Ero sivun ”Monimuotoisuuden johtaminen” versioiden välillä

Viitteen poistaminen
(Viitteen poistaminen)
'''Monimuotoisuuden johtamisella''' viitataan laajasti niihin systemaattisiin ja suunniteltuihin organisatorisiin käytäntöihin, joiden tarkoituksena on rekrytoida, säilyttää, palkita ja kunnioittaa heterogeenista työntekijöiden joukkoa sekä parantaa [[vähemmistö]]ryhmiin kuuluvien työntekijöiden asemaa.<ref>Heikkinen, M. (2005): Monimuotoisuus organisaatioissa - monimuotoisuustutkimuksen pääpiirteitä ja kehityslinjoja. Hallinnon tutkimus, 24(1), 8.</ref><ref>Ivancevich, J. M. & J. A. Gilbert (2000): Diversity Management: Time for a New Approach. Public Personnel Management, 29(1), 75-92.</ref><ref>Siltaoja, M. & T. Vartiainen (2010): Monimuotoisuuden johtamisen ristiriitaisuus - diskurssianalyysi suomalaisista mediateksteistä. Hallinnon tutkimus, 29(4), 259.</ref> Lainsäädäntöön ja moraalisiin näkökohtiin perustuvista syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuuspyrkimyksistä poiketen painottuvat monimuotoisuuden johtamisessa usein enemmän yritysten liiketoiminnalliset tarpeet. Strategiana työntekijöiden monimuotoisuuden johtamisen uskotaan tuottavan yrityksille kilpailuetua ja parantavan tuottavuutta luomalla [[monikulttuurisuus|kulttuurista diversiteettiä]] arvostavan työilmapiirin, jossa ihmiset voivat toimia luovasti kykyjensä mukaan.<ref>Wrench, J. (2007): Diversity Management and Discrimination: Immigrants and Ethnic Minorities in the EU. Aldershot, England: Ashgate Publishing Group, 3.</ref> Erään määritelmän mukaan monimuotoisuuden johtamisen tavoitteena on "[...] parantaa työntekijöiden [[työhyvinvointi]]a ja jaksamista sekä hyödyntää henkilöstön olemassa olevaa osaamista ja henkilöstövoimavaroja mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti"<ref>Savileppä, A. (2005): Johda monimuotoisuutta: Investoi tulevaisuuteen, 8-9. http://www.diversa.fi/tyokirja.pdf. Viitattu 6.6.2011.</ref>.
 
==Monimuotoisuus==
Rekisteröitymätön käyttäjä