Avaa päävalikko

Muutokset

221 merkkiä lisätty ,  13 vuotta sitten
muotoilua
'''Tontti''' on rakennustarkoitukseen varattua maa-aluetta.
Yleiskielessä käytämme sanaa myös hieman laajemmin kuvaamaan talon ympärillä olevaa maa-aluetta tai esim. tyhjä tontti rakentamatonta tonttia.
Kaavoituksessa joka on osa maankäyttösuunnitelmaa maa-alue jaetaan erilaisiin tontteihin eri tarkoitusta varten esim asumiseen, teollisuuden tai julkisten rakennusten käytöön. Rantakaavassa osoitetaan rantarakentamiseen sopivia maa-aloja.
 
 
Tonteille määrätään rajat ja niiden kautta pinta-ala. Tonteille annetaan myös rakennusoikeus, eli se suhde kuinka paljon tontin pinta-alasta voidaan rakentaa.
== Tontti kaavoituksesssa ==
Tontiin voi kohdistua myös muita määräyksiä, kuten kerrosten lukumääriä, kattokaltevuuksia ym koskevia.
Kaavoituksessa joka on osa maankäyttösuunnitelmaa maa-alue jaetaan erilaisiin tontteihin eri tarkoitusta varten esim. asumiseen, teollisuuden tai julkisten rakennusten käytöön. Rantakaavassa osoitetaan rantarakentamiseen sopivia maa-aloja.
 
Tonteille määrätään rajat ja niiden kautta pinta-ala. Tonteille annetaan myös rakennusoikeus, eli se suhde kuinka paljon tontin pinta-alasta voidaan rakentaa. Tontin rakennusoikeuteen voi liittyä myös muita määräyksiä, kuten kerrosten lukumäärä ja kattokaltevuudet.
 
Rakennuslupa käsittelyssä tontista piirretään asemapiirros, jossa käy ilmi tonttia koskevat määräykset ja tontin rajanaapurit. Asemapiirroksessa ilmaistaan myös monia muita rakennuslain edellyttämiä tietoja. Juridisesti asemapiirros on rakennuslupa piirustuksista tärkeimpiä.
 
Tontille tehdään liittymiä erilaisiin yhteisiin verkostoihin, kuten sähkötonttitie, vesisähköliittymä, javesi- ja viemäriliittymiä.
Tontille tulee tonttitie
 
Tontille tehdään liittymiä erilaisiin yhteisiin verkostoihin, kuten sähkö, vesi ja ja viemäriliittymiä.
Asemakaava-alueiden ulkopuolella tonttia vastaavana nimityksenä käytetään usein tilaa.
 
== Otteita rakennuslaista ==
 
 
'''11 luku Tonttijako'''
 
'''Ote78 rakennuslaista:§ Tonttijako'''
 
11 luku
Tonttijako
78 §
Tonttijako
Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin, milloin se on maankäytön järjestämiseksi tarpeen (tonttijako). Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa.
 
Tonttijakoa koskevia säännöksiä ei sovelleta maanalaisen asemakaavan alueella.
 
'''79 § Erillisen tonttijaon laatiminen'''
 
79 §
Erillisen tonttijaon laatiminen
Asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa. Erillisestä tonttijaosta on laadittava kartta.
 
Erillisen tonttijaon laatijan tulee olla pätevä tehtävään. Pätevyydestä säädetään tarkemmin asetuksella.
 
'''80 § Tonttijaon muuttaminen ja kumoaminen'''
80 §
 
Tonttijaon muuttaminen ja kumoaminen
Tonttijaon muuttamisessa ja kumoamisessa sovelletaan erillisen tonttijaon laatimista koskevia säännöksiä. Asemakaavan mukainen ohjeellinen tonttijako voidaan muuttaa sitovaksi tonttijaoksi noudattaen vastaavia säännöksiä.
 
Tontin tai sen osan omistajalla on oikeus tehdä kunnalle esitys tonttijaon muuttamisesta
 
'''81 § Tonttijaon oikeusvaikutukset'''
 
81 §
Tonttijaon oikeusvaikutukset
Rakennusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa.
 
Rakennuslupaa ei saa myöskään myöntää, jollei rakennusluvan hakija hallitse koko rakennuspaikkaa tai jos rakennusluvan myöntäminen vaikeuttaa korttelin muun osan käyttöä kaavan osoittamaan tarkoitukseen.
 
'''82 § Tonttijaon laatimisesta aiheutuvat kustannukset'''
82 §
 
Tonttijaon laatimisesta aiheutuvat kustannukset
Jos erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on pääosin yksityisen edun vaatima ja maanomistaja tai -haltija on sitä hakenut, kunnalla on oikeus periä omistajalta tai haltijalta tonttijaon laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuneet kustannukset.
 
 
[[Luokka:Aluesuunnittelu]]
1 230

muokkausta