Ero sivun ”Maankäytön suunnittelu Suomessa” versioiden välillä

+Kaavoitus Suomessa
(+Kaavoitus Suomessa)
Ministeriöistä kaavoitukseen osallistuu useimmiten [[Suomen ympäristöministeriö|Ympäristöministeriö]].<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 2. luku, 17§</ref>
 
==Kaavoitus Suomessa==
===Maa-alueiden käytön suunnittelun tavoitteet===
Lain mukaan alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on edistää:<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 1. luku, 5§</ref>
# turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista
# liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä
 
===Valtakunnan taso===
 
Suomessa Ympäristöministeriön laatimat [[valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet]] ohjaavat koko maan kaavoitusta ottaen huomioon muun muassa kansainvälisten sopimusten ja [[Euroopan unioni|EU-]]direktiivien asettamat velvoitteet. [[Suomen ympäristöhallinto|Alueelliset ympäristökeskukset]] valvovat muun muassa tavoitteiden noudattamista kaavoituksessa.<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 2. luku, 18§</ref> Valtakunnantasolla pyritään myös eri alueiden tasapuoliseen kehittämiseen ja suunnitellaan esimerkiksi tiestöä, rataverkkoa, satamia ja voimalinjoja.
 
===Väliportaan taso===
 
Kuntien välistä yhteistyötä ohjaa väliportaan taso, johon kuuluvat muun muassa [[Maakunnan liitto|maakuntien liitot]] ja lääninhallitukset. Maakuntien liitot suunnittelevat '''[[maakuntakaava]]n'''.<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 2. luku, 19§</ref> Siinä suunnitellaan yleispiirteisesti alueiden käyttöä seudulla,<ref name="mrl14">Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 1. luku, 4§</ref> mm. tielinjauksia ja muita liikenneyhteyksiä, vesihuoltoa, sekä maiseman- ja luonnonsuojelua. Maakuntakaavan vahvistaa ympäristöministeriö. Lääninhallitukset puolestaan hoitavat esimerkiksi terveys-, sosiaali-, koulutusalojen sekä pelastus- ja poliisitoimen suunnittelua alueella. Väliportaan suunnittelu toimii lähtökohtana kuntatason kaavoitukselle.
 
===Kuntataso===
 
Kunnat huolehtivat alueensa yksityiskohtaisemmasta maankäytön suunnittelusta. Kuntatason kaavamuodot ovat [[yleiskaava]], [[asemakaava]] ja [[ranta-asemakaava]]. Kuntien kaavoitusta ohjaavat ja valvovat [[Suomen ympäristöministeriö|ympäristöministeriö]]n lisäksi [[elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus|elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset]]. Kaavat määrittävät kunnan alueiden eri käyttötarkoitukset, kuten asumisen, työn, liikenneväylät ja puistot.
*'''[[Kunnan rakennusjärjestys]] ohjaa rakentamista pääasiassa silloin, kun asemakaavaa alueelle ei ole laadittu.
 
===Kaavan julkaiseminen ja vaikuttaminen===
 
Lainsäädäntö edellyttää, että kaavoja laadittaessa niillä henkilöillä, joita kaavaratkaisu koskee, on mahdollisuus vaikuttaa kaavaan.<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 1. luku, 6§</ref> Kuntalaiset voivat vaikuttaa kaavoitukseen muun muassa tekemällä aloitteita, osallistumalla keskusteluun, kertomalla mielipiteensä tai jättämällä muistutuksen kaavan ollessa nähtävillä. Kaavan siis täytyy olla ihmisten nähtävissä ennen hyväksymistä ja kaavahankkeista ilmoitetaan usein esimerkiksi paikallisessa lehdessä.<ref>Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/132): 8. luku, 65§</ref>
62 332

muokkausta