Teollisuusalue

teollisuudelle varattu alue

Teollisuusalue on teollista tuotantoa harjoittavien laitosten keskittymä.

Trierin teollisuusaluetta Saksassa

Teollisuuden keskittämisellä yhdelle alueelle saadaan mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa infrastruktuuri teollisuustoiminnan ehdoilla, jolloin esimerkiksi rautateiden tai tiestön rakentamistarve on vähäisempi kuin tehtaiden sijaitessa hajallaan. Toisena etuna on mahdollisuus houkutella uusia yrityksiä alueelle jo siellä olevan infrastruktuurin ja potentiaalisten yhteistyökumppanien avulla. Keskittämisellä voidaan myös pienentää aluetta, jossa teollisuustoiminta aiheuttaa ympäristöhaittoja, ja ne ovat paremmin hallittavissa ja valvottavissa.

Käsitteen teollisuusalue toinen merkitys on laajahko teollistunut alue, kuten esimerkiksi Ruhrin alue Saksassa.