Ero sivun ”Uralilainen foneettinen aakkosto” versioiden välillä

ei muokkausyhteenvetoa
*´ kirjaimen päällä tai jäljessä ylhäällä osoittaa konsonantin liudentuneisuutta, esimerkiksi ''ń'', ''d´''.
*° kirjaimen alla osoittaa konsonantin sonanttisuutta (eli konsonanttia, joka toimii vokaalin sijassa), esimerkiksi ''r̥'', ''l̥''.
*<sup>c</sup>ʿ kirjaimen jäljessä osoittaa klusiilin aspiraatiota, ''p<sup>c</sup>pʿ''.
*˒ osoittaa soinnillista lujaa aluketta vokaalimerkin edellä sekä puristussupistumaa, joka voi esiintyä vokaalialkuisessa sanassa, silloin kun se välittömästi seuraa vokaaliloppuista sanaa (esimerkiksi ''˒eppä ˒ollu''). Vokaalimerkin päällä tai jäljessä katkon yhteydessä se osoittaa puristussupistumaa (esimerkiksi liivin ''m<sup>i</sup>e˒r'' ‘meren’) ja oraaliklusiilin jäljessä laryngaalista lisäsulkeumaa, esimerkiksi ''k˒'' = glottopalataalinen klusiili.
* ̮ kirjaimen alla osoittaa keskivokaalisuutta, esimerkiksi ''a̮'', ''e̮''.