Ero sivun ”Pidättäminen” versioiden välillä

692 merkkiä lisätty ,  7 vuotta sitten
+ pidättämiseen oikeutettu virkamies
(+ korjattava/päivitys)
(+ pidättämiseen oikeutettu virkamies)
== Pidättämisen kesto ==
Rikoksesta epäilty on pidätettävä 24 tunnin kuluessa kiinniottamisesta tai päästettävä vapaaksi.<ref>Pakkokeinolaki 2 § [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870450#L1P2]</ref> Pidätetty on päästettävä vapaaksi heti, kun edellytyksiä pidättämiseen ei enää ole, kuitenkin viimeistään vangitsemisvaatimuksen tekemiseen varatun ajan kuluttua.<ref>Pakkokeinolaki 4 § [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870450#L1P4]</ref> Vangitsemisvaatimus pidätetystä on tehtävä [[tuomioistuin|tuomioistuimelle]] viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamisesta ennen kello kahtatoista.<ref>Pakkokeinolaki 13 § [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870450#L1P13]</ref> Jos vangitsemisvaatimus tehdään ennen pidätysajan päättymistä, on se otettava käsiteltäväksi viimeistään neljän vuorokauden kuluttua kiinniottamisesta,<ref>Pakkokeinolaki 14 § [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870450#L1P14]</ref> jolloin pidätysaika on korkeintaan 96 tuntia.<ref name="Kesto">http://www.laki24.fi/riri-pidatys-pidatyksenkesto.html</ref> Pidätettyä tai vangittua ei voida vapaaksi päästämisen jälkeen pidättää uudelleen samasta rikoksesta sellaisen seikan nojalla, joka on ollut viranomaisen tiedossa pidättämisestä tai vangitsemisesta päätettäessä.<ref>Pakkokeinolaki 5 § [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870450#L1P5]</ref>
 
== Pidättämiseen oikeutettu virkamies ==
Pakkokeinolaissa säädetään tarkasti siitä, kenellä on oikeus päättää pidättämisestä. Pidättämisestä voi päättää vain pidättämiseen oikeutettu [[virkamies]], joita ovat ne poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen päällystöön kuuluvat virkamiehet, jotka on lueteltu vuoden 2011 pakkokeinolain 2. luvun 9 §:ssä, sekä syyttäjät.<ref>{{Verkkoviite | Osoite = http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110806 | Nimeke = Pakkokeinolaki (806/2011) | Selite = | Julkaisu = Finlex | Ajankohta = 22.7.2011 | Viitattu = 19.12.2013 }}</ref> Tämän lisäksi pidättämisoikeus on eräillä puolustusvoimien virkamiehillä.
 
== Lähteet ==