Ero sivun ”Introvertti ja ekstrovertti” versioiden välillä

Merkkaukset: Mobiilimuokkaus  mobiilisivustosta 
Merkkaukset: Mobiilimuokkaus  mobiilisivustosta 
Tyypillinen introvertti on hiljainen, itseään tutkiskeleva (introspektiivinen) ja varautunut Tutkimuksissa<ref>Eysenck 1990; Wilson, 1978, Zuckerman; 1991</ref> on havaittu introverttien olevan herkempiä kivulle, väsyvän helpommin ja tuntevan jännityksen madaltavan suoritustasoa, pärjäävän paremmin koulussa, suosivan vakaampia ammatteja ja olevan vähemmän alttiita vaikutteille sekä olevan ekstravertteja vähemmän seksuaalisesti aktiivisia.<ref>Pervin 2003, 44-45.</ref>
 
== EkstroverttiEkstravertti ==
EkstroverttiEkstravertti suuntautuu ihmisiin ja asioihin ympäristössä päinvastoin kuin introvertti. EkstroverttiEkstravertti orientoituu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa kasvotusten.
 
EkstrovertitEkstravertit hakeutuvat tilanteisiin, joihin liittyvät muut ihmiset ja heidän kanssaan vuorovaikuttaminen. EkstroverteilläEkstraverteillä saattaa olla vaikeuksia keskittyä esimerkiksi opintoihin, ellei opiskelu tapahdu pienessä vuorovaikuttavassa piirissä, koska ekstrovertitekstravertit ovat ulospäin suuntautuneita. Muun muassa tämän takia ekstroverttejäekstraverttejä pidetään impulsiivisempina, koska he eivät käytä aikaa asioiden harkitsemiseen, toisin kuin introvertit.
 
Eloisuus ja seurallisuus ovat kuitenkin sosiaalisesti arvostettuja piirteitä. EkstroversionEkstraversion yleinen ihannointi näkyy esimerkiksi siten, että puheliaita pidetään älykkäämpinä ja kiinnostavampina kuin hiljaisia, vaikka tutkimusten mukaan puheliaisuus ei korreloi älykkyyden kanssa.<ref>[http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/Hiljaisia_tyyppeja_tarvitaan_tyopaikoilla.aspx Hiljaisia tyyppejä tarvitaan työpaikoilla], Työpiste-verkkolehti 2.5.2012.</ref>
 
== Aivotoiminnan eroja ==
Rekisteröitymätön käyttäjä