Ero sivun ”Toimintakyky” versioiden välillä

348 merkkiä lisätty ,  7 vuotta sitten
== WHO:n ICF-luokitus==
Maailman Terveysjärjestö (WHO) on yleiskokouksessaan 22.5.2001 hyväksynyt Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (International Classification of Functioning, Disability and Health = ICF), jonka tarkoituksena on muodostaa kansainvälinen standardi väestön toimintaedellytysten kuvaamiseen. Koska toimintakykyä ja sen osatekijöitä mitataan, arvioidaan ja käsitteellistetään lukemattomilla eri tavoilla, olisi tarpeen sopia yhteisestä viitekehyksestä, jota voitaisiin käyttää kaikkien ihmisten toimintakykyisyyden ja terveyden kuvaamiseen. Tällainen käsitejärjestelmä olisi – ja ICF on – hyödyllinen monissa tieteissä sekä palvelu- ja etuustilanteissa. Stakes julkaisi vuonna 2004 ICF:n suomennoksen<ref>ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Stakes. Ohjeita ja luokituksia 2004:4</ref>.
 
WHO on päivittänyt ICF-luokitusta vuodesta 2010 lähtien, ja tulee julkaisemaan päivitetyn ICF 2015 -version. THL päivittää myös ICF:n suomennoksen vuonna 2015, ja julkaisee suomenkielisen ICF:n kansallisella Koodistopalvelimella.
THL:n sivustolla on kattava tietopaketti ICF:stä ja sen käytöstä. [http://www.thl.fi/icf www.thl.fi/icf]
 
==Suomalainen toimintakykyverkosto==
Rekisteröitymätön käyttäjä