Ero sivun ”Monimuotoisuuden johtaminen” versioiden välillä

1 275 merkkiä lisätty ,  10 vuotta sitten
Uuden asian lisääminen: Monimuotoisuus
(Uuden asian lisääminen: Monimuotoisuus)
'''Monimuotoisuuden johtamisella''' viitataan laajasti niihin systemaattisiin ja suunniteltuihin organisatorisiin käytäntöihin, joiden tarkoituksena on rekrytoida, säilyttää, palkita ja kunnioittaa heterogeenista työntekijöiden joukkoa sekä parantaa [[vähemmistö]]ryhmiin kuuluvien työntekijöiden asemaa.<ref>Heikkinen, M. (2005): Monimuotoisuus organisaatioissa - monimuotoisuustutkimuksen pääpiirteitä ja kehityslinjoja. Hallinnon tutkimus, 24(1), 8.</ref><ref>Ivancevich, J. M. & J. A. Gilbert (2000): Diversity Management: Time for a New Approach. Public Personnel Management, 29(1), 75-92.</ref><ref>Siltaoja, M. & T. Vartiainen (2010): Monimuotoisuuden johtamisen ristiriitaisuus - diskurssianalyysi suomalaisista mediateksteistä. Hallinnon tutkimus, 29(4), 259.</ref> Lainsäädäntöön ja moraalisiin näkökohtiin perustuvista syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuuspyrkimyksistä poiketen painottuvat monimuotoisuuden johtamisessa usein enemmän yritysten liiketoiminnalliset tarpeet. Strategiana työntekijöiden monimuotoisuuden johtamisen uskotaan tuottavan yrityksille kilpailuetua ja parantavan tuottavuutta luomalla [[monikulttuurisuus|kulttuurista diversiteettiä]] arvostavan työilmapiirin, jossa ihmiset voivat toimia luovasti kykyjensä mukaan.<ref>Wrench, J. (2007): Diversity Management and Discrimination: Immigrants and Ethnic Minorities in the EU. Aldershot, England: Ashgate Publishing Group, 3.</ref> Erään määritelmän mukaan monimuotoisuuden johtamisen tavoitteena on "[...] parantaa työntekijöiden [[työhyvinvointi]]a ja jaksamista sekä hyödyntää henkilöstön olemassa olevaa osaamista ja henkilöstövoimavaroja mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti"<ref>Savileppä, A. (2005): Johda monimuotoisuutta: Investoi tulevaisuuteen, 8-9. http://www.diversa.fi/tyokirja.pdf. Viitattu 6.6.2011.</ref>.
 
==Monimuotoisuus==
{{Pääartikkeli|[[Monimuotoisuus]]}}
{{Katso myös|[[Biodiversiteetti]]}}
 
Alun perin elollisen luonnon monipuolisuutta luonnehtivasta [[biodiversiteetti|biodiversiteetin]] käsitteestä johdettu ihmistieteiden [[monimuotoisuus|monimuotoisuuden]] käsite viittaa erilaisuuden kautta ihmisten välillä vallitsevaan moninaisuuteen. <ref>Siltaoja, M. & T. Vartiainen (2010): Monimuotoisuuden johtamisen ristiriitaisuus - diskurssianalyysi suomalaisista mediateksteistä. Hallinnon tutkimus, 29(4), 260.</ref> Laajimmassa merkityksessään monimuotoisuuden osa-alueiksi voidaan lukea kaikki ne piirteet ja ominaisuudet, joiden suhteen ihmiset eroavat toisistaan, kuten esimerkiksi erot fyysisissä kyvyissä, arvoissa, asenteissa tai työtehtävissä. Perinteisesti monimuotoisuudella on kuitenkin viitattu eroavaisuuksiin ihmisten sukupuolessa, iässä tai etnisessä taustassa, mutta viimeaikaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa huomiota on kiinnitetty myös muihin monimuotoisuuden ulottuvuuksiin, kuten seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, uskontoon, sosiaaliseen luokkaan ja vammaisuuteen.<ref>Heikkinen, M. (2005): Monimuotoisuus organisaatioissa - monimuotoisuustutkimuksen pääpiirteitä ja kehityslinjoja. Hallinnon tutkimus, 24(1), 5-6.</ref>
 
==Monimuotoisuuden johtamisen määritelmä==
Rekisteröitymätön käyttäjä