Ero sivun ”Uralilainen foneettinen aakkosto” versioiden välillä

*˛ kirjaimen alla osoittaa konsonantin koronaalisuutta (''s̨'' ) ja vokaalin redusoituneisuutta (ks. nurinkäännetyt kirjaimet).
*¸ kirjaimen alla osoittaa konsonantin post- tai labiodentaalisuutta (esim. ''ţ'') ja labiaalikonsonantin labiodentaalisuutta eli dentilabiaalisuutta (esim. ''m̧'').
*<sub>(</sub>&#x208D; kirjainten välissä alhaalla osoittaa tavurajaa, esim. ''linja<sub>(</sub>autolinja₍auto''.
* &#x203F; sanojen välissä osoittaa, että edellisen sanan viimeinen äänne on lausefoneettisista syistä kokonaan tai osoittain assimiloitunut seuraavan sanan alkuäänteen kaltaiseksi tai päinvastoin (esim. ''otiη‿kädem‿pois'').
*
 
==Äänteiden kestoasteet==
605

muokkausta