Ero sivun ”Työajanseuranta” versioiden välillä

1 417 merkkiä lisätty ,  9 vuotta sitten
ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
'''Työajanseuranta''' on järjestelmä, jossa työntekijä leimautuuleimaa itsensä työhön, tauoille ja ulosvapaa-ajalle tai muuten kirjaa työaikansa.
 
Suomessa eräs vanhimpia työajanseurantajärjestelmiä oli [[päiväpulkka]]. Teollistumisen myötä käyttöönkeksittin [[kellokortti]]. Käyttöön otettiin kellokorttikoneet, joissa työntekijä leimasi oman kellokorttiliuskansa. Kone leimasi aikaleiman liuskaan, mutta laskenta tehtiin silti käsin. Perinteisiä kellokorttilaitteita ei juurikaan enää käytetä. NeNiiden tilalle ovat korvaantuneettulleet digitaalisilladigitaaliset leimauspäätteilläleimauspäätteet ja työajanseurantajärjestelmillätyöajanseurantajärjestelmät, joista saadaan työajat [[tietokone|tietokoneelle]] valmiiksi laskettuina. TyöaikaraportitTietokoneohjelmiston saadaanavulla ohjelmallisestityöaikaraportit valmiiksipystytään laskettunatulostamaan suoraan tallennetuista työajoista.
 
Työajanseurannan ansiosta voidaan paitsi seurata työntekijän paikallaoloa myös käyttää [[työaikapankki|työaikapankkia]] sekä laskea ja maksaa palkat sujuvasti. Se mahdollistaa myös erilaisten asiakas-, osasto-, prosessi- ja projektikohtaisten työvaiheiden kulujen ja keston seurannan. Yksinkertaisimmillaan työajanseuranta voidaan toteuttaa esim.esimerkiksi laskentataulukko-ohjelmalla. Reaaliaikaiset työajanseurantajärjestelmät, joilla työaikojen erittelyt ja laskennat hoituvat automaattisesti, ovat nykyään niin edullisia, että yhä useammin yrityksen tuntikirjanpito päätetään tehdä tietokonepohjaisesti. Nykyaikaiset internetpohjaiset ohjelmistot soveltuvat myös liikkuvan työvoiman seurantaan, jolloin työaikakirjaukset voidaan tehdä matkapuhelimella.
Reaaliaikainen tuntikirjanpito on Suomessa nykyään pakollista jopa kuukausipalkkaisille työntekijöille.{{lähde|16.1.2011}} Työajanseurannan hyötynä on paitsi mahdollisuus työntekijän palkanmaksun ja paikallaolon seurantaan, myös mahdollisuus [[työaikapankki|työaikapankin]] käyttöön, sekä erilaiset asiakas, osasto, [[prosessi]] ja [[Projektinhallinta|projektikohtaisten]] työvaiheiden työkulujen ja keston seuranta.
 
Yksinkertaisimmillaan työajanseuranta voidaan toteuttaa esim. laskentataulukko-ohjelmalla. Reaaliaikaiset työajanseurantajärjestelmät, joilla työaikojen erittelyt ja laskennat hoituvat automaattisesti, ovat nykyään niin edullisia, että yhä useammin yrityksen tuntikirjanpito päätetään tehdä tietokonepohjaisesti. Nykyaikaiset internetpohjaiset ohjelmistot soveltuvat myös liikkuvan työvoiman seurantaan, jolloin työaikakirjaukset voidaan tehdä matkapuhelimella.
 
== Perinteisiä työajanseurannan ohjelmistoja ==
 
== Työaikalain vaatimuksia ==
Reaaliaikainen tuntikirjanpito on Suomessa nykyään pakollista jopa kuukausipalkkaisille työntekijöille. Työaikalaki ei tässä suhteessa erottele kuukausipalkkaisia ja tuntipalkkaisia työntekijöitä, vaan sen mukaan työnantajan on pidettävä työaikakirjanpitoa työntekijöittäin kaikista tehdyistä tunneista ja niistä suoritetuista korvauksista. On kuitenkin työntekijäryhmiä, joihin ei sovelleta työaikalakia: poikkeuksia, jotka määrittelee 2 §, ovat esimerkiksi johtamassa asemassa olevat ja etätyötä tekevät.
 
<ref name="Työaikakirjanpito">
Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat. Työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito vähintään laissa säädetyn kanneajan päättymiseen asti.
<ref>
{{Verkkoviite
| Osoite = http://www.tyosuojelu.fi/fi/tyoaikakirjanpito Työaikakirjanpito
| Nimeke = TyösuojeluhallintoTyöaikakirjanpito
| Julkaisu = Tyosuojelu.fi. Työsuojeluhallinto
| Viitattu = 1.7.2013 |}}</ref><ref>[http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605 Työaikalaki] Työaikalaki</ref>
| Viitattu = 1.7.2013 |}}</ref>
<ref name "Työaikalaki">
{{Verkkoviite
| Osoite = http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=työaikakirjanpito#L7P37
| Nimeke = Työaikalaki
| Julkaisu = FINLEX ® - Valtion säädöstietopankki. Edita Publishing Oy
| Viitattu = 16.7.2013 |}}</ref>
 
Työaikakirjanpitoa voidaan pitää palkkakirjanpidon yhteydessä. Työtunnit voidaan kirjata kahdella tavalla: Ensinnäkin voidaan merkitä säännöllisen työajan työtunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvaukset, mitä tapaa suositellaan käytettävän, kun työntekijät ovat kuukausipalkkaisia. Tuntipalkkaisilla työntekijöillä ja toimihenkilöillä suositeltavampi merkitsemistapa on kirjata kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat.
<ref name="Työaikakirjanpito"></ref>
Työaikalain työaikakirjanpitoa koskevan pykälän 37 § mukaan työnantajan on säilytettävä työaikakirjanpito vähintään laissa säädetyn kanneajan päättymiseen asti.
<ref name "Työaikalaki"></ref>
 
== Automaattinen TES-tulkinta ==
 
[[Työehtosopimus|Työehtosopimusten]] tulkinta on vaativa ja monimutkainen prosessi joka vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta sekä monien eri laskentasääntöjen huomioimista yhtäaikaisesti. Ennen automaattisen TES-tulkinnan yleistymistä, työehtosopimusten erilaiset ylityö- ja muut säännökset oli tapana laskea käsin. ja tämäTämä oli palkanlaskijoiden vaativin ja eniten ammattitaitoa edellyttävä työvaihe. Nykyään modernit työajanseurantajärjestelmätNykyisettyöajanseurantajärjestelmät sisältävät automaattisen TES-tulkinnan, joka tekee laskennan käyttäjän puolesta. ja esimiehetEsimiehet huolehtivat vain palkanlaskennan ohjauksista kuten ylityömääräyksistä. Näin automaattinen TES-tulkinta ja [[palkanlaskennan automatisointi]] ylipäänsä säästää aikaa ja vähentää virheitä yrityksen tai yhteisön taloushallinnossa.
 
=== Moderneja automaattisenAutomaattisen TES-tulkinnan sisältäviä työajanseurannan ohjelmistoja ===
* [http://www.tuntinetti.fi/Tyoajanseuranta/Esittely/Miten_Toimii/Tehokas_Tyoajanseuranta/Palkanlaskenta Tuntinetti]
* [http://www.necom.fi Promid]
* [http://www.emce.fi EmCe]
* [http://www.planmill.fi Planmill]
 
==Katso myös==
*[[Rekrytointi|Rekrytointijärjestelmä]]
*[[Vuokratyövoima]]
 
== Lähteet ja viitteet ==
62

muokkausta