ja paikallisin voimin (näistä suurin on katolisen kirkon Stella Maris - järjestö) toteutettavaa kansainvälistä toimintaa. Merimieskirkko on avoinna kaikille merenkulkijoille kansallisuuteen ja uskontunnustukseen katsomatta. Sen rahoitus on usein paikallisten vastuulla ja toiminnassa vapaaehtoisten asuusosuus on merkittävä.
 
Kolmas työmuoto, jonka erityisesti suomalaiset ovat kehittäneet, on laivapappi- tai laivakuraattoritoiminta. Tässä työmuodossa työ viedään laivoille mukana purjehtivien pappien ja muiden työntekijöiden seilatessa viikon kaksi, joskus jopa pidempäänkin laivan mukana. Työn idea on olla matkassa ja elämäntilanteessa mukana, tehdä merenkulkijan apuna tämän työtä ja siinä äärellä mahdollistaa luottamukselliset keskustelut. Työ on saanut niin merenkulkijoiden kuin varustamoidenkin varauksettoman tuen.
7

muokkausta