Tapio Aittola

aikuiskasvatuksen professori

Tapio Aittola (s. 1956[1]) on Jyväskylän yliopiston aikuiskasvatuksen sosiologian professori.[2] Hän on kasvatustieteiden tohtori ja dosentti.[3] Hänen tutkimusalueitaan ovat kasvatus- ja tiedon sosiologia, arkipäivän oppiminen, elämänhistoriallinen oppiminen sekä kasvatus ja kulttuurinen modernisoituminen.[4]

TeoksiaMuokkaa

  • Yliopistoyhteisön jäsenten käsityksiä ja kokemuksia uudesta laitoshallinnosta, Jyväskylän yliopisto, 1983
  • Yliopisto-opiskelun mielekkyyden kokeminen ja opiskelijoiden elämismaailman perusrakenteet, Kasvatustieteen laitos, 1985
  • Johdatusta tiedonsosiologiaan, Jyväskylän yliopisto, 1986
  • Sosiologian teoreetikot ja tiedonsosiologia : johdatusta tiedonsosiologisiin teksteihin (Ilkka Pirttilän kanssa), Jyväskylän yliopisto, 1988
  • Tieto yhteiskunnassa: tiedonsosiologinen tarkastelu (yhdessä Ilkka Pirttilän kanssa) Gaudeamus, 1989
  • Kasvatussosiologian perusteet, Aittola ym., Jyväskylän yliopisto, 1989
  • Yliopisto elämismaailmana : opiskelun ja hallinnon muutosprosessit 1980-luvun yliopistossa (yhdessä Helena Aittolan kanssa) Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1990
  • Kasvatussosiologia (yhdessä Tuomas Takalan ym. kanssa) WSOY, 1991 – 4. uud. p. WSOY, 1995
  • Uuden opiskelijatyypin synty : opiskelijoiden elämänvaiheet ja tieteenalaspesifien habitusten muovautuminen 1980-luvun yliopistossa, Jyväskylän yliopisto, 1992 (väitös)
  • Aikuisten oppiminen arkielämän ympäristöissä, & Riitta Koikkalainen, Tapio Vaherva. Jyväskylän yliopisto, 1997

LähteetMuokkaa