Tampereen seurakuntayhtymä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntayhtymä Tampereella

Tampereen seurakuntayhtymä on viiden Tampereen alueen itsenäisen evankelis-luterilaisen seurakunnan muodostama yhtymä, jonka perussäännön yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 12. kesäkuuta 2014[1]. Yhtymään kuuluvat 7. tammikuuta 2014 alkaen Tampereen Eteläinen seurakunta, Harjun seurakunta, Tampereen Messukylän seurakunta, Svenska församlingen ja Tampereen Tuomiokirkkoseurakunta. Samassa yhteydessä lakkautettiin Aitolahden seurakunta, Hervannan seurakunta, Härmälän seurakunta, Kalevan seurakunta, Messukylän seurakunta, Pyynikin seurakunta, Teiskon seurakunta ja Viinikan seurakunta ja Tuomiokirkkoseurakunta. Seurakuntayhtymän seurakunnissa on 31.12.2019 yhteensä 146 067 jäsentä ja kirkkoon kuuluu 61,3 % tamperelaisista.[2]

Tampereen seurakunnat:
1. Tuomiokirkkoseurakunta
2. Harjun seurakunta
3. Eteläinen seurakunta
4. Messukylän seurakunta.
Lisäksi Tampereen ruotsalainen seurakunta toimii koko kaupungin alueella.

Tampereen kaikki 5 seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Yhdessä seurakunnat muodostavat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja tietohallinnosta. Seurakunnilla on myös yhteisiä toimintamuotoja: perheneuvonta, sairaalasielunhoito, diakonia-, nuoriso- ja oppilaitostyö, varhaiskasvatus ja yhteiskunnallinen työ.

Hallinto muokkaa

Seurakuntayhtymän ylin päättävä elin on yhteinen kirkkovaltuusto (YKV), jonka 51 jäsentä edustavat seurakuntia. Jokaisesta seurakunnasta valitaan vaaleissa edustajia suhteessa sen jäsenmäärään. Seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa (YKN) on puheenjohtaja, jonka Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli valitsee yhtymän kirkkoherroista, sekä 9 yhteisen kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. Yhteinen kirkkoneuvosto on yhteisen kirkkovaltuuston alainen valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelin.

Hautausmaat muokkaa

Tampereen seurakuntayhtymä pitää yllä useita hautausmaita:

Seurakuntarakenteen muutos Tampereella muokkaa

Tampereen seurakuntarakenne muuttui 7.1.2015, kun korkein hallinto-oikeus hylkäsi kirkkohallituksen täysistunnon päätöksestä tehdyt valitukset. Kirkkohallitus päätti 24.1.2012 hyväksyä Tampereen tuomiokapitulin aloitteen siitä, että Tampereelle muodostetaan neljän suuren seurakunnan ja Ruotsalaisen seurakunnan muodostama seurakuntayhtymä vuoden 2013 alusta alkaen.

Tampereen seurakunnissa oli jo vuosia pohdittu, mikä olisi toimivin seurakuntien lukumäärä Tampereella. Asiaa selvitettiin useaan otteeseen. Päätöksen seurakuntarakenteesta tekee aina kirkkohallitus tuomiokapitulin esityksestä. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on ollut mukana Tampereen seurakuntarakenteen muutosprosessissa.

Osana seurakuntayhtymän strategiaprosessia yhteisessä kirkkovaltuustossa päädytiin hyväksymään neljän suomenkielisen seurakunnan malli 17.12.2009. Tämä rakenne ei kuitenkaan saanut kannatusta lausuntokierroksella seurakuntaneuvostoissa, joten tuomiokapituli päätti nimittää selvitysmiehet tutkimaan asiaa.

Selvitysmiehet esittivät tuomiokapitulille kuuden suomenkielisen seurakunnan mallia marraskuussa 2010. Selvitysmiesten esityksessä suomenkieliset seurakunnat olivat Harjun seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta, johon yhdistettäisiin Pyynikin seurakunta, Hervannan seurakunta, johon liitettäisiin nykyisestä Viinikan seurakunnasta Hallilan alue, Kalevan seurakunta, Messukylän seurakunta, johon liitettäisiin Aitolahden ja Teiskon seurakunnat sekä Viinikan ja Härmälän seurakuntien muodostama uusi seurakunta.

Seurakuntaneuvostoilta ja yhteiseltä kirkkovaltuustolta selvitysmiesten esityksestä saamiensa lausuntojen perusteella tuomiokapituli päätyi esittämään neljän suomenkielisen seurakunnan mallia. Seurakunnat muodostuivat esityksessä siten, että Messukylän, Aitolahden ja Teiskon seurakunnat muodostaisivat Messukylän seurakunnan, Tuomiokirkkoseurakunta, Kalevan seurakunta ja Pyynikin seurakunta muodostaisivat Tuomiokirkkoseurakunnan, Hervannan, Härmälän ja Viinikan seurakunnat muodostaisivat ns. eteläisen seurakunnan ja Harjun seurakunta säilyisi samanlaisena.

Tuomiokapituli päätti 6.4.2011 saatuaan seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston lausunnot, että riittävää yksimielisyyttä seurakuntajaosta ei ole. Taustalla vaikutti se, että suuri osa luottamushenkilöistä oli vaihtunut syksyn 2010 seurakuntavaaleissa. Asia palautettiin jatkovalmisteltavaksi Tampereen seurakunnille huhtikuussa 2011. Tuomiokapituli järjesti seurakuntien luottamushenkilöille kaksi rakennemuutosseminaaria, ja lisäselvityksiä laadittiin yhteensä kuudesta eri rakennevaihtoehdosta.

Lisäselvitysten ja seminaarian pohjalta Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli esitti 21.9.2011, että Tampereelle rakennetaan neljän suomenkielisen ja yhden ruotsinkielisen seurakunnan yhtymä, jonka suomenkieliset seurakunnat ovat Tuomiokirkkoseurakunta (nykyiset Tuomiokirkkoseurakunta, Pyynikin seurakunta ja Härmälän seurakunta), Kalevan seurakunta (nykyisiset Kalevan, Viinikan ja Hervannan seurakunnat), Messukylän seurakunta (nykyiset Messukylän, Aitolahden ja Teiskon seurakunnat) sekä Harjun seurakunta.

Käsiteltyään lausunnon syyskuun esitykseensä tuomiokapituli päätti 26.10.2011 palata keväällä tehtyy esitykseensä seurakuntajaista. Tuomiokapitulin aloitteen mukaan Tampereen seurakuntayhtymän muodostavat Ruotsalaisen seurakunnan lisäksi Tuomiokirkkoseurakunta (nykyiset Kalevan seurakunta, Tuomiokirkkoseurakunta ja Pyynikin seurakunta), Messukylän seurakunta (nykyiset Aitolahden, Messukylän ja Teiskon seurakunnta), Tampereen eteläinen seurakunta (nykyiset Hervannan, Härmälän ja Viinikan seurakunnat) sekä Harjun seurakunta. Kirkkohallitus päätti lopullisesti seurakuntien lukumäärästä ja muodostamisesta 24.1.2012. Päätöksestä valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset 20.12.2012. Hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valitukset 7.1.2014.

Lähteet muokkaa

  1. Tampereen seurakunnat – historia Tampereen seurakuntayhtymä. Arkistoitu 13.6.2008. Viitattu 17.10.2008. (suomeksi)
  2. Kirkon tilastot Kirkkohallitus

Aiheesta muualla muokkaa