Ero sivun ”Toimintakyky” versioiden välillä

390 merkkiä lisätty ,  5 vuotta sitten
Maailman Terveysjärjestö (WHO) on yleiskokouksessaan 22.5.2001 hyväksynyt Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (International Classification of Functioning, Disability and Health = ICF), jonka tarkoituksena on muodostaa kansainvälinen standardi väestön toimintaedellytysten kuvaamiseen. Koska toimintakykyä ja sen osatekijöitä mitataan, arvioidaan ja käsitteellistetään lukemattomilla eri tavoilla, olisi tarpeen sopia yhteisestä viitekehyksestä, jota voitaisiin käyttää kaikkien ihmisten toimintakykyisyyden ja terveyden kuvaamiseen. Tällainen käsitejärjestelmä olisi – ja ICF on – hyödyllinen monissa tieteissä sekä palvelu- ja etuustilanteissa. Stakes julkaisi vuonna 2004 ICF:n suomennoksen<ref>ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Stakes. Ohjeita ja luokituksia 2004:4</ref>.
 
WHO on päivittänyt ICF-luokitusta vuodesta 2010 lähtien, ja tulee julkaisemaan päivitetyn ICF 20152016 -version. THL päivittää myös ICF:n suomennoksen vuonna 20152016, ja julkaisee suomenkielisen ICF:n kansallisella Koodistopalvelimella vuodesta 2015 lähtien.
THL:n sivustolla on kattava tietopaketti ICF:stä ja sen käytöstä. [http://www.thl.fi/icf www.thl.fi/icf]
 
==Suomalainen toimintakykyverkosto: TOIMIA==
[[Kansanterveyslaitos]] on perustanut suomalaisille toimintakykyä arvioiville ja mittaaville asiantuntijalaitoksille ”Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston” eli TOIMIA-verkosto. HankkeenEnsimmäisessä ensimmäinenvaiheessa vaihe(2007–2010) kattaaluotiin vuodetverkosto 2007–2010ja tietokanta, johon kootaan TOIMIA-verkoton työnä tehdyt kuvaukset sekä psykometriset tiedot ja soveltuvuusarviot eri toimintakykymittareista. Vuonna 2016 tietokannassa on 80 mittarin kuvaukset ja 20 suositusta toimintakyvyn arvioinnista eri käyttötarkoituksissa. Edellä mainittu WHO:n ICF-luokitus muodostaa yhden lähtökohdan verkoston työlle. Toimintakykyverkosto-hankkeen tavoitteina ovat
*alan kehittämistyötä tekevien laitosten ja asiantuntijoiden kartoittaminen ja
Toimintakykyverkosto-hankkeen tavoitteina ovat
yhteistyön tukeminen
*alan kehittämistyötä tekevien laitosten ja asiantuntijoiden kartoittaminen ja yhteistyön tukeminen
 
*parhaiden arviointi- ja mittausmenetelmien kerääminen
*parhaiden väestötutkimuksessa käytettävien menetelmien valitseminen
*käsitteiden harmonisointi
 
Toimintakykyverkoston www-sivut löytyvät THL:n toimintakykysivuilta www.thl.fi/toimintakyky ja suoraan osoitteesta http://www.toimia.fi
 
==Lähteet==
Rekisteröitymätön käyttäjä