Terveydenhoito on terveydenhuoltojärjestelmän resurssoima laaja toimenkuva, joka käsittää toimenpiteet sairauksien ennalta ehkäisemiseksi, hyvän elämänlaadun säilyttämiseksi ja parantamiseksi sekä sairauksien hoidoksi ja kuntoutukseksi. Eri valtioissa on kuitenkin toteutettu vaihtelevia ratkaisuja julkisen terveydenhoidon kautta, koska perintö- ja ympäristötekijät vaihtelevat, samoin psyykkiset tekijät ajatellen itsensä huoltoa sekä maiden välillä.

Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on julkinen vastuuterveydenhoito yhdistettynä yksityisiin vakuutuksiin, Yhdysvalloissa tästä kiistellään siitä huolimatta, että siellä terveydenhoito on erityisen kallista. Kehitysmaissa terveydenhuolto on vaihtelevan puutteellista, mikä riippuu ainakin rahoituksen kohdentamisesta. Julkisen terveydenhuollon filosofinen perusta on kuitenkin siinä, että hyvinvointiyhteiskunnassa pidetään eettisesti oikeana antaa yhteisistä varoista rahoitusta esimerkiksi vammaisten, lasten ja vähävaraisten sekä psyykkisesti ja sosiaalisesti vajaavaltaisten henkilöiden huoltoon yhteisistä varoista. Ihmisethän eivät kuitenkaan voi vaikuttaa esimerkiksi perintötekijöihinsä, ja kovin vähän myös työoloihinsa.

Ammatit muokkaa

Osa-alueet muokkaa

Terveydenhoidon piiriin kuuluu lukuisia erilaisia osa-alueita, joiden jakoperusteita on monenlaisia. Mahdollinen jakoperuste esitetään osittain professori Leo Noron mukaan[1]:

 1. tautien syyt, johon liittyy perinnöllisys ja ympäristötekijät
 2. Mielenterveys mukaan lukien stressi ja psykosomaattiset sairaudet
 3. Terveellinen ravinto ja oikea ravitsemus
 4. Sydän- ja verenkiertoelimistön taudit ja niiden ehkäisy
 5. Syöpätaudit ja niiden ehkäisy
 6. Kollageenitaudit
 7. Työterveyshuolto ja ammattitaudit
 8. Tapaturmat ja niiden torjunta
 9. Nautintoaineet ja huumeet
 10. Tarttuvat taudit ja rokotukset
 11. Neuvolapalvelut kuten äitiys-, lasten-, ehkäisy- ja vanhustenneuvola; myös kouluterveydenhuolto
 12. Ympäristöterveydenhuolto

Lähteet muokkaa

 1. Leo Noro: ”Terveydenhoito”, Tiedon portaan osa 1, s. 433. 2. painos. Porvoo/Helsinki: WSOY, 1966.