Ero sivun ”Uralilainen foneettinen aakkosto” versioiden välillä

* ̮ kirjaimen alla osoittaa keskivokaalisuutta, esim. ''a̮'', ''e̮''.
* ̯ kirjaimen alla osoittaa, että vokaali esiintyy konsonanttisessa funktiossa, esim. ''i ̯''.
*˛ kirjaimen alla osoittaa konsonantin koronaalisuutta (''s̨'' ) ja vokaalin redusoituneisuutta (ks. nurinkäännetyt kirjaimet).
*¸ kirjaimen alla osoittaa konsonantin post- tai labiodentaalisuutta (esim. ''ţ'') ja labiaalikonsonantin labiodentaalisuutta eli dentilabiaalisuutta (esim. ''m̧'').
*
 
==Äänteiden kestoasteet==
605

muokkausta