Avaa päävalikko

Muutokset

p
ei muokkausyhteenvetoa
Tuho-alueen laajuus oli n. 1700 hehtaaria, pieneltä osalta suota ja hieman peltoa.Isojoen-Honkajoen metsäpalo oli suurin asutuilla alueilla ollut metsätuho sotien jälkeen.
 
Sammutustöissä oli palokuntia, siviilejä,joilla oli reserviläisinä liikekannallepanoa vastaava velvollisuus osallistua, palokuntia laajalta alueelta ja asevelvollisia. Varusmiesten toiminta oli ratkaisevan tärkeää, että palo saatiin rajattua.
 
Hyvänä apuna oli armeijan radiopuhelinkalusto ja ilmatiedustelu, joilla saatiin selvyyttä kaoottiseen tilanteeseen.
47

muokkausta