Ero sivun ”Ohje:Kuvitteellisesta aiheesta kirjoittaminen” versioiden välillä

ei muokkausyhteenvetoa
p (+oikopolku)
Ei muokkausyhteenvetoa
Wikipediassa on lukuisia artikkeleita [[kuvitelma]]an eli fiktioon liittyvistä aiheista, kuvitteellisista universumeista ja universumien osista, kuten hahmoista.
 
Artikkelin aiheen [[Wikipedia:Merkittävyys|merkittävyys]] todellisessa maailmassa kannattaa kiistojen välttämiseksi tuoda ilmi [[Wikipedia:Merkitse lähteet|merkitsemällä]] artikkeliin [[Wikipedia:Luotettavat lähteet|luotettavia lähteitä]]. Lähteet merkitsemällä varmistetaan samalla, että artikkelin tiedot ovat [[WP:Tarkistettavuus|tarkistettavissa]]. ArtikkeliArtikkelin ei voipidä sisältää [[WP:Ei uutta tutkimusta|uutta tutkimusta]].
 
Jos aiheesta on perusteltua tehdä artikkeli, muokkaajan tulisi lähestyä aihetta sekä kysymysten "mitä" että "miten" kautta. Paitsi että aihetta tulisi kuvailla sellaisena kuin tekijä on esittänyt sen universumissa ("mitä"), tulisi myös kertoa miten se on luotu, julkaistu ja vastaanotettu ja miten se on vaikuttanut muihin asioihin ("miten"). Koska kysymykset ovat toisiaan täydentäviä, niitä pitäisi käsitellä samanaikaisesti.
Universumin sisäinen näkökulma käsittelee aihetta vain kyseisen universumin hahmojen näkökulmasta ja kohtelee maailmaa kuin se olisi aito, hyläten asiayhteyden todelliseen maailmaan. Wikipedian ei ole tarkoitus ylläpitää alkuperäisteoksen luomaa illuusiota kuvitteellisen maailman aitoudesta ja olemassaolosta.
 
Monet faniwikit ja -sivustot lähestyvät kuvitteellisia asioita universumin sisäisestä näkökulmasta, mutta sitänäin ei tulisi käyttäätoimia Wikipedian artikkeleissa. Pelkkä universumin sisäinen näkökulma on epätarkka ja harhaanjohtava ja houkutteleeon lähellä [[WP:Ei uutta tutkimusta|uutta tutkimusta]], jota ei voi [[WP:Tarkistettavuus|tarkistaa]].
 
Ongelmia:
 
* Teoksen luomistyön sivuuttaminen
* Juonikuvaus on kirjoitettu kuinkuten historiaa kirjoitetaan
* Kuvitteellisesta hahmosta kertova artikkeli on kirjoitettu kuin elämäkerta
* Kuvitteellisista paikoista kertova artikkeli on kirjoitettu kuinkuten maantieteestä kirjoitetaan
* Juonesta kerrotaan menneessä muodossa, vaikka fiktionfiktio kokijallenäyttäytyy se tapahtuu ainakokijalleen sillä hetkellä tapahtuvana
* Juonellisten aukkojen täyttäminen sen sijaan että kertoisi niistä kerrottaisiin
* [[Henkinen seuraaja|Henkisen seuraajan]] asettaminen samaan tarinalliseen jatkumoon kuin sitä inspiroineet teokset
* Tietolaatikoiden käyttäminen kuvitteellisten asioiden kertomiseen
* Viittaaminen tarinan päivämääriin ja tapahtumiin, kun pitäisi viitata teokseen itseensä
* Teosten listaaminen kuvitteellisen tarinan kronologian mukaan sen sijaan että listaisine listattaisiin julkaisujärjestyksen mukaan
 
== Ensisijainen ja toissijainen tieto==
===Toissijainen tieto===
 
Toissijainen tieto on kuvitteellisen universumin ulkopuolista tietoa. Sitä saadaan yleensä toissijaisista lähteistä, jotka käsittelevät teosta tai sen juonta, tai ensisijaisista lähteistä, jotka käsittelevät teoksen luojaa tai luomistyötä. Fanijulkaisujen ei katsota soveltuvan toissijaisiksi lähteiksi, ellei artikkelissa käsitellä nimenomaan fanijulkaisuja tai niihin liittyviä asioita.
 
Esimerkkejä hyödyllisestä tiedosta, jota saadaan yleensä alkuperäisteosta käsittelevistä toissijaisista lähteistä tai ensisijaisista ja toissijaisista lähteistä, jotka käsittelevät kuvitelman ulkopuolista tietoa.
 
* Tekijä
* Muut merkittävät henkilöt, kuten teosten kääntäjät tai tuottajat
* Kustantaja- tai tuottajayritys
* Teoksen suunnittelu
==Juonikuvaukset==
 
Yksityiskohdat fiktion luomistyöstä, kehityksestä, jne.ja muusta, jotkamikä liittyvätliittyy tiettyyn kuvitteelliseen asiaan, ovat helpommin ymmärrettävissä, jos lukija ymmärtää kyseisen asian roolinosuuden kuvitelmassa. Tämän vuoksi artikkeliin tulisi sisällyttää juonikuvaus. Juonikuvaus kirjoitetaan [[preesens]]issä eli nykyhetkessä, koska tarina koetaan lukemis-, katsomis- tai pelaamishetkenä.
 
Juonikuvaukset voi kirjoittaa oikean maailman näkökulmasta viittaamalla teoksiin tai teoksen osiin ("ensimmäisessä kirjassa", "ensimmäisessä luvussa") tai kuvaamalla asioita tekijän näkökulmasta ("kirjoittaja esittelee", "tarina kuvailee"). Tämä tekee kuvauksesta helpommin lähestyttävän niille lukijoille, jotka eivät tunne alkuperäisteosta. Tätä lähestymistapaa ei tarvitse välttämättä soveltaa artikkeleihin, jotka käsittelevät vain yhtä teosta. Joka tapauksessa oikeaan maailmaan viittaaminen ensimmäisessä lauseessa on hyvän tyylin mukaista. Juonikuvauksen pituuden pitäisi olla tasapainossa muiden osioiden kanssa.
==Tasapuolisuus==
 
Paitsi että artikkelit pitäisi kirjoittaa [[WP:Neutraali näkökulma|neutraalista näkökulmasta]], niin kaikkia merkittäviä näkökohtia tulee käsitellä tasapuolisesti. TietylleJollekin asialle annetaan muita enemmän painoarvoa vain, kun se on tarpeellista.
 
==Johtopäätöksiä==
* Julkaisematon henkilökohtainen havainnointi ja tulkinta artikkelin aiheesta ja ensisijaisista lähteistä [[WP:Ei uutta tutkimusta|ei ole sallittua]]: '''vältä uutta tutkimusta'''
* Kaikki sisällytetty tieto pitää voida olla [[WP:Tarkistettavuus|tarkistettavissa]] ja [[WP:Merkitse lähteet|viitteistetty]] [[WP:Luotettavat lähteet|luotettavilla lähteillä]]: '''lähteistä kaikki tieto ja viittaa lähteisiin'''
* Kaikkia merkittäviä näkökohtia tulee käsitellä tasapuolisesti: '''anna enemmänjollekin asialle painoarvoa tietylletoista asialleenemmän vain, kun se on tarpeellista'''
* Luettavuus ja ymmärrettävyys: '''tiedon pitäisi olla asiayhteydessä kuvitelmaan'''
* Vältä trivialistausten luomista; liitä olennainen tieto leipätekstiin
* [[Wikipedia:Tiedostojen_käyttösäännöt#Sitaattioikeus|Sitaattikuvia]] ei pidä käyttää pelkkänä kuvituksena, vaan niihin tulee viitata
 
==Esimerkillisiä artikkeleita==
::*[[Kuva:Artículo bueno-blue.svg|15px]] [[Korpraali Möttönen]]
{{Palstoitus loppuu}}
 
[[Luokka:Tyyliopas]]
 
Rekisteröitymätön käyttäjä