Ero sivun ”Sedatiivit” versioiden välillä

145 merkkiä lisätty ,  4 vuotta sitten
kieli
(lähteiden kuvailu ja linkkien korjailu)
(kieli)
[[File:Psyykenlääkkeitä.jpg|thumb|Sedatiiveja]]
'''Sedatiivit''' eli '''rauhoitteet''' ovat yhdisteitäaineita, jotka vaimentavat [[keskushermosto]]n toimintaa. Tästä seuraavia vaikutuksia ovat rauhallisuus, rentoutuminen ja hidastunut hengitys, sekä toisinaan myös väsymys, sammaltava puhe, hoiperteleva kävely, huono arviointikyky ja hitaat sekä epävarmat refleksit. Sedatiivit aiheuttavat yleistä elintoimintojen hidastumista, joka johtaa usein fyysisen suorituskyvyn laskuun. Monilla sedatiiveilla on lisäksi lievää kipu- ja muuta tuntoaistia puuduttavaapuuduttava vaikutustavaikutus. Suurina [[yliannostus|yliannostuksina]] suurin osa sedatiiveista voi aiheuttaa tajuttomuuden tai kuoleman.
 
==Yleistä==
[[Sedaatio|Sedatiivisuus]] tarkoittaa väsyttävää vaikutusta. Reaktio sedatiivisuudelle vaihtelee usein suuresti yksilöstä toiseen. Esimerkiksi perinteiset rauhoittavat lääkkeet eivät aiheuta kaikille tokkuraisuutta, vaan ne saattavat jopa virkistää osaa potilaista. Mitä iäkkäämpi ja raihnaampi henkilö on, sitä voimakkaampia voivat olla sedatiiviset vaikutukset, kuten tokkuraisuus ja uneliaisuus. Huomattava sedaatio huonontaa toimintakykyä ja altistaa tasapainohäiriöille ja kaatumistapaturmille. Etenkin vanhoille naisille määrätään herkästi sedatiivisesti vaikuttavia lääkkeitä mm. huimaukseen, vatsavaivoihin tai kipuihin.<ref name=hart06>Sirpa Hartikainen 2006: [http://www.uku.fi/farmasia/osa2.pd Sedatiivisuus.] Lääkepäivät 2006. s. 66-68</ref>
 
Bentsodiatsepiineja ei suositella enää määrättäväksi jokapäiväiseen pitkäaikaiseen käyttöön niihin liittyvän riippuvuusriskin ja sivuvaikutusten takia. Kaikki lääkärit eivät kuitenkaan noudata tätä suositusta, vaan määräävät bentsodiatsepiineja sisältäviä lääkevalmisteita esimerkiksi kroonisenjatkuvan unettomuuden tai [[Epilepsia|epilepsian]] hoitoon.<ref>[http://www.verkkosalkku.net/laakehoito/main.asp?sid=3&sivu=46&kpl=6&o=46 Verkkosalkku.net]</ref> Antipsykoottisten lääkkeidenPsykoosilääkkeiden käyttöön liittyy vielä suurempi sivuvaikutusriski kuin bentsodiatsepiineilla.<ref>Erkka Syvälahti ja Jarmo Hietala: [https://asiakas.kotisivukone.com/files/medicina.kotisivukone.com/fato6painos/22.pdf Psykoosien hoitoon tarkoitetut lääkeaineet] Farmakologia ja toksikologia. 6. painos. Kustannus Oy Medicina, 2001. ISBN 951-97316-1-X.</ref>
 
==Sedatiivien luokittelu==
Sedatiiviset lääkeaineet luokitellaan kolmeen ryhmään. Osa ensimmäisen ja toisen ryhmän sedatiiveista luokitellaan liikenteessä haitallisiksi [[kolmiolääke|kolmiolääkkeiksi]].<ref name=hart06/>
Osa ensimmäisen ja toisen ryhmän sedatiiveista luokitellaan liikenteessä haitallisiksi [[kolmiolääke|kolmiolääkkeiksi]].<ref name=hart06/>
 
'''I ryhmän sedatiivit'''
 
Ensimmäinen ryhmä muodostuu varsinaisista sedatiiveista. Varsinaiset sedatiivit ovat [[Psyykenlääkkeet|psyykenlääkkeitä]], joiden ensisijaisena tarkoituksena on vaikuttaa rauhoittavasti tai väsyttävästi. Tällaisia lääkkeitä ovat [[bentsodiatsepiini|bentsodiatsepiinit]], [[bentsodiatsepiini|bentsodiatsepiinien tavoin toimivat nukahtamislääkkeet]], tyypillisetensimmäisen polven [[antipsykootti|antipsykootitpsykoosilääkkeet]] ja [[trisykliset masennuslääkkeet]]. Myös [[Barbituraatti|barbituraatit]] kuuluvat tähän ryhmään. Barbituraatit ovat kuitenkin jääneet läntisessä maailmassa suurelta osin pois käytöstä, koska ne ovat voimakasta riippuvuutta aiheuttavia ja ovat hengenvaarallisia yliannosteltuina. Suomessa niitä käytetään lähinnä enää anestesian induktiolääkkeenänukutuslääkkeinä ja eläinten lääkitykseen.{{Lähde|31. elokuuta 2008}}
 
'''II ryhmän sedatiivit'''
 
Toinen ryhmä muodostuu lääkkeistä, joiden yleisenä sivuvaikutuksena on väsymys. Toisen ryhmän lääkkeitä ovat kaksivaikutteiset masennuslääkkeet (esimerkiksi [[venlafaksiini]], [[mirtatsapiini]], [[mianseriini]], [[tratsodoni]]), toisen polven [[neurolepti]]tpsykoosilääkkeet, [[opiaatti|opiaatit]], [[indometasiini]], [[metoklopramidi]], vanhat [[antihistamiini]]t sekä epilepsialääkkeet ja levottomat jalat -oireyhtymässä ja [[Parkinsonin tauti|Parkinsonin taudissa]] käytetty [[pramipeksoli]]. Toiseen ryhmään kuuluu edellä mainittujen lisäksi myös muun muassa seuraavat yhdistelmälääkkeet: Crampiton, Relapamil, Vertipam, Librax, Gastrodyn comp, Potentol, Anervan.
 
'''III ryhmän sedatiivit'''
 
Kolmas ryhmä koostuu somaattistenfyysisten sairauksien hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, joilla väsymys on mahdollinen, mutta ei erityisen korostunut sivuvaikutus. Tällaisia ovat protonipumpun[[Ionipumppu|ionipumpun]] inhibiittorit[[Inhibiittori|estäjät]], jotkut sokeritautilääkkeetdiabeteslääkkeet, useimmat sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, kipu- ja virtsankarkailulääkkeet sekä monet [[SSRI-lääkkeet]].
 
==Sedatiivit ja alkoholi==
{{pääartikkeli|[[Sekakäyttö]]}}
Sedatiiveja ja [[Alkoholijuoma|alkoholia]] käytetään usein yhdessä päihdetarkoituksessa tai lääkityksen päälle otetaan vahingossa alkoholia. Koska alkoholi on vahva keskushermostodepressanttikeskushermostoa [[Depressantit|lamaannuttava aine]], molempien aineiden yhtäaikainen lamaava vaikutus voi olla vaarallisen voimakas ja aiheuttaa muun muassa hengityslaman ja tätä kautta [[kuolema]]n.
 
==Sedatiiveja==
 
*[[Antidepressantti|AntidepressantitMasennuslääkkeet]]
**[[mirtatsapiini]] (Remeron)
**[[tratsodoni]] (Azona)
**[[haloksatsolaami]] (Somelin myydään vain Japanissa)
 
*[[Antipsykoottinen lääke|TyypillisetEnsimmäisen antipsykootitpolven psykoosilääkkeet]]
**[[klooripromatsiini]] (Thorazine, Largactil)
**[[flufenatsiini]] (Prolixin, Siqualone)
**[[tiotikseeni]] (Navane)
**[[trifluoperatsiini]] (Stelazine, Trifluoperaz)
*[[Antipsykoottinen lääke|EpätyypillisetToisen antipsykootitpolven psykoosilääkkeet]]
**[[klotsapiini]] (Leponex)
**[[olantsapiini]] (Zyprexa)
**[[kloroformi]]
 
*Muut [[hypnootti|unilääkkeenä]]set käytetyt rauhoittavat
**[[estsopikloni]] (Lunesta)
**[[tsaleploni]] (Sonata)
Rekisteröitymätön käyttäjä