Ero sivun ”Käyttäjä:Elve/Luettelo Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuista” versioiden välillä

p
keissinumerot.
(keskeneräistä. keissinumerot puuttuu. saa auttaa/kommentoida, jos kiinnostaa tms.)
 
p (keissinumerot.)
 
Tämä on '''luettelo Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisuista'''. Luettelossa on keskeisiä ratkaisuja Euroopan unionin toiminnan kannalta. Euroopan unionin tuomioistuin tunnettiin ennen nimellä Euroopain yhteisön tuomioistuin.
 
==Perusoikeudet==
*[[Costa v Enel]], C-6/64
Tapaus, jossa Euroopan unionin tuomioistuin (jäljempänä EUT) katsoi Eurooppaoikeuden (jäljempänä EU-oikeus) olevan ensisijaista kansalliseen oikeuteen nähden.
*[[Factortame I]], C-221/89
Tapaus, jossa EUT katsoi, että kansallinen säännös on jätettävä soveltamatta, jos se on ainoana esteenä väliaikaistoimenpiteille, joita EU-oikeus edellyttää.
*[[Van Gend en Loos]], C-26/62
Tapaus, jossa EUT katsoi EU-oikeudella olevan välittömiä vaikutuksia, myös yksilöön.
*[[Carpenter]], C-60/00
Tapaus, jossa EUT katsoi perhe-elämän kunnioitusta koskevan perusoikeuden ulottuvan palveluntarjoajan puolisolle, vaikkei hän olisi minkään jäsenvaltion kansalainen.
*Inuit,  C‑583/11 P
Tapaus, jossa EUT katsoi, että EU-oikeutta on tulkittava ottaen huomioon sen asiayhteys, tavoite ja syntyhistoria.
*Kadi, yhdistetyt asiat C-402/05 P ja C-415/05 P
*Kadi
Tapaus, jossa EUT katsoi, että [[Maastrichtin sopimus|SEU]]:n 2. artiklan arvot ovat oikeusjärjestelmän perusta, ja ovat normihierarkiassa jopa kansainvälisiä sopimuksia korkeammalla.
 
 
==Julkisuus==
*Bavarian Lager, C‑28/08
Tapaus, jossa EUT katsoi komission jäsenten nimien olevan henkilötietoja, joita ei voitu antaa ilman suostumusta tai ylivoimaista yleistä etua.
*Lindqvist, C-101/01
Tapaus, jossa EUT katsoi, ettei tietojen leviäminen internetissä ole tietosuojadirektiivin vastainen toimenpide, vaikka tiedot leviäisivät "kolmansiin maihin".
 
==Vahingonkorvaus==
*[[Francovich v Italian tasavalta]], yhdistetyt asiat C-6/90 ja C-9/90
Tapaus, jossa EUT katsoi valtion olevan vahingonkorvausvelvollinen implementoimattomasta direktiivistä.
*Brasserie du pêcheur, yhdistetyt asiat C-46/93 ja C-48/93
Tapaus, jossa EUT katsoi jäsenvaltioiden olevan vahingonkorvausvelvollisia lainsäätäjän laiminlyötyä velvoitteensa. Ratkaisu täsmensi jo Francovich-tapauksessa annettujen vahingonkorvausvelvollisuuden täyttymiskriteerejä.
*Köbler, C-224/01
Tapaus, jossa EUT katsoi vahingonkorvausvelvollisuuden voivan syntyä myös silloin, kun ylimmän asteen tuomioistuin ei pyydä ennakkoratkaisua sen ollessa välttämätöntä.
*AGM Cos.Met, C-470/03
Suomalainen tapaus, jossa EUT katsoi vahingonkorvausvelvollisuuden voivan syntyä myös yksittäisen virkamiehen rikkomuksesta.
 
==Hallinnolliset==
*[[Roquette Frères v Euroopan yhteisöjen neuvosto]], C-138/79
Tapaus, jossa EUT painotti, että asetusten säätämisessä Euroopan unionin neuvoston on kysyttävä neuvoa Euroopan unionin parlamentilta.
*[[Euroopan parlamentti v Euroopan unionin neuvosto]],<strong> </strong>C-65/93
Tapaus, jossa EUT katsoi neuvoston voivan säätää kiireellisia, pakottavia yhteiskunnallisia tarpeita sisältäviä asetuksia ilman parlamentin hyväksyntää. Kyseessä oli Yhdistyneiden kansakuntien tehdyn sopimuksen mukainen tullijärjestelmä, joka piti saattaa voimaan kiireellisesti.
*E.ON v Euroopan komissio, C‑89/11
Tapaus, jossa EUT pysytti komission määräämät sakot prosessuaalisen menettelyn, tässä tapauksessa sinetin, rikkomisesta.
 
==Markkinat==
*[[Procureur du Roi v. Benoît ja Gustave Dassonville]], C-8/74
Tapaus, jossa EUT määritteli tuonnin ja viennin rajoituksen vastaavia toimenpiteitä, jotka ovat kiellettyjä.
*[[Cassis de Dijon]], C-120/78
Tapaus, jossa EUT katsoi harmonisoimattomien alojen tuonnin ja viennin rajoitusten voivan päteä pakottavasta syystä.
*Megal-tapaus, T-370/09
Tapaus, jossa EUT katsoi, että kiellettyä yritysten välistä yhteistyötä voi olla myös puretun sopimuksen jälkeen jatketut toimenpiteet.
*United Brands, C-27/76
Tapaus, jossa EUT määritteli määräävan markkina-aseman käsitteen.
*Campus Oil, C-72/83
Tapaus, jossa EUT katsoi määrällisten ja vapaalle kaupalle asetettujen rajoituksien voivan päteä yleistä järjestystä ja turvallisuutta koskevissa tapauksissa.
 
1 230

muokkausta