Ero sivun ”Monimuotoisuuden johtaminen” versioiden välillä

[arvioimaton versio][arvioimaton versio]
==Monimuotoisuuden johtamisen määritelmä==
 
Hyvin kattavan määritelmän mukaan "[...] monimuotoisuuden johtamisella voidaan tarkoittaa monimuotoisuuden hallintaa, monimuotoisuuteen kannustamista, sen arvostamista tai monimuotoisuuteen suhtautumista"<ref>Siltaoja, M. & T. Vartiainen (2010): Monimuotoisuuden johtamisen ristiriitaisuus - diskurssianalyysi suomalaisista mediateksteistä. Hallinnon tutkimus, 29(4), 261.</ref>. Monimuotoisuuden johtamista on lähestytty organisaatioiden toiminnassa sekä asiaa käsittelevässä kirjallisuudessa hyvin erilaisin painotuksin. Aulikki Sippola on väitöskirjassaan<ref>Sippola, A. (2007): Essays on Human Resource Management: Perspectives on Diversity Management. Doctoral dissertation. Acta Wasaensia No. 180, Business Administration 75, Management and Organisation, 19-22. http://www.uwasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-193-2.pdf. Viitattu 6.6.2011. </ref> tunnistanut kolme toisistaan poikkeavaa lähestymistapaa monimuotoisuuden johtamiseen: 1) ''syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuuspyrkimykset'', 2) ''monimuotoisuusjohtaminen'' ja 3) ''oppimiseen tähtäävä lähestymistapa''.
 
===Syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuuspyrkimykset===
Rekisteröitymätön käyttäjä