Ero sivun ”Uralilainen foneettinen aakkosto” versioiden välillä

*₍ kirjainten välissä alhaalla osoittaa tavurajaa, esim. ''linja₍auto''.
*‿ sanojen välissä osoittaa, että edellisen sanan viimeinen äänne on lausefoneettisista syistä kokonaan tai osoittain assimiloitunut seuraavan sanan alkuäänteen kaltaiseksi tai päinvastoin (esim. ''otiη‿kädem‿pois'').
*˽ osoittaa sanojen välissä, että edellisen sanan loppukonsonantti on joutunut seuraavan sanan alkukonsonantiksi tai muodostunut sanoja yhdistäväksi geminaataksi (esim. ''kaupp˽ol tehtü'').
*
*_ kirjaimen alla osoittaa äänteen soinnittomuutta,esim. <u>''a''</u> (= <small>''A''</small>), <u>''r''</u> (= <small>''R''</small>).
 
==Äänteiden kestoasteet==
605

muokkausta