Tanssin Tiedotuskeskus

Tanssin Tiedotuskeskus ry:n (engl. Dance Info Finland) tehtävä on edistää tanssitaiteen asemaa, toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta Suomessa sekä suomalaisen tanssitaiteen tunnettuutta ulkomailla. Tiedotuskeskus toteuttaa tehtäväänsä toimimalla laaja-alaisena asiantuntijaorganisaationa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Tiedotuskeskuksella on kymmenen jäsenyhteisöä, jotka edustavat laajasti suomalaista tanssin kenttää. Jäsenyhteisöt ovat vuonna 2011: Suomen Kansallisbaletti, Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Suomen Seuratanssiliitto ry, Suomen Tanssinopettajain Liitto ry, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto ry, Suomen Tanssitaiteilijain Liitto ry, Suomen Tanssiurheiluliitto ry, Teatterikeskus ry, Teatterikorkeakoulu ja Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Tanssin Tiedotuskeskuksen toimintaMuokkaa

Tiedotuskeskuksen toiminta jakautuu neljään pääalueeseen:

  • tanssin kentän tekijöiden toimintamahdollisuuksien edistäminen
  • suomalaisesta tanssista tiedottaminen
  • asiantuntijavaikuttaminen ja tiedonkeruu
  • kansainvälinen promootiotyö

Tanssin kentän tekijöiden toimintamahdollisuuksien kehittäminenMuokkaa

Tanssin Tiedotuskeskus pyrkii edistämään tanssin kentän tekijöiden toimintamahdollisuuksien kahdenlaisella toiminnalla.

Tiedotuskeskus välittää tanssin toimijoille tietoja esimerkiksi seminaareista ja koulutuksista, avoimista työpaikoista, koetansseista, festivaalien ohjelmistohauista, haettavina olevista apurahoista sekä muista kiinnostavista mahdollisuuksista.

Toisen toimintalinjan muodostavat mahdollisuuksien mukaan toteutettavat pienimuotoiset seminaarit, muut koulutukset sekä henkilökohtainen neuvonta. Vuosien 2009–2011 aikana tiedotuskeskus osallistuu Taiteen tiedotuskeskusten vientivalmennusohjelman TAIVEXin toteuttamiseen.

Suomalaisesta tanssista tiedottaminenMuokkaa

Tiedotuskeskus julkaisee verkkosivuillaan uutisia tanssin kentän tapahtumista. Uutisia välitetään myös sähköisen uutiskirjeen avulla. Lisäksi tiedotuskeskuksen verkkosivuilla on runsaasti tietoa suomalaisen tanssin kentästä sekä muun muassa koko maan kattava esityskalenteri. Tiedotuskeskuksen tiedotustyön tarkoituksena on tukea toimijoiden omaa tiedotusta.

Tanssin Tiedotuskeskus julkaisee vuoden 2011 loppuun saakka suomenkielistä Tanssi-lehteä. Vuoden 2012 alussa Tanssi-lehti ja Teatteri (lehti) yhdistyvät uudeksi esittävien taiteiden lehdeksi nimeltään Teatteri&Tanssi.

Tiedotustyötä tehdään myös osana kansainvälistä promootiotyötä. Tiedotuskeskus toimittaa uutisia englanniksi sekä julkaisee englanninkielistä uutiskirjettä. Lisäksi tiedotuskeskus tuottaa promootiomateriaaleja suomalaisesta tanssista, tärkeimpänä kerran vuodessa julkaistava englanninkielinen lehti Finnish Dance in Focus. Lehteä levitetään sekä kansainvälisissä tapaamisissa että postitse.

Asiantuntijavaikuttaminen ja tiedonkeruuMuokkaa

Tanssin Tiedotuskeskus ottaa kantaa tanssin kentän toimintaedellytyksiin vaikuttaviin kulttuuripoliittisiin päätöksiin lausuntojen ja kuulemisten kautta. Lisäksi tiedotuskeskus vaikuttaa alaa koskevan kulttuuripolitiikan kehitykseen osallistumalla erilaisten työ- ja ohjausryhmien toimintaan.

Asiantuntijavaikuttamisen pohjana toimii tanssin kentän toiminnasta kerättävä tieto, muun muassa vuosittain koottavat tanssin esitys- ja katsojatilastot. Verkkosivuilla oleva Tanka - suomalaisen tanssin tietokanta palvelee sekä asiantuntijatyötä että tiedotustoimintaa.

Kansainvälinen promootiotyöMuokkaa

Tiedotuskeskuksen kansainvälisen promootiotyön tavoitteena on lisätä suomalaisen tanssin näkyvyyttä ja tunnettuutta ulkomailla, edistää tanssin toimijoiden kansainvälistä verkottumista sekä luoda mahdollisuuksia kansainväliselle yhteistyölle. Tavoitteita toteutetaan seuraavilla tavoilla:

  • osallistuminen kansainvälisille esittävän taiteen messuille
  • osallistuminen kansainvälisiin hankkeisiin, jotka edistävät suomalaisen tanssin kentän toimijoiden verkottumista ja kansainvälisiä mahdollisuuksia
  • promootiomateriaalien tuottaminen. Esimerkiksi promootio-DVD:t, englanninkielinen Finnish Dance in Focus -lehti.
  • kansainvälisten toimijoiden konsultointi suomalaisesta tanssista
  • asiantuntijavierailujen järjestäminen Suomeen

Lyhyt historiaMuokkaa

Tanssialan järjestöt pitivät 1979 Kisakalliossa seminaarin, jossa keskusteltiin tanssitoiminnan kehittämisestä. Seminaarin seurauksena perustettiin eri tanssialojen yhteistyöelin, Suomen Tanssialan Neuvosto, johon liittyi jäseniksi kahdeksan tanssialan järjestöä: Finlands Svenska Folkdansring, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Tanssiopettajain Liitto, Suomen Tanssipedagogien Yhdistys, Suomen Tanssitaiteilijain Liitto sekä Tanssiurheilun Keskusliitto. Suomen Tanssialan Neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa tässä kokoonpanossa 20.2.1980.

Neuvoston tehtävänä oli tanssitoiminnan edistäminen eri jäsenjärjestöjensä kautta sekä ”…seurata viranomaisten avustuspolitiikkaa ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tanssiala otettaisiin oikeudenmukaisesti huomioon avustusten jaossa sekä valvoa maassa alan yleisiä etuja.”

Neuvosto ajoi tanssille parempia esiintymis- ja harjoitustiloja sekä vaikutti voimakkaasti siihen, että valtion tanssitaidetoimikunta perustettiin vuonna 1983. Vuonna 1981 ryhdyttiin julkaisemaan Tanssi-lehteä.

Tanssin tiedotuskeskustoiminnan käynnistäminen oli alusta pitäen neuvoston suunnitelmissa. Tiedotuskeskustoiminta alkoi varsinaisesti vuonna 1985, kun neuvostolle palkattiin puolipäiväinen toiminnanjohtaja sekä osa-aikainen sihteeri.

Vuonna 1986 Suomen Tanssialan Neuvosto vietiin yhdistysrekisteriin nimellä Suomen Tanssialan Keskusliitto. Yhdistys sai kokopäivätoimisen toiminnanjohtajan ja tiedotustoiminta lähti systemaattisemmin käyntiin. Myös kansainvälisten yhteyksien solmiminen alkoi.

Keskusliiton nimi muutettiin vuonna 1994 virallisesti Tanssin Tiedotuskeskukseksi. Samaan aikaan aktiivista työtä tanssin toimintaolosuhteiden parantamiseksi jatkettiin. Tiedotuskeskuksen toiminta organisoitui ja kansainvälisiä suhteita ja verkostoja rakennettiin aktiivisesti.

Aiheesta muuallaMuokkaa