Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta

entisten syrjintä- ja tasa-arvolautakuntien uusi muoto 1.1.2015 alkaen
(Ohjattu sivulta Tasa-arvolautakunta)

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta (ruots. diskriminerings- och jämställdhetsnämnden) on Suomen oikeusministeriön yhteydessä toimiva toimielin. Se aloitti toimintansa vuonna 2015 kun tasa-arvolautakunta ja syrjintälautakunta yhdistettiin.[1]

Lautakunta käsittelee yhdenvertaisuuslaissa ja tasa-arvolaissa sille osoitetut asiat.[1] Lakeja koskevan asian voi saattaa lautakunnassa vireille tuomioistuin, tasa-arvovaltuutettu sekä työnantajajärjestö taikka työntekijöiden ammattijärjestö. Tasa-arvolakiin perustuvaa kannetta käsittelevä tuomioistuin voi pyytää lausuntoa lain soveltamisesta asiassa, jossa vaaditaan hyvitystä syrjinnän kiellon rikkomisen perusteella.

Lautakunta voi kieltää syrjinnän jatkamisen tai uusimisen ja asettaa uhkasakon määräyksen noudattamisen tehosteeksi sekä tuomita sen maksettavaksi.[2]

Lautakunnan asettaa nelivuotiskaudeksi Suomen valtioneuvosto.[1] Sen muodostavat puheenjohtaja (vuodesta 2015 Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen[1]) ja 12 jäsentä.[3]

Tasa-arvolautakunta toimi aiemmin Suomen sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä, mutta oli toiminnassaan ministeriöstä riippumaton. Lautakunnassa oli puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä. Jäsenet edustavat tasa-arvoasioiden asiantuntemusta sekä työmarkkinajärjestöjä. Lautakunnan puheenjohtajana toimi 2011–2016 Tuulia Riikonen.[4]

Katso myös Muokkaa

Lähteet Muokkaa

  1. a b c d Uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetettu 17.6.2015. Oikeusministeriö. Arkistoitu 19.10.2016. Viitattu 14.10.2016.
  2. Lautakunta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Viitattu 14.10.2016.
  3. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan jäsenet ja henkilökunta Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Viitattu 14.10.2016.
  4. Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2013 19.12.2013. Valtioneuvosto. Arkistoitu 20.2.2014. Viitattu 3.2.2014.

Aiheesta muualla Muokkaa