Ero sivun ”Ajatushautomo” versioiden välillä

22 merkkiä lisätty ,  3 vuotta sitten
→‎Suomessa: Linkitys: Magma (ajatushautomo)
(→‎Suomessa: Linkitys: Magma (ajatushautomo))
 
=== Suomessa ===
Suomessa on valtion, elinkeinoelämän ja säätiöiden tuella sekä projektirahoituksella toimivia ajatushautomoita. [[Elinkeinoelämän valtuuskunta]] (Eva) edus­taa nä­ky­väs­ti yri­tys­maail­man maail­man­ku­vaa elin­kei­no­elä­män ra­hoil­la. Suo­men kak­si­kie­lis­tä kult­tuu­ria puo­lus­ta­va [[Magma (ajatushautomo)|Mag­ma]] toi­mii ruot­sin­kie­lis­ten sää­tiöi­den tuen tur­vin, ja ihmisnä­kö­kul­maa ko­ros­ta­va [[Demos Helsinki|Demos Helsinki]] on va­kiin­nut­ta­nut paik­kan­sa it­se hank­ki­mal­laan pro­jek­ti­ra­hoi­tuk­sel­la.<ref name=hs>{{Verkkoviite|Osoite=http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Ajatushautomoiden+idea+on+h%C3%A4m%C3%A4rtym%C3%A4ss%C3%A4/a1338688536077|Nimeke=Pääkirjoitus: Ajatushautomoiden idea on hämärtymässä|Julkaisu=HS.fi|Ajankohta=4.6.2012|Viitattu=29.1.2014}}</ref>
 
Suomessa valtio ryhtyi tukemaan ajatushautomoita vuonna 2005, minkä jälkeen puolueet alkoivat perustaa niitä. Valtion tuen määrä on pysynyt 500 000 eurossa. Ai­na­kaan tä­hän men­nes­sä ajatushautomoista valtion tuella toimivat ja puolueita lähellä olevat ei­vät ole täyt­tä­neet nii­hin koh­dis­tu­nei­ta odo­tuk­sia. Vaik­ka useis­sa aja­tus­hau­to­mois­sa on teh­ty aa­te­poh­jal­ta pon­nis­ta­vaa tut­ki­mus- ja sel­vi­tys­työ­tä, koot­tu jul­kai­su­ja ja jär­jes­tet­ty kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia, hau­to­mois­ta ei ole tul­lut ylei­sen yh­teis­kun­nal­li­sen kes­kus­te­lun moot­to­rei­ta. Aja­tus­hau­to­moi­den jul­kai­sut ja ti­lai­suu­det ylit­tä­vät jos­kus uu­tis­kyn­nyk­sen ja he­rät­tä­vät toi­si­naan yleis­tä kiin­nos­tus­ta, mut­ta en­si­si­jai­ses­ti ne pu­hut­te­le­vat oman puo­lueen ak­tii­ve­ja.<ref name=hs/>
676

muokkausta