Tavoiteorientaatiot

motivaation eri lähteet

Tavoiteorientaatiot ovat motivaation eri lähteitä. Eri yksilöt orientoituvat eli suuntautuvat eri tavoitteisiin oppimisessaan. Silti yksilöillä voi olla monia eri tavoiteorientaatioita yhtä aikaa. Orientaatiot muodostuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, oppilaan vanhempien ja opettajien odotuksien, kommenttien ja palautteen tulkinnasta. Erilaisia tavoiteorientaatioita ovat oppimisorientaatio, saavutusorientaatio, riippuvuusorientaatio ja välttämisorientaatio. Näitä orientaatioita esiintyy kaikilla, ja ne vaihtelevat tilanteissa.

  • Oppimisorientaatio on kun ihminen opiskelee oman mielenkiintonsa takia ja tavoitteena on ymmärtää opiskeltavat asiat. Tällainen opiskelija ei ole kiinnostunut hyvistä arvosanoista tai ulkoisista hyödyistä ja palkkioista. Opiskelu on sisäisesti motivoitunutta.
  • Saavutusorientaatio on ulkoisesti motivoitunutta, eli sillä haetaan hyviä arvosanoja tai ulkoisia palkkiota. Tällaisen opiskelijan tavoitteena voi olla pärjätä paremmin kuin muut. Oppiminen on väline eikä tavoite.
  • Riippuvuusorientaatiota yleensä esiintyy ala-asteen ensimmäisillä luokilla. Tällöin oppilas hakee opettajan tunnustusta ja palautetta. Itse oppiminen ei ole tavoite vaan hyväksytyksi joukossa tuleminen. Oppiminen on vain väline.
  • Välttämisorientaatio tarkoittaa sitä, että oppilas ei usko omiin kykyihinsä oppiaineessa ja tavoitteena on epäonnistumisen tunteen ja minän kannalta negatiivisten asioiden välttäminen.

LähteetMuokkaa

  • Lukion psykologia 1 (2004 Sari Lindblom-Ylänne, Raimo Niemelä, Tiina-Maria Päivänsalo, Päivi Tynjälä)
Tämä psykologiaan liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.