Tiedonlähde

Tiedonlähteet
Primäärilähde
Sekundäärilähde
Tertiäärilähde
Lähdeviittaus
Lähdekritiikki

Tiedonlähde tarkoittaa dokumenttia tai muuta informaation kantajaa. Tiedonlähde on semioottinen eli merkitystä sisältävä kohde. Tarkastelijan näkökulmasta ja tietokäsityksestä riippuu, edellyttääkö ajatus tiedonlähteestä sitä, että kyseistä lähdettä on käytetty, käytetään tai tullaan käyttämään jonkin tiedontarpeen tyydyttämiseen vai voiko kohde olla tiedonlähde myös ilman käyttöä ja/tai käyttäjää.

Jonkin kohteen määrittäminen tai valitseminen tiedonlähteeksi riippuu kohdetta tarkastelevasta tiedon tai toiminnan alasta. Tiedonlähteisiin liittyy kysymys asiaankuuluvuudesta eli relevanssista sekä luotettavuudesta joko tiedontarpeeseen nähden (validiteetti) tai tiedon synnyn ja luotettavuuden näkökulmasta (reliabiliteetti).

Tiedonlähde on

  • relevantti, jos se liittyy (riittävän hyvin) tarkasteltavaan aiheeseen
  • validi, jos se sisältää tiedontarpeen kannalta merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista aiheen käsittelyä
  • reliaabeli, jos sen sisältö on syntynyt luotettavalla (toistettavissa olevalla) tavalla.

Katso myösMuokkaa

Tämä tieteeseen liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.