Tampereen normaalikoulu

peruskoulu

Tampereen normaalikoulu (puhekielessä Norssi) on Tampereella Vihiojan kaupunginosassa toimiva Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan kuuluva harjoittelukoulu ja Tampereen alueen ainoa Unesco-koulu. Tampereen normaalikoulussa toimivat sekä perusopetuksen luokat 1–9 että lukio. Kaikki peruskoulun luokat toimivat normaalikoulun rakennuksessa. Vanha Nekalan koulun rakennus ei ole enää käytössä siellä todettujen sisäilmaongelmien takia. Lukio toimii nykyään Tampereen yliopistolla. Oppilaat yläkouluun tulevat pääasiassa saman koulun alemmilta luokilta. Syyslukukauden 2012 alussa yläkoulussa oli 292 oppilasta ja lukiossa noin 250. [1]

Tampereen normaalikoulun logo

Opetusharjoittelunsa Tampereen normaalikoulussa suorittaa vuosittain noin 130 aineenopettajaksi opiskelevaa Tampereen yliopiston opiskelijaa. Opetusharjoittelun laadukas ja monipuolinen toteuttaminen onkin koulun keskeinen tehtävä.

Tampereen normaalikoulussa oli ennen käytössä 75 minuutin oppitunnit, käytäntö kuitenkin loppui uuden opetussuunnitelman myötä (2016 syksyllä käyttöön tuli 45 minuutin oppitunnit 7.–9. luokilla, 1.–6. luokilla 45 minuutin mittaiset oppitunnit ovat olleet käytössä jo pitkään). Oppilas opiskelee päivän aikana keskimäärin 3–4 eri oppiainetta. 45 minuutin järjestelmässä oppiaineita on keskimäärin 5–6. Pidemmät opetustuokiot ovat käytössä useissa normaalikouluissa.

Tampereen normaalikoulu sijoittui vuoden 2013 STT:n lukiovertailussa sijalle 187[2] Valtakunnallisissa vertailuissa normaalikoulun lukiolaiset sijoittuvat erinomaisen hyvin korkea-asteen jatko-opintoihin.

Toiminta-ajatusMuokkaa

Tampereen normaalikoulun toiminta-ajatuksena on tarjota yliopistokouluna oppilailleen, opiskelijoilleen ja opettajaharjoittelijoilleen korkeatasoista kansainvälisesti suuntautunutta opetusta. Koulu pyrkii kasvattamaan oppilaitaan ja opiskelijoitaan monipuolisesti tiedostaviksi, kriittisiksi erilaisuutta ymmärtäviksi sekä yhteistyöhön kykeneviksi maailmankansalaisiksi, jotka huolehtivat omasta ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Laadukkaan perus- ja lukio-opetuksen tuottamisen lisäksi Tampereen normaalikoulun keskeisenä tehtävänä on kiinteässä yhteistyössä Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa toteuttaa monipuolisesti opettajaharjoittelua.

Business NorssiMuokkaa

Business Norssi on Tampereen normaalikoulun lukion talous- ja elinkeinoelämän linja. Linja perustettiin syksyllä 2012 ja sillä on 25 opiskelijaa. Business Norssin tavoitteena on antaa opiskelijalle hyvä pohja jatko-opintoihin, jotka täh­täävät elinkeinoelämän johto- ja asiantuntijatehtä­viin. BN-linjalla käytetään laajasti ongelmakeskeistä oppimista ja uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja. Kurssien aikana vieraillaan paljon erilaisissa yrityksissä, sekä Normaalikoululla vierailee myös paljon talous- ja elinkeinoelämän johtotehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Norssilla vierailleista henkilöistä vaikutusvaltaisimpina mainittakoon Aalto yliopiston professori Sixten Korkman. Normaalikoulu on kehittämässä sähköisten oppimateriaalien käyttöä opintojen apuna, ja koulu antaakin jokaiselle opiskelijalle Applen iPadin.

Tunnettuja koulussa opiskelleitaMuokkaa

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa