Ero sivun ”Sedatiivit” versioiden välillä

108 merkkiä poistettu ,  4 vuotta sitten
R-merkit poistettu ja lisätty vähän tietoa
p (Custoo siirsi sivun Sedatiivi ohjauksen Sedatiivit päälle: WP:Ohje:Artikkelin nimi)
(R-merkit poistettu ja lisätty vähän tietoa)
[[File:Psyykenlääkkeitä.jpg|thumb|Sedatiiveja]]
 
'''Sedatiivit''' ovat yhdisteitä, jotka vaimentavat [[keskushermosto]]n toimintaa. Tästä seuraavia vaikutuksia ovat rauhallisuus, rentoutuminen ja hidastunut hengitys, sekä toisinaan myös väsymys, sammaltava puhe, hoiperteleva kävely, huono arviointikyky ja hitaat sekä epävarmat refleksit. Sedatiivit aiheuttavat yleistä elintoimintojen hidastumista, joka johtaa usein fyysisen suorituskyvyn laskuun. Monilla sedatiiveilla on lisäksi lievää kipu- ja muuta tuntoaistia puuduttavaa vaikutusta. Suurina [[yliannostus|yliannostuksina]] suurin osa sedatiiveista voi aiheuttaa tajuttomuuden tai kuoleman.
 
==Yleistä==
Sedatiivisuus tarkoittaa väsyttävää vaikutusta. Reaktio sedatiivisuudelle vaihtelee usein suuresti yksilöstä toiseen. Esimerkiksi perinteiset rauhoittavat lääkkeet eivät aiheuta kaikille tokkuraisuutta, vaan ne saattavat jopa virkistää osaa potilaista. Mitä iäkkäämpi ja raihnaampi henkilö on, sitä voimakkaampia voivat olla sedatiiviset vaikutukset, kuten tokkuraisuus ja uneliaisuus. Huomattava sedaatio huonontaa toimintakykyä ja altistaa tasapainohäiriöille ja kaatumistapaturmille. Etenkin vanhoille naisille määrätään herkästi sedatiivisesti vaikuttavia lääkkeitä mm. huimaukseen, vatsavaivoihin tai kipuihin.<ref>Sirpa Hartikainen 2006: Sedatiivisuus. Julkaisussa LÄÄKEPÄIVÄT 2006.[http://www.uku.fi/farmasia/osa2.pdf ssSedatiivisuus.] Lääkepäivät 2006. s. 66-68</ref>
 
Bentsodiatsepiineja ei suositella enää määrättäväksi jokapäiväiseen pitkäaikaiseen käyttöön niihin liittyvän riippuvuusriskin ja sivuvaikutusten takia. Kaikki lääkärit eivät kuitenkaan noudata tätä suositusta, vaan määräävät bentsodiatsepiineja sisältäviä lääkevalmisteita esimerkiksi kroonisen unettomuuden tai epilepsian hoitoon.<ref>[http://www.verkkosalkku.net/laakehoito/main.asp?sid=3&sivu=46&kpl=6&o=46</ref><ref>Lääketehdas Leiraksen ylläpitämä sivusto Tietoa unettomuudestaVerkkosalkku. http://www.tietoaunettomuudesta.fi/masennuslaakkeet/net]</ref> Antipsykoottisten lääkkeiden käyttöön liittyy vielä suurempi sivuvaikutusriski kuin bentsodiatsepiineilla.<ref>Erkka Syvälahti ja Jarmo Hietala: Psykoosien hoitoon tarkoitetut lääkeaineet. [http://www.medicina.fi/fato/22.pdf Psykoosien hoitoon tarkoitetut lääkeaineet]</ref>
Sedatiivisuus tarkoittaa väsyttävää vaikutusta. Reaktio sedatiivisuudelle vaihtelee usein suuresti yksilöstä toiseen. Esimerkiksi perinteiset rauhoittavat lääkkeet eivät aiheuta kaikille tokkuraisuutta, vaan ne saattavat jopa virkistää osaa potilaista. Mitä iäkkäämpi ja raihnaampi henkilö on, sitä voimakkaampia voivat olla sedatiiviset vaikutukset, kuten tokkuraisuus ja uneliaisuus. Huomattava sedaatio huonontaa toimintakykyä ja altistaa tasapainohäiriöille ja kaatumistapaturmille. Etenkin vanhoille naisille määrätään herkästi sedatiivisesti vaikuttavia lääkkeitä mm. huimaukseen, vatsavaivoihin tai kipuihin.<ref>Sirpa Hartikainen 2006: Sedatiivisuus. Julkaisussa LÄÄKEPÄIVÄT 2006.http://www.uku.fi/farmasia/osa2.pdf ss. 66-68</ref>
 
Bentsodiatsepiineja ei suositella enää määrättäväksi jokapäiväiseen pitkäaikaiseen käyttöön niihin liittyvän riippuvuusriskin ja sivuvaikutusten takia. Kaikki lääkärit eivät kuitenkaan noudata tätä suositusta, vaan määräävät bentsodiatsepiineja sisältäviä lääkevalmisteita esimerkiksi kroonisen unettomuuden tai epilepsian hoitoon.<ref>http://www.verkkosalkku.net/laakehoito/main.asp?sid=3&sivu=46&kpl=6&o=46</ref><ref>Lääketehdas Leiraksen ylläpitämä sivusto Tietoa unettomuudesta. http://www.tietoaunettomuudesta.fi/masennuslaakkeet/</ref> Antipsykoottisten lääkkeiden käyttöön liittyy vielä suurempi sivuvaikutusriski kuin bentsodiatsepiineilla.<ref>Erkka Syvälahti ja Jarmo Hietala: Psykoosien hoitoon tarkoitetut lääkeaineet. http://www.medicina.fi/fato/22.pdf</ref>
 
==Sedatiivien luokittelu==
Sedatiiviset lääkeaineet luokitellaan kolmeen ryhmään.
Osa ensimmäisen ja toisen ryhmän sedatiiveista luokitellaan liikenteessä haitallisiksi [[kolmiolääke|kolmiolääkkeiksi]].<ref>[http://www.uku.fi/farmasia/osa2.pdf sss. 66-68] {{Vanhentunut linkki}} [Archivessa oli huoltotoimenpide, eikä tarkistettu]</ref>
 
'''I ryhmän sedatiivit'''
'''II ryhmän sedatiivit'''
 
Toinen ryhmä muodostuu lääkkeistä, joiden yleisenä sivuvaikutuksena on väsymys. Toisen ryhmän lääkkeitä ovat kaksivaikutteiset masennuslääkkeet (esimerkiksi [[venlafaksiini]], [[mirtatsapiini]], [[mianseriini]], [[tratsodoni]]), toisen polven [[neurolepti]]t, [[opiaatti|opiaatit]], [[indometasiini]], [[metoklopramidi]], vanhat [[antihistamiini]]t sekä epilepsialääkkeet ja levottomat jalat -oireyhtymässä ja Parkinsonin taudissa käytetty pramipeksoli. Toiseen ryhmään kuuluu edellä mainittujen lisäksi myös muun muassa seuraavat yhdistelmälääkkeet: Crampiton, Relapamil, Vertipam, Librax, Gastrodyn comp, Potentol, Anervan.
vanhat [[antihistamiini]]t sekä epilepsialääkkeet ja levottomat jalat -oireyhtymässä ja Parkinsonin taudissa käytetty pramipeksoli. Toiseen ryhmään kuuluu edellä mainittujen lisäksi myös muun muassa seuraavat yhdistelmälääkkeet: Crampiton, Relapamil, Vertipam, Librax, Gastrodyn comp, Potentol, Anervan.
 
'''III ryhmän sedatiivit'''
 
Kolmas ryhmä koostuu somaattisten sairauksien hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä, joilla väsymys on mahdollinen, mutta ei erityisen korostunut sivuvaikutus. Tällaisia ovat protonipumpun inhibiittorit, jotkut sokeritautilääkkeet, useimmat sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, kipu- ja virtsankarkailulääkkeet sekä monet [[SSRI-lääkkeet]].
jotkut sokeritautilääkkeet, useimmat sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet, kipu- ja virtsankarkailulääkkeet sekä monet [[SSRI-lääkkeet]].
 
==Sedatiivit ja alkoholi==
 
*[[Antidepressantti|Antidepressantit]]
**[[mirtatsapiini]] (Remeron®)
**[[tratsodoni]] (Azona®)
 
*[[Barbituraatti|Barbituraatit]] (vain [[Lääkehallinto|LääkehallinnonFimea]]n erikoisreseptillä)
**[[amobarbitaali]]{{Lähde}} (Amytal®)
**[[pentobarbitaali]]{{Lähde}} (Nembutal®)
**[[sekobarbitaali]]{{Lähde}} (Seconal®)
 
*[[Bentsodiatsepiini]]t
**[[alpratsolaami]] (Xanor®, Xanor Depot®, Alprox®, Alprazolam Alternova®)
**[[bromatsepaami]] (Lexotan®)
**[[klonatsepaami]] (Klonopin®, Rivatril®)
**[[klooridiatsepoksidi]] (Risolid®, Klotriptyl ja Klotriptyl Mite, sisältävät myös amitriptyliiniä, joka voimistaa huomattavasti klooridiatsepoksidin vaikutusta.)
**[[diatsepaami]] (Diapam®, Medipam®, Stesolid®)
**[[estatsolaami]] (Prosom®)
**[[flunitratsepaami]] (Rohypnol® Ei myydä Suomessa)
**[[loratsepaami]] (Temesta®)
**[[midatsolaami]] (Dormicum®)
**[[nitratsepaami]] (Insomin®)
**[[oksatsepaami]] (Opamox®, Oxamin®)
**[[triatsolaami]] (Halcion®)
**[[tematsepaami]] (Normison® poistunut myynnistä Suomessa väärinkäytön takia{{lähde}}, Tenox®)
**[[haloksatsolaami]] (Somelin® myydään vain Japanissa)
 
*[[Antipsykoottinen lääke|Tyypilliset antipsykootit]]
**[[klooripromatsiini]] (Thorazine®, Largactil®)
**[[flufenatsiini]] (Prolixin®, Siqualone®)
**[[tsuklopentiksoli]] (Cisordinol®)
**[[haloperidoli]] (Haldol®)
**[[loksapiini]]sukkinaatti (Loxitane®)
**[[perfenatsiini]] (Peratsin®, Pertriptyl®)
**[[proklooriperatsiini]] (Compazine®)
**[[tiotikseeni]] (Navane®)
**[[trifluoperatsiini]] (Stelazine®, Trifluoperaz®)
*[[Antipsykoottinen lääke|Epätyypilliset antipsykootit]]
**[[klotsapiini]] (Leponex®)
**[[olantsapiini]] (Zyprexa®)
**[[ketiapiini]] (Seroquel®, Seroquel Prolong®, Ketipinor®, Quetiapin Mylan®)
**[[risperidoni]] (Risperdal®, oli periaatteessa sama kuin Haldol, vain kalliimpi<ref>[http://www.hs.fi/tiede/a1443153386523 Hs.fi]</ref>)
**[[tsiprasidoni]] (Geodon®), voi aiheuttaa toisissa uneliaisuutta, kun taas toisilla unettomuutta.
*[[Pramipeksoli]] (Sifrol®), Parkinsonin tauti ja levottomat jalat -oireyhtymä.
 
*Rauhoittavat [[antihistamiini]]t
**[[hydroksitsiini]] (Atarax®)
**[[prometatsiini]]
**[[klemastiini]]
 
*Nestemäiset rauhoittavat
**[[kloraalihydraatti]] (Noctec®)
**[[dietyylieetteri]] (eetteri)
**[[etanoli]] ([[alkoholijuoma]])
 
*Muut [[hypnootti]]set rauhoittavat
**[[estsopikloni]] (Lunesta®)
**[[tsaleploni]] (Sonata®)
**[[tsolpideemi]] (Stilnoct®, Somnor®, Stella®, Ambien®)
**[[tsopikloni]] (Imovane®, Zopinox®, Zimovane®)
 
*Ei-kategorisoidut rauhoittavat
**[[etklorvynoli]] (Placidyl®)
**[[glutetimidi]] (Doriden®)
**[[ketamiini]] (Ketalar®, Ketaset®)
**[[metakvaloni]] (Sopor®, Quaaludes®, Mandrax®)
**[[aflokvaloni]] (Arofuto®)
**[[SL-164]]
**[[metypryloni]] (Noludar®)
**[[ramelteoni]] (Rozerem®)
**[[melatoniini]] (Circadin®)
 
== Katso myös ==
407

muokkausta