Avaa päävalikko

Muutokset

käännöstä jatkettu
=== Afghanistan ===
[[Afganistan]]issa suoritettiin vuonna 2980 osittainen ja epä­täydellinen väestön­laskenta. Uutta väestön­laskentaa suunniteltiin vuodeksi 2007.<ref>[http://afghanistan.unfpa.org/projects.html#rhs UNFPA Projects in Afghanistan].</ref>
 
===Alankomaat===
[[Alankomaat|Alankomaissa]] väestönlaskenta suoritettiin ensimmäisen kerran vuonna 1795, viimeksi 1971. Vuonna 1879 säädetyn lain mukaan sellainen oli suoritettava joka kymmenes vuosi. Vuodesta 1899 lähtien ne pani toimeen ''Centraal Bureau voor der Statistiek''.
 
Vuodeksi 1981 suunniteltua väestönlasketaa lykättiin, ja lopulta se peruutettiin. Yksityisyyden suojaan liittyvistä syistä myöhemmätkin väestön­laskennat vuodesta 1991 lähtien on peruutettu. Niiden sijasta laaditaan tilastoja rekisterien ja kysely­tutkimusten perusteella.
 
===Albania===
 
Vuoden 2007 väestönlaskenta suoritettiin suurimmaksi osaksi vuonna 2007 eikä käsittänyt somalialueita eikä [[Afar]]in aluetta. Pohjoinen Afar on kaukainen, kuuma ja kuiva alue. Maan itäosien somalialueella, [[Ogaden]]issa asuu paimentolaisina suuri [[somalit|somaliväestö]], ja se on konfliktialue, jossa Etiopian asevoimat taistelevat [[Ogadenin kansallinen vapautusrintama|Ogadenin kansallista vapautusrintamaa]] (ONLF) vastaan.
 
===Guatemala===
[[Guatemala]]ssa on suoritettu nykyaikainen väestönlaskenta vuosina 1930, 1950, 1964, 1973, 1981, 1994 ja 2002. Vuosien 1950 ja 1964 laskentojen tuloksia on pidetty kyseenalaisina, koska [[mayat|mayaväestö]] oli luokiteltu väärin, ja vuoden 1994 laskentaa yleisemminkin. Heinäkuussa 2009 Guatemalan väkiluku oli noin 14 miljoonaa.
 
{{käännettävä}}
<!--
===Greece===
Census takes place every [[decennial|10 years]] and is carried out by the National Statistical Service of Greece.<ref>[http://www.statistics.gr Γενικη Γραμματεια Εσυε].</ref> A 2011 is taking place right now and will end in the 24th of May.<ref>[http://www.apografi2011.gr/en/index.php]</ref> Last census was in 2001.<ref>[http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1604]</ref>
 
===Guatemala===
Modern population censuses have been taken in Guatemala in 1930, 1950, 1964, 1973, 1981, 1994 and in 2002. Controversial cenuses include those in 1950 and 1964 (misclassification of the Maya population) and 1994 (generally questioned). About 14,000,000 people live in Guatemala as of July 2009.
 
===Hong Kong===
{{Main|Census in Hong Kong}}
Census takes place every [[decennial|10 years]] and by-census between two censuses by the [[Census and Statistics Department]] of [[Government of Hong Kong|Hong Kong]]. The last census was conducted in 2001 and the next census would be taken in 2011.
 
===Hungary===
Official decennial censuses have been taken in Hungary since 1870; the latest one – in line with the recommendations of the United Nations and the Statistical Office of the European Union – was carried out in 2001.
Starting from 1880 the Hungarian census system was based on native language (the language spoken at home in the early life of the person and at the time of the survey), vulgar language (the most frequently used language in the family), and other spoken languages.
 
===Iceland===
The first [[Iceland]]ic census took place in [[Icelandic census of 1703|1703]], following upon the first [[Denmark|Danish]] census of 1700–1701. Further censuses were carried out in 1801, 1845 and 1865. The 1703 exercise was the first ever census to cover all inhabitants of an entire country, mentioning the name, age and social position of each individual. All of the information still exists, although some of the original documents have been lost.
 
The setting up, in 1952, of the [[National Registry of Iceland|National Registry]] (''Þjóðskrá'') eliminated the need for censuses. All those born in Iceland, and all new residents, are automatically registered. Individuals are identified in the registry by means of a [[national identification number]] (the so-called ''[[kennitala]]''), a number composed of the date of birth in the format ddmmyy and four additional digits, the third of which is a control digit, and the last of which indicates the century in which the person was born (9 for the 1900s and 0 for the 2000s).
 
The National Registry doubles as an [[electoral register]]. Likewise, all bank accounts are linked to the national identification of the owner (companies and institutions all have their own identification numbers).
 
=== India ===
{{Main|Demographics of India}}
The decennial census of [[India]] is the primary source of information about the demographic characteristics of the [[population of India]]. The 2011 census will be one of the largest censuses in the history of mankind.<ref name="dnaindia.com">{{Verkkoviite|Osoite = http://www.dnaindia.com/india/report_census-2011-kicks-off-today_1366020 |Nimeke = Census-2011 kicks off today - India - DNA |Julkaisija = Dnaindia.com |date=2010-04-01 |Viitattu = 2011-11-02}}</ref>
 
The first census in India in modern times was conducted in 1872. First regular census was started in 1881 by Lord Rippon.Since then, a population census has been carried out every [[decennial|10 years]]. The [[15th Indian national census|latest census]] commenced on 1 May 2010. It will create a [[National Population Register]] with photographs and fingerprints of every resident. All usual residents of India will also be provided with their Unique ID numbers and [[National Identity Card]]s.
The census is carried out by the office of the [[Registrar General and Census Commissioner of India]], [[Delhi]], an office in the Ministry of Home Affairs, Government of India, under the 1948 Census of India Act. The act gives Central Government many powers like to notify a date for Census, power to ask for the services of any citizen for census work. The law makes it compulsory for every citizen to answer the census questions truthfully. The Act provides penalties for giving false answers or not giving answers at all to the census questionnaire. One of the most important provisions of law is the guarantee for the maintenance of secrecy of the information collected at the census of each individual. The census records are not open to inspection and also not admissible in evidence.
 
The census is conducted in two phases: first, house listing and house numbering phase and second, the actual population enumeration phase. The census is carried out by the canvassing method. In this method, each and every household is visited and the information is collected by specially trained enumerator. They collect data related to households e.g. number of members, water & electricity supply, ownership of land, vehicles, computers and other assets and services. In the second phase, total population is counted and statistics related to individuals are collected.<ref name="dnaindia.com"/>
 
=== Indonesia ===
The first population census was done during the colonial era, 1930. Before that, a non-overall census was already conducted in 1920. After that census was done irregularly. The first census after independence was 1961, followed by 1971. Since 1980 it is conducted regularly every 10 years. In between, there is also economical census (every 10 years, five years after population census) and agricultural census (three years after population census).The last census was held on May 2010.
-->
=== Intia ===
{{pääartikkeli|[[Intian väestö]]}}
[[Intia]]ssa joka kymmenes vuosi suoritettava väestönlaskenta on [[Intian väestö]]ä koskeva ensisijainen tietolähde. Vuoden 2011 väestönlaskenta on yksi suurimmista, mitkä maailmassa on milloinkaan suoritettu.<ref name="dnaindia.com">{{Verkkoviite|Osoite = http://www.dnaindia.com/india/report_census-2011-kicks-off-today_1366020 |Nimeke = Census-2011 kicks off today - India - DNA |Julkaisija = Dnaindia.com |date=2010-04-01 |Viitattu = 2011-11-02}}</ref>
 
Intian ensimmäinen nykyaikainen väestön­laskenta suoritettiin vuonna 1872. Säännöllisesti niitä alettiin suorittaa vuodesta 1881 lähtien lordi Ripponin toimesta, minkä jälkeen sellainen on suoritettu joka kymmenes vuosi. Intian viides­toista kansallinen väestön­laskenta aloitettiin 1. touko­kuuta 2010. Sen yhteydessä muodostetaan kansallinen väestö­rekisteri, johon tallennetaan maan kaikkien asukkaiden valok­uvat ja [[sormenjälki|sormen­jäljet]]. Kaikki Intian asukkaat saavat myös henkilö­tunnukset ja kansalliset [[henkilötodistus|henkilö­todistukset]].
 
Väestönlaskennan toteuttaa [[Delhi]]ssä toimiva sisä­asiain­ministeriön alainen [[Registrar General and Census Commissioner of India]] vuonna 1948 säädetyn lain mukaisesti. Laki antaa maan hallitukselle laajat valtuudet päättää väestön­laskennan ajan­kohdasta sekä velvoittaa ketä tahansa kansalaista osallistumaan sen edellyttämiin tehtäviin. Laki velvoittaa myös jokaisen kansalaisen vastaamaan kysymyksiin totuuden­mukaisesti. Väärin vastaamisesta lomakkeen kysymyksiin tai vastaamatta jättämisestä on säädetty rangaistus. Laskennassa saadut henkilö­kohtaiset tiedot laki kuitenkin määrää salassa­pidettäviksi.
 
Väestönlaskenta suoritetaan kahdessa vaiheessa: ensin lasketaan ja numeroidaan talot, sen jälkeen niiden asukkaat. Laskenta suoritetaan seulonta­menettelyllä. Ensin käydään vierailulla jokaisessa koti­taloudessa, josta erikseen koulutettu väestön­laskentaja kerää tietoa. Tällöin selvitetään koti­talouden henkilöiden lukumäärä, onko asunnossa vesi- ja sähkö­johdot, maan­omistus, omistetut kulku­neuvot ja tietokoneet sekä muut varat ja velat. Toisessa vaiheessa koko väkiluku lasketaan ja henkilöitä koskevat tilastot kootaan.<ref name="dnaindia.com"/>
<!--
===Iran===
''Main article:'' [[Demographics of Iran]]
 
The 2011 Irish Census was conducted on 10 April 2011.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.cso.ie/census/default.htm|Nimeke = CSO Census Home Page|Viitattu = 2011-11-02}}</ref>
-->
===Islanti===
[[Islanti|Islannin]] ensimmäinen väestönlaskenta suoritettiin vuonna 1703, pian [[Tanska]]ssa vuonna 1701 suoritetun jälkeen. Se oli ensimmäinen väestönlaskenta, jossa kokonaisen maan kaikkien asukkaiden nimi, ikä ja yhteiskunnallinen asema lueteltiin. Kaikki tieto on säilynyt, joskin alkuperäisistä asiakirjoista osa on kadonnut. Seuraavat väestönlaskennat suoritettiin vuosina 1801, 1845 ja 1865.
 
Vuonna 1952 perustettu väestörekisteri (''Þjóðskrá'') teki uudet väestönlaskennat tarpeettomiksi. Kaikki Islannissa syntyneet ja sinne muuttaneet rekisteröidään automaattisesti. Väestöre­kisterissä käytetään [[henkilötunnus]]ta (''kennitala''), joka sisältää syntymäajan muodossa ddmmyy sekä lopussa neljä numeroa, joista kolmas on [[tarkiste]] ja neljäs osoittaa syntymän vuosisadan (1900-luvulla syntyneillä 9, 2000-luvulla syntyneillä 0).
 
Kansallista rekisteriä ylläpidetään elektronisessa muodossa. Myös esimerkiksi pankkitileissä käytetään henkilö­tunnusta taikka sitä vastaavaa yrityksen tai järjestön tunnus­numeroa.
 
===Iso-Britannia===
 
Ensimmäinen väestönlaskenta nykyisen [[Iso-Britannia|Ison-Britannian]] alueella pidettiin [[Dál Riata]]ssa 600-luvulla. Vuonna 1086 laadittu [[Domesday Book]] sisältää luettelot koti­talouksista, mutta se ei ole täydellinen eikä sen tarkoitus ollut sama kuin nyky­aikaisten väestön­laskentojen.
 
Ensimmäinen nykyaikainen väestön­laskenta suoritettiin vuonna 1801, mihin vaikutti [[Thomas Malthus]]in muutamaa vuotta aikaisemmin julkaisema teos ''An Essay On The Principle Of Population''. Tämän jälkeen väestön­laskenta on suoritettu joka kymmenes vuosi, viimeksi 2011.[[Toinen maailmansota|Toisen maailman­sodan]] vuoksi vuonna 1941 ei kuitenkaan pidetty väestön­laskentaa.
 
Neljässä ensimmäisessä väestön­laskennassa 1801-1831 laskettiin lähinnä vain asukas­luku eikä sanottavasti kerätty henkilö­tietoja. General Register Officen vuonna 1841 suorittama väestönlaskenta oli ensimmäinen, jossa laadittiin jokaisen koti­talouden ja laitoksen kaikkien asukkaiden nimi­luettelot. Vuodesta 1851 lähtien on rekisteröity myös kunkin henkilön ikä ja suhde koti­talouden pää­henkilöön.
 
[[Englanti|Englanissa]] ja [[Wales]]issa väestön­laskennan suorittaa [[Office for National Statistics]] (ONS). [[Skotlanti|Skotlannissa]] sen suorittaa Skotlannin yleinen rekisteritoimisto, ''The General Register Office for Scotland'' (GROS), [[Pohjois-Irlanti|Pohjois-Irlannissa]] ''Northern Ireland Statistics and Research Agency'' (NISRA). Kerätyt tiedot tulevat julkisiksi 100 vuoden kuluttua; niinpä uusimmat julkiset rekisterit ovat Englannista ja Walesista vuodelta 1911. Skotlannin saman vuoden tiedot tulevat julkisiksi vuonna 2011.<!--Ovatko jo tulleet?--> Kaikki vuosien 1841-1911 väestö­laskentojen tiedot on nykyisin tallennettu verkkoon ja saatavilla.
 
Vuoden 2011 väestönlaskenta pidettiin 27. maaliskuuta.<ref>[http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/index.html National Statistics Website].</ref>
 
===Israel===
The first census in the state of [[Israel]]in wasensimmäinen heldväestönlaskenta insuoritettiin Novembermarras­kuussa 1948, sixkuusi monthskuukautta aftermaan itsitsenäistymisen creationjälkeen, to establish the [[population registryväestörekisteri]]n perustamiseksi.<ref name="isr1">{{Verkkoviite|Osoite = http://www.cbs.gov.il/mifkad/census2008_e.pdf|Nimeke = The 2008 Israel Integrated Census of Population and Housing: Basic conception and procedure|last=Kamen|first= Charles S.|date=February, 2005|Julkaisija = Israel Central Bureau of Statistics|Viitattu = 2011-11-02 |format=PDF |page=1}}</ref> SubsequentMyöhemmin censusesIsraelin weretilastokeskus conducted by the [[(''Israel Central Bureau of Statistics]]'', (ICBS)'' inon suorittanut sellaisen vuosina 1961, 1972, 1983 andja 1995.<ref name="isr1"/> In these,Tällöin 20% ofprosenttia householdskoti­talouksista completedjoutui a detailed survey andtäyttämään thelaajan remainderja aloput shortersuppeamman questionnairekyselylomakkeen.<ref name="isr1"/> ThereLaissa isei noole legalsäädetty, requirementettä toväestön­laskenta holdon asuoritettava censussäännöllisin withinväli­ajoin; akäytännössä givenICBS interval;pyytää insellaisen practicesuoritettavaksi, theminkä ICBSjälkeen requests andhallitus thetekee governmentasiasta decidespäätöksen.<ref name="isr1"/> TheVuonna next2006 Censuspidettäväksi toaiottu beväestönlaskenta heldlykkäytyi wasvuoteen postponed2009 from 2006 to late 2008/early 2009saakka.<ref name="isr1"/> OnlyKustannusten thesäästämiseksi detailedtällä surveykertaa ofsuoritettiin vain 20% willprosenttia beväestöstä carried out, as a cost-savingkoskeva measurekysely.<ref name="isr1"/>
 
===Italia===
[[Italia]]ssa ''Istituto Nazionale di Statistica'' (ISTAT) toteuttaa yleisen väestön­laskennan joka kymmenes vuosi, viimeksi 2011.
 
===Italy===
The census in [[Italy]] is carried out by [[Istituto Nazionale di Statistica|ISTAT]] every [[decennial|10 years]]. The last five were in 1971, 1981, 1991, 2001 and 2011.
-->
===Itävalta===
[[Itävalta|Itävallassa]] väestönlaskennat suorittaa Itävallan tilastokeskus. Sellainen pannaan toimeen joka kymmenes vuosi, viimeksi 9. elokuuta 2011.
<!--
===Japan===
{{Main|Demographics of Japan}}
[[Japan]] collects census information every five years. The exercise is conducted by the Statistics Bureau of the Ministry of Internal Affairs and Communications. October 1, 2010 is Population Census Day.<ref>{{Verkkoviite
| title = Population Census 2010
| publisher = Ministry of Internal Affairs and Communications
| url = http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/special/english/index.htm
| year = 2010
}}</ref>
 
===Japani===
The census-form solicits information on name, gender, relationship to head of household, year and month of birth, marital status, nationality, number of members of household, type and nature of dwelling, floor area of dwelling, number of hours worked during the week prior to October 1, employment status, name of employer and type of business, and kind of work.
[[Japani]]ssa sisäasiain- ja liikenne­ministeriön alainen tilasto­toimisto suorittaa yleisen väestönlaskennan joka viides vuosi, viimeksi 1. lokakuuta 2010.<ref>{{verkkoviite | Osoite = http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/special/english/index.htm | Nimeke = Population Census 2010 | Julkaisija = Ministry of Internal Affairs and Communications | Viitattu = 2.11.2011}}</ref>
 
Väestönlaskentalomakkeessa on ilmoitettava kunkin henkilön nimi, sukupuoli, suhde kotitalouden päämieheen, syntymäkuukausi ja -vuosi, siviilisääty, perheenjäsenten lukumäärä, asutustyyppi, asunnon pinta-ala, lokakuun 1. päivää edeltäneellä viikolla tehtyjen työtuntien lukumäärä, työllisyystilanne, työnantajan nimi ja toimiala sekä työn laatu.
Regardless of nationality, all residents in Japan are required to complete the census form. Census form is only written in Japanese, but translation is available upon request in 27 different languages.<ref name="japan.001">[http://www.city.setagaya.tokyo.jp/toukei/gaikokugo/English.pdf ]{{dead link|date=November 2010}}</ref> Online census is only available in Japanese.
 
Kansalaisuudestaan riippumatta kaikki Japanin asukkaat ovat velvolliset täyttämään väestön­laskenta­lomakkeet. Lomake on japaninkielinen, mutta siitä on pyynnöstä saatavissa käännökset 27 muulle kielelle.<ref name="japan.001">[http://www.city.setagaya.tokyo.jp/toukei/gaikokugo/English.pdf ]{{dead link|date=November 2010}}</ref> Tietoverkossa lomakkeen voi täyttää vain japaniksi.
All information collected by census is confidential and protected by Statistics Act. Information provided by census can never be used for any investigation purposes such as immigration control, police investigation, tax collections and so on.<ref name="japan.001" /> After the census, all forms are destroyed and recycled.
 
Kaikki väestönlaskennassa kerätty tieto on luottamuksellista, ja sitä suojaa tilastolaki. Väestönlaskennassa saatuja tietoja ei saa käyttää esimerkiksi maahanmuuton valvontaan, poliisikuulusteluihin tai verojen keräämiseen.<ref name="japan.001" /> Laskennan valmistuttua kaikki lomakkeet hävitetään.
In [[Tokyo]], people can choose to answer the census questions by filling out the paper form, or they can choose to answer census questions online. Unique ID and password are provided with the census form. The online census form is only available for residents of Tokyo. This is because a high concentration of people in Tokyo are living in [[apartment buildings]] or [[gated communities]], which restricts the access of census workers.
 
<gallery>
[[Tokio]]ssa asukkaat voivat itse valita, vastaavatko he kyselyihin paperisella lomakkeella vai tietoverkossa. Kyselyä varten kukin saa oman tunnuksen ja salasanan. Muualla maassa kaikkien on täytettävä paperinen lomake. Näin on menetelty, koska suuri osa tokiolaisista asuu kerrostaloissa, joihin väestölaskentaa suorittavilla virkailijoilla ei yleensä ole
<!-- Deleted image removed: File:CensusSide1.png|Explanation of census form, side 1 -->
 
<!-- Deleted image removed: File:CensusSide2.png|Explanation of census form, side 2 -->
===Jordania===
</gallery>
[[Jordania]]ssa väestönlaskenta suoritettiin ensimmäisen kerran maan itsenäistettyä vuonna 1946 ja uudetaan 1952. Tällöin laskettiin vain henkilöiden lukumäärät koti­talouksissa. Täydellisempi väestön­laskenta suoritettiin ensimmäisen kerran vuonna 1961, myöhemmin vuosina 1979, 1994 ja 2004. Väestön jakautuminen jordanialaisiin ja [[palestiinalaiset|palestiina­laisiin]] on ollut poliittisesti arka­luontoinen kysymys vuoden 1967 [[kuuden päivän sota|kuuden päivän sodasta]] lähtien.
 
===Jordan===
The first population census after the independence in 1946 was taken in 1952. It did only count the number of people in the households and could therefore be considered only to be a housing census. The first real complete census was taken in 1961. The following censuses have been taken in 1979, 1994 and 2004. The distribution of [[Palestinians]] and [[Jordanians]] within the population has been a politically sensitive issue since the [[Six-Day war]] in 1967.
-->
===Kanada===
[[Kanada]]ssa väestönlaskennat suorittaa [[Statistics Canada]]. Ensimmäisen väestönlaskennan pani vuonna 1666 toimeen ranskalainen intendentti [[Jean Talon]] selvittääkseen silloisen [[Uusi Ranska|Uuden Ranskan]] väkiluvun. Samaa menetelmää ja saatuja tietoja käytettiin hyväksi, kun Kanada muodostetiin 201 vuotta myöhemmin. Kanadan eri [[Kanadan provinssit|provinsseissa]] suoritettiin väestönlaskentoja 1800-luvulla ja aikaisemmin. Vuonna 1871 väestönlaskenta suoritettiin [[Nova Scotia]]n, [[Ontario]]n, [[New Brunswick]]in ja [[Quebec]]in provinsseissa.
 
===Kiina===
Kiinassa yleinen väestön­laskenta on suoritettu vuosina 1913 ja 1944 sekä [[Kiinan kansantasavalta|Kiinan kansan­tasa­vallan]] aikana vuosina 1953, 1964, 1982, 1990, 2000 ja 2011.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.stats.gov.cn/tjgb/rkpcgb/index.htm |Nimeke = 中华人民共和国国家统计局 >> 人口普查公报 |Julkaisija = Stats.gov.cn |date= }} {{zh icon}}</ref> Nämä ovat olleet maailman suurimpia väestön­laskentoja, joissa on yritetty laskea jokainen mies, nainen ja lapsi maailman runsas­väkisimmässä maassa. Vuosina 2000 ja 2010 laskentojen suorittamiseen osallistui noin kuusi miljoonaa virkailijaa.
 
Kansallisten väestönlaskentojen välillä on yhtä prosenttia väestöstä koskeva tutkimus suoritettu vuosina 1987, 1994 ja 2005 sekä 0,1 prosenttia koskeva tutkimus vuodesta 2000 lähtien vuosittain.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.stats.gov.cn/tjdt/gjtjjdt/t20091221_402608717.htm |Nimeke = 李克强主持召开人口普查领导小组会议时强调 把握我国基本国情 促进可持续发展 |Julkaisija = Stats.gov.cn |date=2009-12-21 }}</ref>
[[Kosovo]], administrated by the [[UN]] since 1999, declared independence in 2008. Kosovo government is planning a general population census for 2011.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.kosovotimes.net/flash-news/642-republic-of-kosovo-sets-the-date-for-its-first-census.html |Nimeke = Republic of Kosovo sets the date for its first census |Julkaisija = Kosovotimes.net |date= |Viitattu = 2011-11-02}}</ref> The first census was conducted in the [[Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes]] in 1921.
-->
===Kreikka===
 
[[Kreikka|Kreikassa]] väestönlaskennan suorittaa Kreikan kansallinen tilastotoimisto joka kymmenes vuosi, viimeksi 2011.<ref>[http://www.statistics.gr Γενικη Γραμματεια Εσυε].</ref> <ref>[http://www.apografi2011.gr/en/index.php]</ref>
 
===Kroatia===
[[Kroatia]]ssa väestön­laskenta suoritetaan joka kymmenes vuosi, viimeksi huhti­kuussa 2011. Ensimmäisen kerran sellainen suoritettiin vunna 1857, jolloin nykyinen Kroatia oli osa [[Itävalta|Itä­vallan]] keisari­kuntaa.
===Mozambique===
The first census was taken in 1980. The second in 1997. The third was taken 1–14 August 2007.
 
===Netherlands===
The first census in the [[Netherlands]] was conducted in 1795, and the last in 1971. A law was produced on April 22, 1879, ordering a census to be conducted every ten years.
 
The census that was planned for 1981 was postponed and later cancelled. A call for privacy was responsible for the cancellation of any further census since 1991. Censuses are being conducted by the [[Centraal Bureau voor de Statistiek]] since 1899. The censuses today are mostly (population, fiscal) register based, combined with surveying.
 
===New Zealand===
 
Censuses during the independence were taken 1963, 1973, 1991 and 2006. The results from 1973 and 2006 were highly disputed. The preliminary results for 2006 indicates a population of 140,000,000. 700,000 enumerators were engaged in this operation.
-->
===Norja===
Norjan miespuolinen väestö laskettiin ensimmäisen kerran 1660-luvlla ja vuonna 1701.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.rhd.uit.no/nhdc/census.html#male |Nimeke = Documenting the Norwegian Censuses: The male censuses of the 1660s and 1701 |Julkaisija = Rhd.uit.no |date=2004-11-10 |Viitattu = 2011-11-02}}</ref> Myöhempiä tilastollisia laskentoja suoritettiin vuosina 1769, 1815, 1835, 1845 ja 1855. Nojan ensimmäinen täydellinen väestönlaskenta suoritettiin vuonna 1801, jolloin Norja oli vielä Oldenburgin suvun hallinnassa osana [[Tanska-Norja]]a. Tällöin noudatettiin ''de jure'' periaatetta, jonka mukaan sotilaat ja maassa asuvat ulkomaalaiset laskettiin. Vuosien 1801, 1865, 1900 ja 1910 väestönlaskentojen tulokset on nykyisin tallennettu [[Internet]]iin.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e |Nimeke = The Digital Archives |Julkaisija = Regional State Archives in Bergen |date= |Viitattu = 2011-11-02}}</ref> Väestönlaskentojen asiakirjat tulevat julkisiksi sadan vuoden kuluttua.
 
Vuodesta 1900 lähtien väestönlaskenta on suoritettu joka kymmenes vuosi, ei kuitenkaan 1940, jolloin se lykkäytyi vuoteen 1946 saakka, eikä 2000, jolloin se lykkäytyi seuraavaan vuoteen. Vuodesta 2001 lähtien väestönlaskennan yhteydessä on laadittu myös tilasto asunto-oloista.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.ssb.no/fob_en/ |Nimeke = Population and Housing Census 2001 |language={{no icon}} |Julkaisija = Ssb.no |date= |Viitattu = 2011-11-02}}</ref> Vuoden 2001 kyselylomakkeessa kysyttiin tietoja vain kotitalouksista ja ketkä niistä asuivat, kun taas vuonna 2011 ei kansalaisille lähetetty mitään lomakkeita, sillä tilastojen laadintaan riittivät viranomaisten muutoin ylläpitämät tiedot.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.ssb.no/magasinet/blandet/art-2010-10-15-01.html|Nimeke = Datainnsamling: Folketellingen som forsvant?|date=15 October 2010|Julkaisija = Statistisk sentralbyrå|language=Norwegian|Viitattu = 2011-11-02}}</ref>
===Norway===
<!--
The two first male censuses was conducted during the 1660s and 1701.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.rhd.uit.no/nhdc/census.html#male |Nimeke = Documenting the Norwegian Censuses: The male censuses of the 1660s and 1701 |Julkaisija = Rhd.uit.no |date=2004-11-10 |Viitattu = 2011-11-02}}</ref> Later statistical censuses were held in 1769, 1815, 1835, 1845, and 1855. Norway's first nominative, complete census was taken in 1801, when Norway still was ruled by the Oldenburg dynasty of [[Denmark-Norway]]. The scope of the census followed the de jure principle, so military persons should be included as well as foreigners if they were residents. The 1801, 1865, 1900 and 1910 censuses are transcribed and made searchable on the internet.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://digitalarkivet.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar&spraak=e |Nimeke = The Digital Archives |Julkaisija = Regional State Archives in Bergen |date= |Viitattu = 2011-11-02}}</ref> The census records are made publicly available when 100 years have passed. Since 1900, a census has been conducted every ten years. (However, the 1940 census was postponed to 1946, and the census after 1990 came in 2001.) Since 2001 the population census has been combined with the housing statistics.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.ssb.no/fob_en/ |Nimeke = Population and Housing Census 2001 |language={{no icon}} |Julkaisija = Ssb.no |date= |Viitattu = 2011-11-02}}</ref> The 2001 questionnaire only asked about households and who was living in them, while no questionnaires will be mailed out for the 2011 census, since the administrative data on households is sufficient.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.ssb.no/magasinet/blandet/art-2010-10-15-01.html|Nimeke = Datainnsamling: Folketellingen som forsvant?|date=15 October 2010|Julkaisija = Statistisk sentralbyrå|language=Norwegian|Viitattu = 2011-11-02}}</ref>
 
===Oman===
Censuses have been taken in the [[Sultanate of Oman]] in 1993 and 2003.
{{Main|Demographic history of Romania}}
The first census in [[Romania]] was carried out in 1859. It is now carried out every ten years by the [[Institutul Naţional de Statistică]] (INSSE). The last census was in 2011.<ref>[http://www.suceava-news.ro/guvern/recensamantul_populatiei_va_avea_loc_in_2011/ The next census will take place in 2011].</ref>
 
===Russia and USSR===
In [[Russia]], the first census of the tax-payers was made in 1722-1723 by the order of [[Peter the Great]] (only men were counted), and was ordered to be repeated every twenty years. The only complete [[Russian Empire Census]] was carried out in 1897. All-Union Population Censuses were carried out in the [[Soviet Union|USSR]] (which included [[Russian Soviet Federative Socialist Republic|RSFSR]] and the other republics) in 1920 (urban only), [[First All-Union Census of the Soviet Union|1926]], 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, and [[Soviet Census (1989)|1989]]. The first post-Soviet [[Russian Census (2002)|Russian Census]] was carried out in 2002, followed by the [[Russian Census (2010)|2010 Census]]. Currently, the census is the responsibility of the [[Goskomstat|Federal State Statistics Service]].
-->
===Ruotsi===
 
[[Ruotsi]]ssa väestönlaskenta suoritettiin ensimmäisen kerran vuonna 1749, väestö- ja asutuslaskenta viimeksi 1990. Suunnitelmien mukaan tulevaisuudessa laskennat suoritetaan väestörekisterien perusteella.
 
===Saksa===
 
Euroopan ensimmäinen järjestelmällinen väestön­laskenta suoritettiin vuonna 1719 [[Preussi]]ssa, joka tuolloin käsitti suunnilleen nykyisen pohjois-[[Saksa]]n ja länsi-Puolan.
 
Henkikirjoitus suoritettiin vuosittain tammikuun alussa vuoteen 1991 saakka<ref name=Suursanakirja />, ja tällöin kiinteistön omistajan tuli ilmoittaa kaikki asukkaat. Nykyään [[muuttoilmoitus]]järjestelmä hoitaa samat tehtävät.
 
Henkikirjojen lisäksi on väestötietoja useiden satojen vuosien ajan yllä­pidetty myös [[kirkonkirjat|kirkon­kirjoissa]]. 1900-luvun alussa alettiin niiden ohella ylläpitää myös [[siviilirekisteri]]ä mihinkään uskonto­kuntaan kuulumattomista henkilöistä.
<!--
===Sweden===
{{see also|Population registration in Sweden}}
The first population census in [[Sweden]] was carried out in 1749. The last population and housing census was carried out in 1990. It is planned to conduct population and housing censuses based on registers in the future.
 
<!--
===Switzerland===
{{Main|Swiss census}}
===Ukraine===
The first post-Soviet [[Ukrainian Census (2001)|Ukrainian Census]] was carried out by State Statistics Committee of Ukraine in 2001, 12 years after the last All-Union census in 1989.<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.ukrcensus.gov.ua/eng/ |Nimeke = All-Ukrainian population census |Julkaisija = Ukrcensus.gov.ua |date= |Viitattu = 2011-11-02}}</ref>
-->
===Unkari===
Virallinen väestönlaskenta on suoritetu Unkarissa vuodesta 1870 lähtien joka kymmenes vuosi. Viimeksi sellainen suoritettiin [[Yhdistyneet kansakunnat|YK:]]n ja [[Euroopan unioni]]n tilastotoimiston suositusten mukaisesti vuonna 2001.
 
Vuodesta 1880 lähtien Unkarin väestön­laskenta­järjestelmä on perustunut äidin­kieleen eli kunkin henkilön varhais­lapsuudessaan oppimaan kieleen, sekä kunkin laskennan aikaan eniten puhumaan kieleen ja muihin puhuttuihin kieliin.
===United Kingdom===
{{Main|Census in the United Kingdom}}
 
===Venäjä ja Neuvostoliitto===
In the 7th century, [[Dál Riata]] was the first territory in what is now the UK to conduct a census. The [[Domesday Book]] of 1086 in England contained listings of households but its coverage was not complete and its intent was not the same as modern censuses.
[[Venäjä]]llä ensimmäinen väestönlaskenta suoritettiin verotusta varten [[Pietari Suuri|Pietari Suuren]] määräyksestä vuosina 1722-1723 ja määrättiin toistettavaksi joka kahdeskymmens vuosi. Vain miespuoliset veronmaksajat laskettiin. Venäjän keisarikunnan ainoa täydellinen väestönlaskenta suoritettiin vuonna 1897.
 
[[Neuvostoliitto|Neuvostoliitossa]] suoritettiin koko liitto­valtiota koskeva väestön­laskenta vuosina 1920 (vain kaupungeissa), 1926, 1937, 1939, 1959, 1979 ja 1989. Neuvosto­liiton hajottua Venäjällä on suoritettu väestön­laskenta vuosina 2002 ja 2010. Nykyisin väestön­laskennasta vastaa [[Goskomstat|Liitto­valtion tilasto­palvelu]].
Following the influence of [[Malthus]] and concerns stemming from his ''An Essay On The Principle Of Population'' the UK census as we know it today started in 1801. The census has been conducted every ten years since 1801 and most recently in 2011.
 
===Viro===
The first four censuses (1801–1831) were mainly headcounts and contained little personal information. The 1841 Census, conducted by the General Register Office, was the first to record the names of everyone in a household or institution. From 1851 onwards the census shows the stated age and relationship to the head of household for each individual. Because of [[World War II]], there was no census in 1941. The actual census dates were 1841-06-06, 1851-03-30, 1861-04-07, 1871-04-02, 1881-04-03, 1891-04-05, 1901-03-31, 1911-04-02
 
The census of England & Wales is undertaken for the government by the [[Office for National Statistics]] (ONS). The General Register Office for Scotland (GROS) conducts its own census, while the census in Northern Ireland is carried out by the Northern Ireland Statistics and Research Agency (NISRA). Public access to the census returns is restricted under the terms of the 100-year rule; the most recent returns made available to researchers are those of the 1911 Census for England and Wales. The Scottish 1911 census will be available in 2011.
 
All of the British censuses from 1841-1911 have been transcribed and indexed and are available online, although GROS will not be releasing the Scottish 1911 returns until 2011.
 
The [[United Kingdom Census 2011]] took place on 27 March 2011.<ref>[http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/index.html National Statistics Website].</ref>
-->
===Viro===
[[Viro]]ssa on suoritettu yleinen väestönlaskenta vuosina 1881, 1897, 1922, 1934, 1959, 1970, 1979, 1989 ja 2000.<ref>[http://www.stat.ee/26383 Censuses in Estonia].</ref> Ne suorittaa [[Statistics Estonia]].<ref>{{Verkkoviite|Osoite = http://www.stat.ee/censuses |Nimeke = Statistics Estonia |Julkaisija = Stat.ee |date=2010-07-19 |Viitattu = 2011-11-02}}</ref>
 
87 744

muokkausta