Ero sivun ”Kirkko ja valtio -komitea” versioiden välillä

Komitean ehdotusten myöhemmät toteutumat.
(Oikaisu: Uusien luostarien perustamiskielto oli kumottu jo 1969, voimassa oli yhä, ettei niihin voitu ottaa muita kuin Suomen kansalaisia. Tämän rajoituksen komitea ehdotti kumottavaksi.)
(Komitean ehdotusten myöhemmät toteutumat.)
 
* Eroamisen [[Rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta|uskonnollisesta yhdys­kunnasta]] ehdotettiin tulevan voimaan 10 päivän kuluttua asiaa koskevan ilmoituksen tekemästä (tuolloisen lain mukaan se tuli voimaan vasta kuu­kauden kuluttua).<ref>Komitean mietintö, s. 61.</ref>
** Vuoden 2003 uskonnonvapauslaki (jatkossa 'UVL 2003') poisti ns. katumuskuukauden kokonaan.
* [[Uskonnonvapauslaki|Uskonnonvapauslaista]] oli poistettava säännös, jonka mukaan [[valtioneuvosto]]lla oli oikeus tarkastuttaa uskonnollisia yhdyskuntia määräämällään henkilöllä.<ref>Komitean mietintö, s. 63.</ref>
** UVL 2003 toteutti tämän.
* Silloinen sisällöltään huomattavan laaja [[kirkkolaki]] oli jaettava kahtia. Kirkkolaissa oli säädettävä vain kirkon ja valtion suhteisiin liittyvistä asioista, kun taas kirkon sisäisiä asioita koskevat säännökset oli siirrettävä kirkon itse päätettäviksi. Samalla oli kumottava [[Valtiopäiväjärjestys|valtiopäiväjärjestyksen]] säännös, jonka mukaan muut kuin Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluneet kansan­edustajat eivät saaneet osallistua kirkko­lain käsittelyyn [[Eduskunta|edus­kunnassa]].<ref name=mietinto90>Komitean mietintö, s. 90.</ref>
** Toteutettiin vuoden 1994 kirkkolaissa.
* Vanha 1700-luvulla annettu laki [[papisto]]n [[Erioikeus|erioikeuksista]] oli kumottava, samoin valtio­päivä­järjestyksen säännös, jonka mukaan mainittua lakia voitiin muuttaa vain [[Perustuslaki|perustus­lain]] säätämis­järjestyksessä.<ref name=mietinto90 />
** Kaikki säätyerioikeudet kumottiin 1995.
* [[Yhtiö]]iden ja muiden yhteisöjen maksama [[kirkollisvero]] olisi jaettu eri uskonnollisten yhdys­kuntien kesken niiden jäsen­määrien suhteessa. Uskonto­kuntiin kuulumattomien osuus olisi mennyt valtiolle.<ref>Komitean mietintö, s. 121.</ref>
** Yhtiöiden kirkollisvero poistui 1994, tilalle tuli yhteisöverosta valtionkirkoille maksettava osuus.
* [[Väestörekisteri]]n ylläpito olisi ollut vähitellen siirrettävä kirkolta kokonaan valtion hoidettavaksi. Siirtymä­vaiheessa kirkko olisi saanut valtiolta korvauksia niistä asiaan liittyvistä tehtävistä, joita se yhä suoritti.<ref>Komitean mietintö, s. 133.</ref>
** Toteutui vuonna 1999 säädetyssä laissa, jonka täytääntöpanoa osin lykättiin vuoteen 2005 saakka.
* Evankelisluterilaisten [[Seurakunta|seura­kuntien]] [[hautausmaa]]t olisivat edelleen toimineet yleisinä hautausmaina, mutta seura­kunnat olisi lailla velvoitettava luovuttamaan niistä korvausta vastaan hauta­paikkoja myös kirkkoon kuulumattomille. [[Kunta]] ja seura­kunta olisivat kuitenkin voineet keskenään sopia hautaus­maiden yllä­pidosta myös toisin.<ref>Komitean mietintö, s. 142.</ref>
** Hautaustoimilaki 2004 sääti evlut kirkon yleisten hautausmaiden ylläpitäjäksi.
* Olisi säädettävä laki seurakunnille suoritettavasta valtion avusta kulttuuri­historiallisesti arvokkaiden [[Kirkko (rakennus)|kirkko­rakennusten]] kunnossa­pitämiseksi.<ref>Komitean mietintö, s. 151.</ref>
** Erillislakia ei ole säädetty kevääseen 2012 mennessä.
* [[Kirkkolaki|Kirkkolaista]] samoin kuin [[Suomen ortodoksinen kirkko|Suomen ortodoksista kirkkoa]] koskevasta laista oli poistettava merkitykseltään epämääräiseksi jäänyt maininta, jonka mukaan ”kirkon ylin hallitus on valtakunnan hallituksen asiana”<ref>Komitean mietintö, s. 154.</ref>
** Toteutui 1994.
* Päätösvalta seurakuntajaosta oli siirrettävä kirkon toimi­elimille, kuitenkin siten, että päätös oli alistettava valtio­neuvoston vahvistettavaksi.<ref>Komitean mietintö, s. 156.</ref>
** Toteutunut siten, ettei edes valtioneuvoston vahvistusta tarvita.
* [[Hiippakunta|Hiippakuntien]] hallinto ja [[tuomiokapituli]]t, joiden kustannuksista valtio oli huolehtinut [[Kustaa Vaasa]]n ajoista saakka, oli siirrettävä kirkon yllä­pidettäviksi.<ref>Komitean mietintö, s. 162.</ref> Samalla oli [[Piispa|piispojen]] nimittäminen virkaansa siirrettävä [[Tasavallan presidentti|presidentiltä]] kirkon viran­omaisille.<ref>Komitean mietintö, s. 164.</ref>
** Palkkamenot siirtyivät kirkolle 1997, piispojen nimitysoikeus 2000.
* [[Sotilaspappi]]en ja [[vankilapappi]]en nimitysvalta oli siirrettävä kirkolle.<ref>Komitean mietintö, s. 209, 218.</ref>
** Ei ole toteutunut kevääseen 2012 mennessä.
* Lain edellyttämät uskonnolliset [[vala]]t kuten [[Virkavala|virka-]], [[Sotilasvala|sotilas-]] ja [[todistajanvala]] oli poistettava ja korvattava kaikissa tapauksissa ''[[kunnia]]n ja [[omatunto|omantunnon]] kautta'' annettavalla [[Juhlallinen vakuutus|vakuutuksella]].<ref>Komitean mietintö, s. 229</ref>
** Ei ole toteutunut kevääseen 2012 mennessä.
* [[Suomen rikoslaki|Rikoslaista]] oli poistettava käsite [[jumalanpilkka]] ja samalla myös sana [[Jumala]]. Sen sijaan oli säädettävä rangaistavaksi yleisemmin sen halventaminen, mitä jossakin Suomessa laillisesti toimivassa uskonnollisessa yhdyskunnassa pidetään [[pyhä]]nä.<ref>Komitean mietintö, s. 233.</ref>
** Ei ole toteutunut kevääseen 2012 mennessä.
* Oli kumottava uskonnonvapauslaissa ollut säännös, jonka mukaan Suomessa toimiviin [[luostari|luostareihin]] voitiin ottaa [[noviisi|noviiseiksi]] vain Suomen kansalaisia.<ref>Komitean mietintö, s. 240.</ref>
** UVL 2003 toteutti.
* [[Rukouspäivä]]julistusten antaminen oli siirrettävä valtio­neuvostolta Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle, ja rukouspäiviin liittyneet [[Yleisötapahtuma|julkisia huveja]] koskeneet rajoitukset oli kumottava.<ref>Komitean mietintö, s. 248.</ref>
** Rukouspäiväjulistus poistui 2004, huvikiellot poistuivat asteittain.
 
== Mietinnön vastaanotto ja ehdotusten toteuttaminen ==
128

muokkausta