TCL

ohjelmointikieli
Tämä artikkeli käsittelee ohjelmointikieltä. Sanan muut merkitykset on lueteltu täsmennyssivulla.

TCL (engl. Tool Command Language) on John Ousterhoutin luoma tulkattava ohjelmointikieli. Sen nimi voidaan lausua englanniksi ”tickle”. TCL:ää pidetään helposti opittavana, mutta silti tehokkaana työvälineenä oikeissa käsissä. TCL:ää käytetään yleensä nopeiden prototyyppien luomiseen, ohjelmien komentosarjakielenä, graafisissa käyttöliittymissä ja testauksessa. TCL on vuoden nuorempi kuin Perl.

TCL:n ominaisuuksia ja ajatusmallejaMuokkaa

 • Kielen rakenteet ovat komentoja kuten kaikki muutkin
 • Kaiken voi dynaamisesti määritellä uudelleen tai korvata uudella
 • Kaikkea voi käsitellä merkkijonona
 • Erittäin yksinkertainen syntaksi — vain 11 sääntöä
 • Helposti laajennettavissa C:llä, C++:lla, ja Javalla.
 • Tulkattu kieli — koodia voidaan luoda ja muokata dynaamisesti
 • Täysi Unicode-tuki
 • Käyttöjärjestelmästä riippumaton
 • Läheinen yhteys graafiseen käyttöliittymään Tk:n kautta.

EsimerkkejäMuokkaa

”>>”-merkkijono kuvaa ohjelman antamaa tulostetta eikä kuulu TCL:ään.

"#"-merkki rivin alussa on kommenttirivin merkki eli tulkki jättää kyseisen rivin huomioimatta.

Hello world:

 puts "Hei, maailma!"
 >> Hei, maailma!

Yksikkömuotoilija

#!/bin/sh
# the next line restarts using -*-Tcl-*-sh \
exec tclsh "$0" ${1+"$@"}

proc size {data {dec ""} {unit ""} {nobinary false}} { # numeroarvo pakollinen, muut saavat oletusarvot
 set i 0
 # Tarkistetaan arvot
 if { $dec == "" } { set dec 2 }
 if { $unit == "" } { set unit B }
 if { $nobinary } { set ratio 1000 } else { set ratio 1024 }

 # Valitaan oikea etuliite
 if { !$nobinary } {
  # Binääriset
  set units [split "$unit Ki$unit Mi$unit Gi$unit Ti$unit Pi$unit Ei$unit Zi$unit Yi$unit" " "]
 } {
  # Kymmenkantaiset
  set units [split "$unit k$unit M$unit G$unit T$unit P$unit E$unit Z$unit Y$unit" " "]
 }
 
 # Etuliitteet pienille luvuille
 set small_units [split "m$unit µ$unit n$unit p$unit f$unit a$unit z$unit y$unit" " "]

 # Negatiivinen vai positiivinen
 if { [expr {$data != [set data [expr {abs($data)}]]}] } { set m - } { set m "" }

 # Jaetaan lukua kunnes se on pienempi kuin suhdeluku
 while { [expr { $data/pow($ratio,$i) }] >= $ratio } { incr i }
 
 # Jos lukua ei jaettu kertaakaan, niin kerrotaan lukua kunnes se
 if { $i == 0 } {
 	
  while { ( $data*pow($ratio,-$i) ) < 1 } { incr i -1 }
 }
 
 # Muotoilu ja palautus
 if { $i >= 0 } { # Onko luku pienempi vai suurempi kuin 1
  if { $i < 9 } { # Onko etuliitettä luvulle
   return $m[format "%.${dec}f" [expr $data/pow($ratio,$i)]]\ [lindex $units $i]
  } {
   return $m[format "%.${dec}f" [expr $data/pow($ratio,$i)]]·10^${i}\ [lindex $units 0]
  }
 } else {
  if { [expr { abs($i)-1 }] < 8 } { # Onko etuliitettä luvulle
   return $m[format "%.${dec}f" [expr $data/pow($ratio,$i)]]\ [lindex $small_units [expr { abs($i)-1 }] ]
  } {
   return $m[format "%.${dec}f" [expr $data/pow($ratio,$i)]]·10^(${i})\ [lindex $units 0]
  }
  
 }
 
}

puts [size 12341234]
#>> 11.77 MiB

puts [size 12341234 4]
#>> 11.7695 MiB

puts [size 1048576 1 b/s]
#>> 1.0 Mib/s

puts [size 439534 2 m true]
#>> 439.53 km

puts [size 0.00000000043981 2 m true]
#>> 439.81 pm

puts [size 2341234234938248233092330942309320942342342342342342323843423948230948203948029840293840923840238402384029348820.0 20 m 1000]
#>> 2.34123423494000038048·10^37 m

TCL ja olio-ohjelmointiMuokkaa

Vaikka TCL:ssä itsessään ei ole olio-ohjelmointirajapintaa, sitä voi laajentaa tukemaan uusia ominaisuuksia tarpeen mukaan. Kieleen on tehty monia C-laajennuksia, jotka mahdollistavat olio-ohjelmoinnin, esimerkiksi XOTcl ja incr Tcl. Myös kokonaan TCL:llä tehtyjä olioperustaisia laajennuksia on. Tästä esimerkkinä Snit.

TCL:ää käyttäviä ohjelmistojaMuokkaa

TCL:ää käyttäviä ohjelmia ovat aMSN, eggdrop, x-chat ja BitchX.

LähteetMuokkaa

 • Flynt, Clif: TCL/TK : a developer’s guide. 3rd ed.. Amsterdam: Elsevier, 2012. ISBN 978-0-12-384717-1. (englanniksi)

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta TCL.