Ero sivun ”Monimuotoisuuden johtaminen” versioiden välillä

[arvioimaton versio][arvioimaton versio]
==Monimuotoisuuden johtamisen määritelmä==
 
Hyvin kattavan määritelmän mukaan "[...] monimuotoisuuden johtamisella voidaan tarkoittaa monimuotoisuuden hallintaa, monimuotoisuuteen kannustamista, sen arvostamista tai monimuotoisuuteen suhtautumista". Eräät organisaatiotutkijat ovat nostaneet esiin näkemyksen, jonka mukaan itsessään moniselitteistä monimuotoisuutta ei olisi mahdollista lähestyä vain yhdestä, universalistauniversaalista, näkökulmasta.<ref>Siltaoja, M. & T. Vartiainen (2010): Monimuotoisuuden johtamisen ristiriitaisuus - diskurssianalyysi suomalaisista mediateksteistä. Hallinnon tutkimus, 29(4), 261-264.</ref>. Monimuotoisuuden johtamista onkin lähestytty organisaatioiden toiminnassa sekä asiaa käsittelevässä kirjallisuudessa hyvin erilaisin painotuksin. Aulikki Sippola on väitöskirjassaan<ref>Sippola, A. (2007): Essays on Human Resource Management: Perspectives on Diversity Management. Doctoral dissertation. Acta Wasaensia No. 180, Business Administration 75, Management and Organisation, 19-22. http://www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-193-2.pdf. Viitattu 6.6.2011. </ref> tunnistanut kolme toisistaan poikkeavaa lähestymistapaa monimuotoisuuden johtamiseen: 1) ''syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuuspyrkimykset'', 2) ''monimuotoisuusjohtaminen'' ja 3) ''oppimiseen tähtäävä lähestymistapa''.
 
===Syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuuspyrkimykset===
Rekisteröitymätön käyttäjä