Suomessa Perustuslain 6 § 2 momentti sanoo: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”[1]

Viimeiset vielä muodollisesti voimassa olleet säätyerioikeudet lakkautettiin vuonna 1995, kun hallitusmuodossa olleet kansalaisten perusoikeuksia koskeneet säännökset uudistettiin.[2] Erioikeudet lakkautettiin lain valmistelutöiden mukaan vanhentuneina, tarpeettomina ja epätasa-arvoisina.[3]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Perustuslaki: 2. luku Perusoikeudet, 6 § Yhdenvertaisuus 2 momentti Finlex. 1999. Viitattu 30.4.2016.
  2. Laki säätyjen erioikeuksien lakkauttamisesta (971/1995) Finlex. Viitattu 9.4.2009.
  3. Toivonen, Raimo: ”Säätyerioikeudet”, Uskonnottoman oikeusopas, s. 124. Jämsä: R. Toivonen, 1997.