Ero sivun ”Toimintakyky” versioiden välillä

1 merkki poistettu ,  10 vuotta sitten
p (//poistettu ylimääräinen jälkitägi = otsikosta)
 
Hanke määrittelee eräitä peruskäsitteitä seuraavalla tavalla:
Toimintakyky on lääketieteellinen käsite, joka kuvaa ihmisen rakenteiden ja/tai koko ihmisen kykyä reagoida ympäristöönsä ja toimia siinä. Työkyky kuvastaa ihmisen kykyä tehdä työtä. Työkykyarvioon sisältyy aina arvio ihmisen toimintakyvystä, osaamisesta, koulutuspohjasta, iästä, työhistoriasta ja työstä. Työkyvyttömyyden arvio on osa lakisääteistä sosiaalivakuutusta, johon kuuluu lääketieteellisen arvion lisäksi kohtuullisuusharkinta. Harkittaessa oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen tai kuntoutukseen toimintakyvyn lisäksi otetaan huomioon työhistoria, ammattikoulutus ja työkokemus, ikä, asuinpaikkakunta ja perhetilanne sekä muita näihin rinnastettavia tekijöitä. Lääkärikunnalla on tärkeä osuus työkyvyttömyyden tutkimisessa ja arvioimisessa. Lääkäri on ainoa asiantuntija, joka koulutuksensa perusteella pystyy diagnosoimaan sairaudet, hoitamaan siitä sekä arvioimaan sairauden vaikutukset potilaan toimintakykyyn nyt ja tulevaisuudessa. Toimintakykyä on aina jokin määrä, tässä voidaan yhtyä kvantitatiivisen tutkimuksen perusaksioomaan, mutta miten toimintakykyä mitataan ja arvioidaan, onkin jo paljon vaikeampi kysymys. Mittausteknisesti ilmaisten toimintakyky on moniulotteinen ilmiö. Yksinkertaisimmin voidaan sanoa, että toimintakyky on vaillinainen, jos toiminta ei johda tulokseen. Kokonaan toinen juttu on, aiheutuuko tavoitteen saavuttamattomuus yksinomaan tai edes enimmäkseen toimijasta ja hänen kyvyistään, vai tehtävän vaikeudesta. Vielä huonompi on toimintakyky silloin, kun mitään toimintaa ei ilmene, mikä on määriteltävissä tavoitteen saavutta¬mattomuuden erikoistapauksena. Toinen mahdollinen tapa kuvata toimintakyvyn vajausta on laskea tehtyjen virheiden määrää. Virheitäkin on monta lajia toiminnan laadusta riippuen. Tarkkuutta vaativan teknisen työn virheet ovat toisenlaisia kuin asiakaspalvelutyön tyylivirheet. Kummatkin merkitsevät kuitenkin samaa työntekijän työkykyä arvioitaessa.
 
==Psykologinen malli toimintakyvystä==
Rekisteröitymätön käyttäjä