Luettelo hätäkeskuksen tehtäväluokista

(Ohjattu sivulta Tehtäväluokat)

Tehtäväluokat ovat hätäkeskuksen antamat ns. tehtävänumerot, jotka kertovat tehtävätyypin.

Ensihoidon tehtäväluokatMuokkaa

 • 700 Eloton (A, B, C)
 • 701 Elvytys (A)
 • 702 Tajuttomuus (A, B)
 • 703 Hengitysvaikeus (A, B, C, D)
 • 704 Rintakipu (A, B, C, D)
 • 705 Rytmihäiriö (A, B, C)
 • 706 Aivohalvaus (A, B, C)
 • 707 Ensihoitopalveluun kuuluva hoitolaitossiirto (B, C, D)
 • 711 Ilmatie-este (A, B)
 • 713 Hirttäytyminen, Kuristuminen (A, B)
 • 714 Hukuksiin joutuminen (A, B)
 • 741 Putoaminen (A, B, C)
 • 744 Haava (A, B, C, D)
 • 745 Kaatuminen (A, B, C, D)
 • 746 Isku (A, B, C, D)
 • 747 Puristuminen/ muu vamma (A, B, C, D)
 • 751 Kaasumyrkytys (A, B, C)
 • 752 Myrkytys (A, B, C)
 • 753 Sähköisku (A, B, C)
 • 755 Palovamma, lämpöhalvaus (A, B, C)
 • 756 Alilämpöisyys (A, B, C)
 • 757 Onnettomuus, muu (A, B, C)
 • 761 Verenvuoto; Suusta (A, B, C)
 • 762 Verenvuoto; Gynekologinen/urologinen (A, B, C, D)
 • 763 Verenvuoto; korva/Nenä (A, B, C, D)
 • 764 Säärihaava/Muu (A, B, C, D)
 • 770 Epäselvä sairauskohtaus (B)
 • 771 Sokeritasapainon häiriö (A, B, C)
 • 772 Kouristelu (A, B, C, D)
 • 773 Yliherkkyysreaktio (A, B, C, D)
 • 774 Heikentynyt yleistila, muu sairaus (A, B, C, D)
 • 775 Oksentelu, Ripuli (B, C, D)
 • 781 Vatsakipu (A, B, C, D)
 • 782 Pää-/Niskasärky (A, B, C, D)
 • 783 Selkä-/ lonkkakipu (A, B, C, D)
 • 784 Raajakipu (B, C, D)
 • 785 Mielenterveysongelma (C,D)
 • 786 Vartalokipu (B, C, D)
 • 790 Hälytys puhelun aikana (B) (Ensihoitoyksikkö hälytetään kiireellisesti kohteeseen ja tehtäväkoodi tarkentuu kesken olevan hätäpuhelun aikana)
 • 791 Synnytys (A,B,C)
 • 792 Varallaolo, valmiussiirto (B,C)
 • 793 Hoitolaitossiirto (D)
 • 794 Muu sairaankuljetustehtävä / aikatilaustehtävä (D)
 • 796 Monipotilastilanne/Suuronnettomuus (A)

Pelastustoimen tehtäväluokatMuokkaa

 • H351 Asemavalmius
 • H352 Valmiussiirto
 • 49 Onnettomuustilanne; muu
 • 103 Automaattinen palohälytys
 • 104 Ilmoitinlaitehälytys: säteilyhälytys
 • 105 Ilmoitinlaitehälytys: hissihälytys
 • 106 Ilmoitinlaitehälytys: laitevika
 • 107 Ilmoitinlaitehälytys: yhteysvika
 • 108 Ilmoitinlaitehälytys: huolto
 • 200 Tieliikenneonnettomuus: muu tai onnettomuuden uhka
 • 201 Tieliikenneonnettomuus; peltikolari, suistuminen
 • 202 Tieliikenneonnettomuus; Pieni (A,B,C)
 • 203 Tieliikenneonnettomuus; Keskisuuri (A,B,C)
 • 204 Tieliikenneonnettomuus; Suuri (A,B)
 • 205 Tieliikenneonnettomuus; eläin osallisena (ei henkilövahinkoja)
 • 206 Tieliikenneonnettomuus maan alla; Pieni
 • 207 Tieliikenneonnettomuus maan alla; Keskisuuri
 • 208 Tieliikenneonnettomuus maan alla; Suuri
 • 210 Raideliikenneonnettomuus; muu
 • 211 Raideliikenneonnettomuus; peltikolari
 • 212 Raideliikenneonnettomuus; Pieni (A,B)
 • 213 Raideliikenneonnettomuus; Keskisuuri (A)
 • 214 Raideliikenneonnettomuus; Suuri (A,B)
 • 215 Raideliikenneonnettomuus; eläin osallisena
 • 216 Raideliikenneonnettomuus maan alla; Pieni
 • 217 Raideliikenneonnettomuus maan alla; Keskisuuri
 • 218 Raideliikenneonnettomuus maan alla; Suuri
 • 220 Vesiliikenneonnettomuus; Muu (A,B)
 • 221 Vesiliikenneonnettomuus; Pieni (A,B)
 • 222 Vesiliikenneonnettomuus; Keskisuuri (A,B)
 • 223 Vesiliikenneonnettomuus; Suuri (A,B)
 • 231 Ilmaliikenneonnettomuus; Pieni (A) 1-4 henkeä
 • 232 Ilmaliikenneonnettomuus; Keskisuuri (A) 5-10 henkeä
 • 233 Ilmaliikenneonnettomuus; Suuri (A) yli kymmenen henkeä
 • 234 Ilmaliikenneonnettomuusvaara; Pieni (B) 1-4 henkeä
 • 235 Ilmaliikenneonnettomuusvaara; Keskisuuri (B) 5-10 henkeä
 • 236 Ilmaliikenneonnettomuusvaara; Suuri (B) yli kymmenen henkeä
 • 271 Maastoliikenneonnettomuus (A,B)
 • 401 Rakennuspalo; Pieni (A,B)
 • 402 Rakennuspalo; Keskisuuri (A,B)
 • 403 Rakennuspalo; Suuri (A,B)
 • 404 Rakennuspalo maan alla; pieni
 • 405 Rakennuspalo maan alla; keskisuuri
 • 406 Rakennuspalo maan alla; suuri
 • 411 Liikennevälinepalo; Pieni
 • 412 Liikennevälinepalo;Keskisuuri
 • 413 Liikennevälinepalo;Suuri
 • 420 savuhavainto/tarkastustehtävä
 • 421 Maastopalo ; Pieni (A,B,C)
 • 422 Maastopalo ; Keskisuuri (A,B)
 • 423 Maastopalo ; Suuri (A,B)
 • 424 Turvetuotantoaluepalo: pieni
 • 425 Turvetuotantoaluepalo: keskisuuri
 • 426 Turvetuotantoaluepalo: suuri
 • 431 Tulipalo muu ; Pieni (A,B)
 • 432 Tulipalo muu ; Keskisuuri (A,B)
 • 433 Tulipalo muu ; Suuri (A,B)
 • 434 Tulipalo muu, maan alla; pieni
 • 435 Tulipalo muu, maan alla; keskisuuri
 • 436 Tulipalo muu, maan alla; suuri
 • 441 Räjähdys / sortuma; Pieni (A,B)
 • 442 Räjähdys / sortuma; Keskisuuri (A,B)
 • 443 Räjähdys / sortuma; Suuri (A,B)
 • 444 Räjähdys- / sortumavaara (B)
 • 451 Vaarallisen aineen onnettomuus; Pieni (A,B)
 • 452 Vaarallisen aineen onnettomuus; Keskisuuri (A,B)
 • 453 Vaarallisen aineen onnettomuus; Suuri (A)
 • 455 Vaarallisen aineen onnettomuus; vaara
 • 456 Ydinvoimalaitos: varautumistilanne
 • 457 Ydinvoimalaitos: laitoshätätilanne
 • 458 Ydinvoimalaitos: yleishätätilanne
 • 461 Vahingontorjunta; Pieni (B,C,D)
 • 462 Vahingontorjunta; Keskisuuri (B,C,D)
 • 463 Vahingontorjunta; Suuri (B,C,D)
 • 471 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; maalla, pieni
 • 472 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; maalla, keskisuuri
 • 473 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; maalla, suuri
 • 474 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; vesistössä, pieni
 • 475 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; vesistössä, keskisuuri
 • 476 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; vesistössä, suuri
 • 477 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; vaara
 • 480 Ihmisen pelastaminen; Muu
 • 481 Ihmisen pelastaminen; Etsintä
 • 482 Ihmisen pelastaminen; Avunanto
 • 483 Ihmisen pelastaminen; Vedestä
 • 484 Ihmisen pelastaminen; Pintapelastus
 • 485 Ihmisen pelastaminen; Maastosta
 • 486 Ihmisen pelastaminen; Puristuksista (A,B)
 • 487 Ihmisen pelastaminen; ylhäältä/Alhaalta (B)
 • 490 Onnettomuustilanne maanpäällä (epäselvä tilanne, koodi tarkentuu)
 • 414 Liikennevälinepalo maan alla; pieni
 • 415 Liikennevälinepalo maan alla; keskisuuri
 • 416 Liikennevälinepalo maan alla; suuri
 • 550 Avunanto; muu
 • 551 Avunanto; Virka-apu toiselle viranomaiselle
 • 552 Avunanto; tarkistus tms. tehtävä
 • 553 Avunanto; uhka- / varuillaolotehtävä
 • 554 Avunanto; Tarkistus- / varmistustehtävä
 • 580 Eläintehtävä; muu
 • 581 Eläintehtävä; eläimen pelastaminen (A,B,C)
 • 901 Pelastustoimi poikkeusoloissa

Poliisin tehtäväluokatMuokkaa

 • 01 henkirikos (murha, tappo)
 • 02 Ryöstö
 • 021. Ryöstö - Henkilöön kohdistunut
 • 022. Ryöstö - Rahalaitos tai kuljetus
 • 023. Ryöstö - Liike, kioski tms.
 • 03 Pahoinpitely, tappelu
 • 031. Pahoinpitely, tappelu - Ampuminen
 • 032. Pahoinpitely, tappelu - Puukotus
 • 033. Pahoinpitely, tappelu - Potkiminen, hakkaaminen
 • 034. Pahoinpitely, tappelu - Tekotapa epäselvä
 • 04 Siveellisyysrikos -
 • 041. Siveellisyysrikos - Itsensäpaljastaja
 • 042. Siveellisyysrikos - Lapsen seksuaalinen riisto
 • 043. Siveellisyysrikos - Aikuisen väkisinmakaaminen
 • 040. Siveellisyysrikos - Muu siveellisyysrikos
 • 05 Pommiuhkaus
 • 051. Pommiuhkaus - Julkinen laitos tai diplomaattisuojaa nauttiva
 • 052. Pommiuhkaus - Kulkuneuvo
 • 050. Pommiuhkaus - Muu
 • 06 Viranomainen uhattuna
 • 07 Huumerikos
 • 08 Kaappaustilanne
 • 081. Kaappaustilanne - Henkilön kaappaus
 • 082. Kaappaustilanne - Ilma-aluskaappaus
 • 083. Kaappaustilanne - Muun ajoneuvon kaappaus
 • 080. Kaappaustilanne - Muu kaappaus
 • 09 Muu hengen ja terveyden suojaan kohdistuva tehtävä
 • 10 Hälytys hälytyslaitteesta
 • 101. Hälytys hälytyslaitteesta - Hälytys
 • 102. Hälytys hälytyslaitteesta - Huolto
 • 11 Murto
 • 111. Murto - Asuntomurto
 • 112. Murto - Kellarimurto
 • 113. Murto - Liike, toimisto, varasto, kioski tms.
 • 110. Murto - Muu kohde
 • 12 Varkaus
 • 13 Myymälävarkaus
 • 14 Moottoriajoneuvovarkaus,  luvaton  käyttöönotto
 • 15 Vahingonteko, ilkivalta
 • 16 Petos
 • 17 Erehdyttäminen
 • 171. Erehdyttäminen - Viranomaisen erehdyttäminen
 • 172. Erehdyttäminen - Järjestysmiehen tms. erehdyttäminen
 • 170. Erehdyttäminen - Muu erehdyttäminen
 • 19 Muu omaisuuden suojaan kohdistuva tehtävä
 • 192 Liikenneonnettomuuksista ja liikenteestä johtuvat tehtävät
 • 20 Tieliikenneonnettomuus
 • 201. Tieliikenneonnettomuus - Peltikolari
 • 202. Tieliikenneonnettomuus - Pieni (lievästi loukkaantuneita)
 • 203. Tieliikenneonnettomuus - Keskisuuri (loukkaantuneita, haittaa liikenteelle)
 • 204. Tieliikenneonnettomuus - Suuri (vakavasti loukkaantuneita, estää liikenteen)
 • 21 Raideliikenneonnettomuus
 • 211. Raideliikenneonnettomuus - Peltikolari
 • 212. Raideliikenneonnettomuus - Pieni (lievästi loukkaantuneita)
 • 213. Raideliikenneonnettomuus - Keskisuuri (loukkaantuneita, haittaa liikenteelle)
 • 214. Raideliikenneonnettomuus - Suuri (vakavasti loukkaantuneita, estää liikenteen)
 • 22 Vesiliikenneonnettomuus
 • 221. Vesiliikenneonnettomuus - Pieni (pienvene, ei hukkumisvaaraa)
 • 222. Vesiliikenneonnettomuus - Keskisuuri (loukkaantuneita, hukkumisvaara)
 • 223. Vesiliikenneonnettomuus - Suuri (matkustaja-alus, rahtilaiva tms., ympäristö tms. vaara)
 • 23 Ilmaliikenneonnettomuus tai vaara
 • 231. Ilmaliikenneonnettomuus tai vaara - Onnettomuusvaara
 • 232. Ilmaliikenneonnettomuus tai vaara - Lento-onnettomuus (pienkone tms.)
 • 233. Ilmaliikenneonnettomuus tai vaara - Suurlento-onnettomuus (matkustajakone tms.)
 • 24 Liikennejuopumus (rattijuoppo)
 • 241 Liikennejuopumus, epäilty
 • 25 Liikenteen ohjaus tai järjestely
 • 26 Virheellinen pysäköinti
 • 27 Maastoliikenne
 • 271. Maastoliikenne - Onnettomuus
 • 272. Maastoliikenne - Muu maastotehtävä
 • 29 Muu liikenteestä johtuva tehtävä
 • 293 Yksilön suojaan kohdistuvat tehtävät
 • 30 Sairaskohtaus
 • 301. Sairaskohtaus - Verenvuoto suusta, nenästä tai korvasta
 • 302. Sairaskohtaus - Verenvuoto emättimestä tai peräaukosta
 • 303. Sairaskohtaus - Muu verenvuoto (esim. säärihaava)
 • 304. Sairaskohtaus - Sokeritautiin liittyvä hidas tajunnantason aleneminen
 • 305. Sairaskohtaus - Kouristelu ja/tai sen jälkeinen tajunnantason - aleneminen
 • 306. Sairaskohtaus - Mahakipu
 • 307. Sairaskohtaus - Pää/niskakipu
 • 308. Sairaskohtaus - Pahoinvointi, oksentelu, ripuli jne.
 • 309. Sairaskohtaus - Ohimennyt kohtaus, halvaus, pyörtyminen, heikentynyt yleistila tms.
 • 300. Sairaskohtaus - Muu sairaskohtaus
 • 31 Tapaturma tms. onnettomuus
 • 311. Tapaturma tms. onnettomuus - Putoaminen, iskeytyminen kovalle alustalle
 • 312. Tapaturma tms. onnettomuus - Puristuksiin, alle jääminen
 • 313. Tapaturma tms. onnettomuus - Isku, kaatuminen, kieriminen, vääntyminen
 • 314. Tapaturma tms. onnettomuus - Kaasumyrkytys
 • 315. Tapaturma tms. onnettomuus - Muu myrkytys, lääkkeiden yliannostus
 • 316. Tapaturma tms. onnettomuus - Palaminen, ylilämpöisyys tai paleltuma, alilämpöisyys
 • 317. Tapaturma tms. onnettomuus - Säteilyn tai syövyttävän aineen aiheuttama palo/paleltumavamma
 • 318. Tapaturma tms. onnettomuus - Sähköisku
 • 319. Tapaturma tms. onnettomuus - Eläimen pisto tai purema
 • 310. Tapaturma tms. onnettomuus - Muu tapaturma tai onnettomuus
 • 32 Hätätilapotilas
 • 321. Hätätilapotilas - Elottomuus
 • 322. Hätätilapotilas - Tajuttomuus
 • 323. Hätätilapotilas - Rintakipu, hengitysvaikeus
 • 324. Hätätilapotilas - Epäselvä sydänoire (esim. Kivuton rytmihäiriö)
 • 325. Hätätilapotilas - Ilmatie-este (esim. vieras esine, kurkun tulehdus)
 • 326. Hätätilapotilas - Kuristuminen, hirttäytyminen
 • 327. Hätätilapotilas - Hukkuminen
 • 328. Hätätilapotilas - Yliherkkyysreaktio
 • 329. Hätätilapotilas - Synnytys
 • 320. Hätätilapotilas - Muu hätätila
 • 33 Mielisairas
 • 34 Päihtynyt henkilö
 • 35 Häiriökäyttäytyminen
 • 36 Kotihälytys
 • 361. Kotihälytys - Perheväkivalta
 • 362. Kotihälytys - Päihtynyt häiriöksi
 • 363. Kotihälytys - Häiritsevä meteli tms.
 • 360. Kotihälytys - Muu syy
 • 37 Kuollut henkilö
 • 38 Kadonnut tai hoidosta karannut henkilö
 • 381. Kadonnut tai hoidosta karannut henkilö - Lapsi
 • 382. Kadonnut tai hoidosta karannut henkilö - Vanhus/Kehitysvammainen
 • 383. Kadonnut tai hoidosta karannut henkilö - Otettu huostaan, muistamaton tms.
 • 380. Kadonnut tai hoidosta karannut henkilö - Muu syy
 • 39 Muu yksilön suojaan kohdistuva tehtävä
 • 391. Muu yksilön suojaan kohdistuva tehtävä - Ihmisen pelastaminen vedestä
 • 392. Muu yksilön suojaan kohdistuva tehtävä - Ihmisen pelastaminen puristuksista
 • 393. Muu yksilön suojaan kohdistuva tehtävä - Ihmisen pelastaminen ylhäältä/alhaalta
 • 394. Muu yksilön suojaan kohdistuva tehtävä – Epäselvä kiireellinen sairaankuljetus, sairaa la siirto
 • 395. Muu yksilön suojaan kohdistuva tehtävä – Kiireetön sairaankuljetuspyyntö. Sairaalasiirto
 • 396. Muu yksilön suojaan kohdistuva tehtävä - Itsemurhayritys tai uhka
 • 397. Muu yksilön suojaan kohdistuva tehtävä – Ilmoitus turvapuhelimesta
 • 390. Muu yksilön suojaan kohdistuva tehtävä – Muu pelastustehtävä
 • 40 Rakennuspalo
 • 401. Rakennuspalo - Pieni (pieni rajattu palo, tarkistus tms.)
 • 402. Rakennuspalo - Keskisuuri (huoneisto, asuinrakennus tms.)
 • 403. Rakennuspalo - Suuri (laajeneva palo, suuri rakennus tms.)
 • 41 Liikennevälinepako
 • 411. Liikennevälinepako - Pieni (mopo, henkilö-, pakettiauto, vene tms.)
 • 412. Liikennevälinepako - Keskisuuri (kuorma-auto, bussi tms.)
 • 413. Liikennevälinepako - Suuri  (säiliö-auto, juna, bussi, laiva tms.)
 • 42 Maastopalo
 • 421. Maastopalo - Pieni (n. 2 aaria tai vähemmän)
 • 422. Maastopalo - Keskisuuri (2 aaria tai enemmän)
 • 423. Maastopalo - Suuri (laaja alue, uhkaava palo)
 • 43 Muu tulipalo
 • 431. Muu tulipalo - Pieni (pieni rajattu palo, erillinen roskalaatikko tms.)
 • 432. Muu tulipalo - Keskisuuri (suurehko tai laajeneva palo, kaatopaikka tms.)
 • 433. Muu tulipalo - Suuri (suuri tai laajeneva palo, öljyvarasto tms.)
 • 434. Muu tulipalo - Ilmoitus automaattisesta paloilmoitinlaitteesta
 • 44 Räjähdys
 • 441. Räjähdys - Pieni (ulkona tai vastaava, vähäiset vauriot)
 • 442. Räjähdys - Keskisuuri (omakotitalossa tms., vauriot vähäistä suuremmat)
 • 443. Räjähdys - Suuri (Kerrostalossa, liikerakennuksessa tms., vauriot suuret)
 • 45 Ympäristö- tai vaarallisen aineen onnettomuus
 • 451. Ympäristö- tai vaarallisen aineen onnettomuus – Pieni (vaaratilanne,rajattuvuoto)
 • 452. Ympäristö- tai vaarallisen aineen onnettomuus – Keskisuuri (suurehko, tai laajeneva vuoto)
 • 453. Ympäristö- tai vaarallisen aineen onnettomuus - Suuri (suuri tai nopeasti laajeneva vuoto)
 • 454. Ympäristö- tai vaarallisen aineen onnettomuus – Ydinonnettomuus tai vaara
 • 46 Vahingontorjunta
 • 461. Vahingontorjunta - Pieni (kaatunut puu, vesivahinko tms.)
 • 462. Vahingontorjunta - Keskisuuri (suurehko myrskyvaurio tms.)
 • 463. Vahingontorjunta - Suuri (merkittäviä omaisuus- ym. Vahinkoja)
 • 47 Öljyvahinko
 • 471. Öljyvahinko - Pieni (vaaratilanne, rajattu vuoto)
 • 472. Öljyvahinko - Keskisuuri (suurehko, tai laajeneva vuoto)
 • 473. Öljyvahinko - Suuri (suuri tai nopeasti laajeneva vuoto)
 • 48 Meripelastustehtävä
 • 481. Meripelastustehtävä - Etsintä merellä
 • 482. Meripelastustehtävä - Avunantotehtävä
 • 480. Meripelastustehtävä - Muu meripelastustehtävä
 • 49 Muu onnettomuus tai tilanne
 • 50 Kuljetustehtävä
 • 501. Kuljetustehtävä - Kiinniotetun kuljetus
 • 502. Kuljetustehtävä - Vangin kuljetus
 • 503. Kuljetustehtävä - Oikeuteen vienti
 • 504. Kuljetustehtävä - Muu henkilökuljetus
 • 505. Kuljetustehtävä - Tavarakuljetus
 • 500. Kuljetustehtävä - Muu kuljetus
 • 51 Henkilöhaku, kotietsintä tms.
 • 511. Henkilöhaku, kotietsintä tms. - Etsintäkuulutetun haku
 • 512. Henkilöhaku, kotietsintä tms. - Nouto kuulusteluun
 • 513. Henkilöhaku, kotietsintä tms. - Haasteen tiedoksianto
 • 514. Henkilöhaku, kotietsintä tms. - Kotietsintä
 • 510. Henkilöhaku, kotietsintä tms. - Muu haku, etsintä tms.
 • 52 Vartiointitehtävä
 • 521. Vartiointitehtävä - Lähetystö- yms. vartiointipalvelu
 • 522. Vartiointitehtävä - Epäillyn sairaala- tms. vartiointitehtävä
 • 520. Vartiointitehtävä - Muu vartiointitehtävä
 • 53 Saattuetehtävä
 • 531. Saattuetehtävä - vetotehtävä
 • 532. Saattuetehtävä - reittimiehitys
 • 530. Saattuetehtävä - muu turvaamistehtävä
 • 54 Sosiaalitehtävä
 • 541. Sosiaalitehtävä - Perhekriisi: Avioero, kasvatusriidat, väsymys perhetilanteeseen
 • 542. Sosiaalitehtävä - Ihmissuhdevaikeudet: yksinäisyys, pelot, ahdistus, avuttomuus tms.
 • 543. Sosiaalitehtävä - Henkinen väkivalta
 • 544. Sosiaalitehtävä - Riidat lasten huollosta ja tapaamisesta
 • 545. Sosiaalitehtävä - Hoidon laiminlyönti, heitteillejättö
 • 546. Sosiaalitehtävä - Lapsen/nuoren erityisvaikeudet
 • 547. Sosiaalitehtävä - Pakolaisuus, turvapaikan haku, äkillinen muutto
 • 548. Sosiaalitehtävä - Asunnon puute: toimeenpantu häätö, yösijan puute
 • 549. Sosiaalitehtävä - Toimeentulovaikeudet, kiireellinen avun tarve, nälkä
 • 540. Sosiaalitehtävä - Muu sosiaalitehtävä
 • 55 Avunanto-, tarkistus- tms. tehtävä
 • 551. Avunanto-, tarkistus- tms. tehtävä - Virka-apu toiselle viranomaiselle
 • 552. Avunanto-, tarkistus- tms. tehtävä - Avunantotehtävä
 • 553. Avunanto-, tarkistus- tms. tehtävä - Uhka/varuillaolo
 • 554. Avunanto-, tarkistus- tms. tehtävä - Tarkistus- tai varmennustehtävä
 • 550. Avunanto-, tarkistus- tms. tehtävä - Muu tehtävä
 • 56 Koirapartion erityistehtävä
 • 561. Koirapartion erityistehtävä - Kiinniotto
 • 562. Koirapartion erityistehtävä - Huume-etsintä
 • 563. Koirapartion erityistehtävä - Tepotehtävä
 • 564. Koirapartion erityistehtävä - Jäljestys
 • 565. Koirapartion erityistehtävä - Henkilöetsintä
 • 566. Koirapartion erityistehtävä - Esine-etsintä
 • 567. Koirapartion erityistehtävä - Kuolleen etsintä
 • 568. Koirapartion erityistehtävä - PR-toiminta
 • 560. Koirapartion erityistehtävä - Muu etsintätehtävä
 • 57 Yleisötilaisuus
 • 571. Yleisötilaisuus - Huvitilaisuus
 • 572. Yleisötilaisuus - Urheilutilaisuus
 • 573. Yleisötilaisuus - Mielenosoitus
 • 570. Yleisötilaisuus - Muu yleisötilaisuus
 • 58 Eläintehtävä
 • 581. Eläintehtävä - Eläimen pelastaminen
 • 582. Eläintehtävä - Eläimen kiinniotto
 • 583. Eläintehtävä - Eläinrääkkäys
 • 580. Eläintehtävä - Muu eläintehtävä
 • 59 Muu erityistehtävä
 • 591. Muu erityistehtävä - Huoltotehtävä
 • 590. Muu erityistehtävä - Muu erityistehtävä
 • 60 Tutkintatehtävä
 • 601. Tutkintatehtävä - Tekninen tutkinta
 • 602. Tutkintatehtävä - Väkivaltarikostutkinta
 • 603. Tutkintatehtävä - Omaisuusrikostutkinta
 • 604. Tutkintatehtävä - Huumerikostutkinta
 • 605. Tutkintatehtävä - Virka-apututkinta
 • 600. Tutkintatehtävä - Muu tutkinta
 • 61 Järjestyksen valvonta
 • 611. Järjestyksen valvonta - Autopartiossa
 • 612. Järjestyksen valvonta - Jalkaisin
 • 613. Järjestyksen valvonta - Ratsain
 • 614. Järjestyksen valvonta - Polkupyörällä
 • 610. Järjestyksen valvonta – Muutoin
 • 62 Liikennevalvonta
 • 621. Liikennevalvonta - Liikennejuopumusvalvonta
 • 622. Liikennevalvonta - Nopeusvalvonta
 • 623. Liikennevalvonta - Ajotapavalvonta
 • 624. Liikennevalvonta - Kunto, kuormitus, asiakirjat
 • 625. Liikennevalvonta - Kevyen liikenteen valvonta
 • 626. Liikennevalvonta - Liikennevalovalvonta
 • 627. Liikennevalvonta - Risteysajo- ja suojatievalvonta
 • 628. Liikennevalvonta - Liikennemerkkivalvonta
 • 629. Liikennevalvonta - Turvalaitevalvonta (turvavyöt yms.)
 • 620. Liikennevalvonta - Muu liikennevalvonta
 • 63 Vesiliikennevalvonta
 • 64 Maastoliikennevalvonta
 • 65 Esittely-, neuvonta-, tai koulutustilaisuus
 • 66 Sidosryhmäyhteistyö
 • 67 Maahantulo- ja maastalähtövalvonta
 • 671. Maahantulo- ja maastalähtövalvonta - Raja-alueella
 • 672. Maahantulo- ja maastalähtövalvonta - Merialueella
 • 673. Maahantulo- ja maastalähtövalvonta - Satama-alueella
 • 674. Maahantulo- ja maastalähtövalvonta - Lentoasemalla
 • 670. Maahantulo- ja maastalähtövalvonta - Muu ulkomaalaisvalvonta
 • 68 Rajavartiointi ja valvonta
 • 69 Muu valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
 • 691. Muu valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - Tauolla
 • 692. Muu valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - Rikosilmoituksen teko
 • 693. Muu valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - Kuulustelu
 • 694. Muu valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - Tuomioistuimessa
 • 695. Muu valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - Huollossa
 • 696. Muu valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - Koulutuksessa
 • 697. Muu valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - Sijaisuus
 • 698. Muu valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - Osastolla tms.
 • 690. Muu valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - Muuta
 • 70 Tehdyt toimenpiteet
 • 701. Tehdyt toimenpiteet - Rikosilmoitus
 • 702. Tehdyt toimenpiteet - Rikosilmoitus liikennejuopumuksesta
 • 703. Tehdyt toimenpiteet - Sekalaisilmoitus
 • 705. Tehdyt toimenpiteet - Löytötavarailmoitus
 • 71 Otettu kiinni
 • 711. Otettu kiinni - Päihtyneenä
 • 712. Otettu kiinni - Rikospaikalta
 • 713. Otettu kiinni - Muusta syystä
 • 72 Annettu
 • 721. Annettu - Rangaistusvaatimus
 • 722. Annettu - Rikesakko
 • 723. Annettu - Ylikuormamaksu
 • 724. Annettu - Kirjallinen huomautus
 • 725. Annettu - Pysäköintivirhemaksu
 • 726. Annettu - Valvontamääräys
 • 727. Annettu - Haaste, kuulustelu  
 • 720. Annettu – Muuta
 • 73 Puhallutettu
 • 731. Puhallutettu - Ei näyttöä alkoholista
 • 732. Puhallutettu - Alle rangaistavuuden
 • 733. Puhallutettu - Rattijuopumus
 • 734. Puhallutettu - Törkeä rattijuopumus
 • 80 Tehtävä hoidettu paikalla
 • 800. Tehtävä hoidettu paikalla - Aiheeton hälytys
 • 801. Tehtävä hoidettu paikalla - Asianomistajarikos, ei vaatimuksia
 • 802. Tehtävä hoidettu paikalla - Poistettu henkilö/-itä
 • 803. Tehtävä hoidettu paikalla - Eläin lopetettu
 • 804. Tehtävä hoidettu paikalla - Ei toimenpiteitä
 • 805. Tehtävä hoidettu paikalla - Suullinen huomautus
 • 800. Tehtävä hoidettu paikalla - Muutoin
 • 81 Toimitettu (jonnekin, katso alakoodit)
 • 811. Toimitettu - Sairaalaan, terveyskeskukseen tms.
 • 812. Toimitettu - Kotiin
 • 813. Toimitettu - Muualle
 • 82 Ei tavoitettu
 • 820. Ei tavoitettu - Ilmoittajaa
 • 821. Ei tavoitettu - Kohdetta
 • 822. Ei tavoitettu - Muuten
 • 84 Toinen partio/yksikkö hoitaa
 • 84 Avustettu
 • 89 Muu toimenpide
 • 90 Tehtävä peruutettu
 • 91 Ilmoitettu partioille/yksiköille  tarkkailuun
 • 92 Kaksoisilmoitus
 • 93 Ei partiota

Sosiaalitoimen tehtäväluokatMuokkaa

 • 80 Sosiaalitehtävä; muu
 • 81 Kriisiapu
 • 811 Kriisiapu; debriefing
 • 812 Kriisiapu; Rikoksen uhriksi joutuminen, myös juridisen tuen tarve
 • 813 Kriisiapu; evakuointi, äkillinen tilapäismajoituksen tarve onnettomuuden vuoksi

X: Ei kuljetustaMuokkaa

 • X-0 Tekninen este
 • X-1 Menehtynyt
 • X-2 Terveydentila määritetty, ohjattu poliisin suojaan
 • X-3 Pyydetty kohteeseen muuta apua
 • X-4 Muu kuljetus
 • X-5 Ei tarvetta, terveydentila määritetty
 • X-6 Potilas kieltäytyi
 • X-7 Potilasta ei löydy
 • X-8 Potilas hoidettu kohteessa
 • X-9 Tehtävä peruutettu

KiireellisyysluokatMuokkaa

Kiireellisyysluokkia on neljä: A, B, C ja D. A on kiireellisyysluokista kiireellisin ja D kiirellisyysluokan tehtävää voidaan taas tarvittaessa jonotuttaa.

Kirjainlyhenteistä käytetään nimiä: A=Aarne/Aatami, B=Bertta, C=Celsius/Cecilia ja D=Daavid/Dave.

Eri viranomaisten kiireellisyysluokat eivät ole täysin verrannollisia keskenään. Samaan tapahtumaan voi eri viranomaiset saada eri kiireellisyysluokan tehtävän.

LähteetMuokkaa

 • Teuvo Arvola: Ensihoito II 112 hätäkeskuslaitoksen tehtäväluokat. SAKTA 2004. Auranmaan ambulanssi Oy.