Ero sivun ”Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta” versioiden välillä

p
 
Kauppatieteiden koulutus alkaa kandidaatin tutkinnosta, jonka suuntautumisvaihtoehdoksi valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa yksi neljästä teema-alueesta. Valittavissa olevia teema-alueita ovat Joensuun kampuksella ''palvelujohtaminen'' ja ''laskentatoimi ja verotus'' sekä Kuopion kampuksella ''johtaminen, innovaatiot ja markkinointi'' sekä ''laskentatoimi ja rahoitus''.<ref>http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/kandidaatin-tutkinto Kauppatieteiden laitos, kandidaatin tutkinto</ref>
 
 
# '''Palvelujohtamisen''' teema-alueeseen kuuluu keskeisesti asiakasarvon käsite eli asiakkaan kokema hyöty. Opinnoissa perehdytään asiakas- ja sidosryhmäsuhteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Palvelujohtamiseen sisältyy mm. markkinoinnin suunnittelun, henkilöstön johtamisen, asiakkuusajattelun ja liiketoimintaprosessien teemoja. Ajankohtaisia tutkimusaiheita palvelujohtamisessa ovat esimerkiksi brändimarkkinointi, matkailijoiden käyttäytyminen ja luottamus organisaatioissa.
 
 
# '''Laskentatoimen ja verotuksen''' opinnoissa tutustutaan organisaatioiden taloudellisiin tunnuslukuihin. Sisäisen laskentatoimen tuottamaa informaatiota hyödynnetään yrityksen johdon päätöksenteossa. Ulkoisen laskentatoimen tuottamat tiedot on suunnattu ulkoisille sidosryhmille, kuten rahoittajille ja verottajalle. Suuntautumisvaihtoehdon osa-alueita ovat kirjanpito, tuloslaskenta, tilinpäätös, verotus ja yhtiöoikeus.
 
 
# '''Johtamisen, innovaatioiden ja markkinoinnin''' opintojen fokus on liiketoiminnan ja organisaatioiden uudistamisessa. Teema-alueen opinnoissa perehdytään innovaatioiden luomiseen yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Opitaan johtamistaitoja sekä viemään läpi organisointiin, strategiaan, henkilöstöresursseihin ja asiakassuhteisiin liittyviä hankkeita.
 
 
# '''Laskentatoimi ja rahoitus''' -teema-alue käsittää taloudellisiin tunnuslukuihin, rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitukseen tutustumista. Aineopinnoissa syvennytään tarkemmin mm. ulkoiseen laskentatoimeen, johdon laskentatoimeen ja rahoitukseen sekä valinnaisesti esimerkiksi tilintarkastukseen tai pankki- ja vakuutustoimintaan.<ref>http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/kandidaatin-tutkinto Kauppatieteiden laitos, kandidaatin tutkinto</ref>
 
 
Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Joensuun kampuksen suuntautumisvaihtoehtoja maisterivaiheessa ovat ''palvelujohtaminen'', ''yritysoikeus ja -talous'', ''palveluliiketoiminta'', ''tilintarkastus'' sekä ''laskentatoimi ja yritysoikeus''. Kuopion kampuksen maisteriohjelmia ovat ''Innovation Management'', ''taloushallinto ja rahoitus'' sekä ''tilintarkastus: laskentatoimen opintolinja''. Lisäksi Kuopion kampuksella voi opiskella neljässä kansainvälisessä maisteriohjelmassa: ''Health and Business'', ''Innovation Management'', ''International Business and Sales Management'' sekä ''Service Management''.<ref>http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/maisterin-tutkinto Kauppatieteiden laitos, maisterin tutkinto</ref>