Teknologiavälitteinen viestintä

Teknologiavälitteinen viestintä (Technology-Mediated Communication, TMC) on kattotermi, joka käsittää kaikki teknologiapohjaiset viestintävälineet ja niiden käytön aina kynästä iPadiin. Yleensä teknologiavälitteisen viestinnän tutkimuksessa on keskitytty yhdellä viestintävälineellä tapahtuvaan viestintään. Lewis ja Fabos (2005) esittävätkin, että ajan ja kokemuksen johdosta teknologian käyttäjät voivat kokea viestintävälineen näkymättömäksi. Käyttäjät ikään kuin alkavat viestiä miettimättä, miten he sen tekevät. Lewis ja Fabos (2005) tutkivat pikaviestimiä, mutta heidän havaintonsa voi yleistää koskemaan laajemminkin teknologiavälitteistä viestintää (ks. esim. Ross ym. 2009, 579).

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

Pauli Rekolan verkkoportfolio
Teknologiavälitteisestä vuorovaikutuksesta, joka on teknologiavälitteistä viestintää suppeampi käsite.