Luettelo hätäkeskuksen tehtäväluokista

(Ohjattu sivulta Tehtäväluokat)

Tehtäväluokat ovat hätäkeskuksen antamat ns. tehtävänumerot, jotka kertovat tehtävätyypin.

Ensihoidon tehtäväluokatMuokkaa

 • 700 Eloton (A, B, C)
 • 701 Elvytys (A)
 • 702 Tajuttomuus (A, B)
 • 703 Hengitysvaikeus (A, B, C, D)
 • 704 Rintakipu (A, B, C, D)
 • 705 Rytmihäiriö (A, B, C)
 • 706 Aivohalvaus (A, B, C)
 • 707 Ensihoitopalveluun kuuluva hoitolaitossiirto (B, C, D)
 • 711 Ilmatie-este (A, B)
 • 713 Hirttäytyminen, Kuristuminen (A, B)
 • 714 Hukuksiin joutuminen (A, B)
 • 741 Putoaminen (A, B, C)
 • 744 Haava (A, B, C, D)
 • 745 Kaatuminen (A, B, C, D)
 • 746 Isku (A, B, C, D)
 • 747 Puristuminen/ muu vamma (A, B, C, D)
 • 751 Kaasumyrkytys (A, B, C)
 • 752 Myrkytys (A, B, C)
 • 753 Sähköisku (A, B, C)
 • 755 Palovamma, lämpöhalvaus (A, B, C)
 • 756 Alilämpöisyys (A, B, C)
 • 757 Onnettomuus, muu (A, B, C)
 • 761 Verenvuoto; Suusta (A, B, C)
 • 762 Verenvuoto; Gynekologinen/urologinen (A, B, C, D)
 • 763 Verenvuoto; korva/Nenä (A, B, C, D)
 • 764 Säärihaava/Muu (A, B, C, D)
 • 770 Epäselvä sairauskohtaus (B)
 • 771 Sokeritasapainon häiriö (A, B, C)
 • 772 Kouristelu (A, B, C, D)
 • 773 Yliherkkyysreaktio (A, B, C, D)
 • 774 Heikentynyt yleistila, muu sairaus (A, B, C, D)
 • 775 Oksentelu, Ripuli (B, C, D)
 • 781 Vatsakipu (A, B, C, D)
 • 782 Pää-/Niskasärky (A, B, C, D)
 • 783 Selkä-/ lonkkakipu (A, B, C, D)
 • 784 Raajakipu (B, C, D)
 • 785 Mielenterveysongelma (C,D)
 • 786 Vartalokipu (B, C, D)
 • 790 Hälytys puhelun aikana (B) (Ensihoitoyksikkö hälytetään kiireellisesti kohteeseen ja tehtäväkoodi tarkentuu kesken olevan hätäpuhelun aikana)
 • 791 Synnytys (A,B,C)
 • 792 Varallaolo, valmiussiirto (B,C)
 • 793 Hoitolaitossiirto (D)
 • 794 Muu sairaankuljetustehtävä / aikatilaustehtävä (D)
 • 796 Monipotilastilanne/Suuronnettomuus (A)

Pelastustoimen tehtäväluokatMuokkaa

 • H351 Asemavalmius
 • H352 Valmiussiirto
 • 49 Onnettomuustilanne; muu
 • 103 Automaattinen palohälytys
 • 104 Ilmoitinlaitehälytys: säteilyhälytys
 • 105 Ilmoitinlaitehälytys: hissihälytys
 • 106 Ilmoitinlaitehälytys: laitevika
 • 107 Ilmoitinlaitehälytys: yhteysvika
 • 108 Ilmoitinlaitehälytys: huolto
 • 200 Tieliikenneonnettomuus: muu tai onnettomuuden uhka
 • 201 Tieliikenneonnettomuus; peltikolari, suistuminen
 • 202 Tieliikenneonnettomuus; Pieni (A,B,C)
 • 203 Tieliikenneonnettomuus; Keskisuuri (A,B,C)
 • 204 Tieliikenneonnettomuus; Suuri (A,B)
 • 205 Tieliikenneonnettomuus; eläin osallisena (ei henkilövahinkoja)
 • 206 Tieliikenneonnettomuus maan alla; Pieni
 • 207 Tieliikenneonnettomuus maan alla; Keskisuuri
 • 208 Tieliikenneonnettomuus maan alla; Suuri
 • 210 Raideliikenneonnettomuus; muu
 • 211 Raideliikenneonnettomuus; peltikolari
 • 212 Raideliikenneonnettomuus; Pieni (A,B)
 • 213 Raideliikenneonnettomuus; Keskisuuri (A)
 • 214 Raideliikenneonnettomuus; Suuri (A,B)
 • 215 Raideliikenneonnettomuus; eläin osallisena
 • 216 Raideliikenneonnettomuus maan alla; Pieni
 • 217 Raideliikenneonnettomuus maan alla; Keskisuuri
 • 218 Raideliikenneonnettomuus maan alla; Suuri
 • 220 Vesiliikenneonnettomuus; Muu (A,B)
 • 221 Vesiliikenneonnettomuus; Pieni (A,B)
 • 222 Vesiliikenneonnettomuus; Keskisuuri (A,B)
 • 223 Vesiliikenneonnettomuus; Suuri (A,B)
 • 231 Ilmaliikenneonnettomuus; Pieni (A) 1-4 henkeä
 • 232 Ilmaliikenneonnettomuus; Keskisuuri (A) 5-10 henkeä
 • 233 Ilmaliikenneonnettomuus; Suuri (A) yli kymmenen henkeä
 • 234 Ilmaliikenneonnettomuusvaara; Pieni (B) 1-4 henkeä
 • 235 Ilmaliikenneonnettomuusvaara; Keskisuuri (B) 5-10 henkeä
 • 236 Ilmaliikenneonnettomuusvaara; Suuri (B) yli kymmenen henkeä
 • 271 Maastoliikenneonnettomuus (A,B)
 • 401 Rakennuspalo; Pieni (A,B)
 • 402 Rakennuspalo; Keskisuuri (A,B)
 • 403 Rakennuspalo; Suuri (A,B)
 • 404 Rakennuspalo maan alla; pieni
 • 405 Rakennuspalo maan alla; keskisuuri
 • 406 Rakennuspalo maan alla; suuri
 • 411 Liikennevälinepalo; Pieni
 • 412 Liikennevälinepalo;Keskisuuri
 • 413 Liikennevälinepalo;Suuri
 • 420 savuhavainto/tarkastustehtävä
 • 421 Maastopalo ; Pieni (A,B,C)
 • 422 Maastopalo ; Keskisuuri (A,B)
 • 423 Maastopalo ; Suuri (A,B)
 • 424 Turvetuotantoaluepalo: pieni
 • 425 Turvetuotantoaluepalo: keskisuuri
 • 426 Turvetuotantoaluepalo: suuri
 • 431 Tulipalo muu ; Pieni (A,B)
 • 432 Tulipalo muu ; Keskisuuri (A,B)
 • 433 Tulipalo muu ; Suuri (A,B)
 • 434 Tulipalo muu, maan alla; pieni
 • 435 Tulipalo muu, maan alla; keskisuuri
 • 436 Tulipalo muu, maan alla; suuri
 • 441 Räjähdys / sortuma; Pieni (A,B)
 • 442 Räjähdys / sortuma; Keskisuuri (A,B)
 • 443 Räjähdys / sortuma; Suuri (A,B)
 • 444 Räjähdys- / sortumavaara (B)
 • 451 Vaarallisen aineen onnettomuus; Pieni (A,B)
 • 452 Vaarallisen aineen onnettomuus; Keskisuuri (A,B)
 • 453 Vaarallisen aineen onnettomuus; Suuri (A)
 • 455 Vaarallisen aineen onnettomuus; vaara
 • 456 Ydinvoimalaitos: varautumistilanne
 • 457 Ydinvoimalaitos: laitoshätätilanne
 • 458 Ydinvoimalaitos: yleishätätilanne
 • 461 Vahingontorjunta; Pieni (B,C,D)
 • 462 Vahingontorjunta; Keskisuuri (B,C,D)
 • 463 Vahingontorjunta; Suuri (B,C,D)
 • 471 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; maalla, pieni
 • 472 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; maalla, keskisuuri
 • 473 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; maalla, suuri
 • 474 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; vesistössä, pieni
 • 475 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; vesistössä, keskisuuri
 • 476 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; vesistössä, suuri
 • 477 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus; vaara
 • 480 Ihmisen pelastaminen; Muu
 • 481 Ihmisen pelastaminen; Etsintä
 • 482 Ihmisen pelastaminen; Avunanto
 • 483 Ihmisen pelastaminen; Vedestä
 • 484 Ihmisen pelastaminen; Pintapelastus
 • 485 Ihmisen pelastaminen; Maastosta
 • 486 Ihmisen pelastaminen; Puristuksista (A,B)
 • 487 Ihmisen pelastaminen; ylhäältä/Alhaalta (B)
 • 490 Onnettomuustilanne maanpäällä (epäselvä tilanne, koodi tarkentuu)
 • 414 Liikennevälinepalo maan alla; pieni
 • 415 Liikennevälinepalo maan alla; keskisuuri
 • 416 Liikennevälinepalo maan alla; suuri
 • 550 Avunanto; muu
 • 551 Avunanto; Virka-apu toiselle viranomaiselle
 • 552 Avunanto; tarkistus tms. tehtävä
 • 553 Avunanto; uhka- / varuillaolotehtävä
 • 554 Avunanto; Tarkistus- / varmistustehtävä
 • 580 Eläintehtävä; muu
 • 581 Eläintehtävä; eläimen pelastaminen (A,B,C)
 • 901 Pelastustoimi poikkeusoloissa

Poliisin tehtäväluokatMuokkaa

 • 06 Viranomainen uhattuna (A)
 • 07 Huumerikos
 • 09 Muu hengen ja terveyden suojaan kohdistuva tehtävä
 • 012 Joukkosurma (A)
 • 021 Henkilöön kohdistunut ryöstö
 • 031 Ampuminen (A,B)
 • 032 Puukotus (A,B,C)
 • 033 Tappelu (A,B,C,D)
 • 034 Pahoinpitely; Tekotapa epäselvä (B)
 • 035 Häiriökäyttäytyminen (B,C,D)
 • 038 Kadonnut / karannut henkilö
 • 380 Kadonnut / karannut henkilö; muu syy
 • 381 Kadonnut / karannut henkilö; lapsi
 • 382 Kadonnut / karannut henkilö; vanhus, kehitysvammainen tai sairas
 • 383 Kadonnut / karannut henkilö; Otettu huostaan muistamaton tms.
 • 386 Kadonnut / karannut henkilö; maastoon tai taajamaan eksynyt
 • 039 Yksilön suojaan kohdistuva tehtävä
 • 040 Siveellisyysrikos
 • 041 Itsensäpaljastaja
 • 042 Lapsen seksuaalinen riisto
 • 043 Raiskaus
 • 050 Pommiuhkaus; Muu
 • 051 Pommiuhkaus; Julkinen laitos tai diplomaattisuojaa nauttiva
 • 052 Pommiuhkaus; Kulkuneuvo
 • 066 Viranomainen uhattuna
 • 080 Kaappaus (A)
 • 081 Henkilön kaappaus
 • 082 Ilma-aluksen kaappaus
 • 083 Muun kulkuneuvon kaappaus
 • 090 Muu henkeä uhkaava tilanne
 • 100 Hälytys , hälytys laitteista
 • 102 Huolto
 • 110 Murto
 • 111 Asuntomurto
 • 112 Kellarimurto
 • 113 Liike ,varasto, kioski, toimisto tms.
 • 241 Epäilty; Rattijuoppo
 • 360 Kotihälytys
 • 361 Perheväkivaltaa
 • 362 Päihtynyt häiriöksi
 • 363 Häiritsevä meteli tms.
 • 370 Kuollut henkilö
 • 510 Henkilöhaku, kotietsintä
 • 511 Etsintäkuulutetun etsintä
 • 512 Nouto kuulusteluun
 • 513 Haasteen tiedoksianto
 • 514 Kotietsintä
 • 520 Vartiointitehtävä

Huom. Lista on vaillinainen ja siinä on virheitä poliisin osalta. Tehtäväluokat eivät ole julkista tietoa.lähde?

Sosiaalitoimen tehtäväluokatMuokkaa

 • 80 Sosiaalitehtävä; muu
 • 81 Kriisiapu
 • 811 Kriisiapu; debriefing
 • 812 Kriisiapu; Rikoksen uhriksi joutuminen, myös juridisen tuen tarve
 • 813 Kriisiapu; evakuointi, äkillinen tilapäismajoituksen tarve onnettomuuden vuoksi

X: Ei kuljetustaMuokkaa

 • X-0 Tekninen este
 • X-1 Menehtynyt
 • X-2 Terveydentila määritetty, ohjattu poliisin suojaan
 • X-3 Pyydetty kohteeseen muuta apua
 • X-4 Muu kuljetus
 • X-5 Ei tarvetta, terveydentila määritetty
 • X-6 Potilas kieltäytyi
 • X-7 Potilasta ei löydy
 • X-8 Potilas hoidettu kohteessa
 • X-9 Tehtävä peruutettu

KiireellisyysluokatMuokkaa

Kiireellisyysluokkia on neljä: A, B, C ja D. A on kiireellisyysluokista kiireellisin ja D kiirellisyysluokan tehtävää voidaan taas tarvittaessa jonotuttaa.

Kirjainlyhenteistä käytetään nimiä: A=Aarne/Aatami, B=Bertta, C=Celsius ja D=Daavid/Dave.

Eri viranomaisten kiireellisyysluokat eivät ole täysin verrannollisia keskenään. Samaan tapahtumaan voi eri viranomaiset saada eri kiireellisyysluokan tehtävän.

LähteetMuokkaa

 • Teuvo Arvola: Ensihoito II 112 hätäkeskuslaitoksen tehtäväluokat. SAKTA 2004. Auranmaan ambulanssi Oy.