Täydennyspoliisi on henkilö, jonka valtioneuvosto voi määrätä poliisin henkilöstöä täydentämään valtion turvallisuuden ollessa uhattuna valmiuslaissa tarkoitetuissa poikkeusoloissa.

Tehtävät ja valtuudetMuokkaa

Poikkeusoloissa täydennyspoliisit työskentelevät pääsääntöisesti vakinaisten poliisimiesten työpareina yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitotehtävissä sekä vartiointi-, kuljetus-, saatto- ja alueiden eristämistehtävissä. Palveluksessa ollessaan he käyttävät poliisin virkapukineita. Täydennyspoliisilla on toimiessaan täydet poliisin valtuudet, mutta voimankäyttöoikeus on rajattu työparina toimivan vakinaisen poliisimiehen valtuuttamaksi.

Normaalissa oloissa eli muulloin kuin poikkeustilan aikana täydennyspoliiseilla ei ole mitään erityisoikeuksia tai valtuuksia, eli poliisin valtuudet ja velvollisuudet tulevat voimaan ainoastaan valtioneuvoston määräyksen jälkeen.

TäydennyspoliisihenkilötMuokkaa

Täydennyspoliisihenkilöstöä koskeva asetus tuli voimaan 1. lokakuuta 1997 mutta se kumottiin 1. tammikuuta 2014.[1] Asetuksen perusteella poliisin henkilöstöä voidaan täydentää noin 3000 henkilöllä. Kihlakuntien poliisilaitokset hoitavat täydennyshenkilöiden varaamisen ja kouluttamisen. Täydennyshenkilöstöön valitaan sekä miehiä että naisia. Heidän tulee olla henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan erityisen hyvin tehtäviin sopivia. Miesten pitää olla yli 35-vuotiaita. Täydennyshenkilöiksi hyväksyttävien tulee olla nuhteettomia. Heidän täytyy olla myös fyysisiltä ominaisuuksiltaan poliisitehtäviin soveliaita.

Täydennyspoliisiksi haetaan vapaaehtoisesti ilmoittautumalla kihlakunnan poliisilaitokselle. Mikäli mieshenkilö hyväksytään täydennyspoliisihenkilöstöön, niin hänet tullaan vapauttamaan asevelvollisuuden suorittamisesta eli häntä ei kutsuta enää reservin kertausharjoituksiin ilman erityisen painavia perusteita.

Täydennyspoliisin tehtävään valittu voi halutessaan luopua siitä ilmoittamalla asiasta kihlakuntansa poliisilaitokselle.

KoulutusMuokkaa

Täydennyshenkilöstöön valituille järjestetään koulutustilaisuuksia tai harjoituksia mahdollisuuksien mukaan 2-3 vuoden välein. Koulutuksessa käsitellään mm. poliisin tehtäviä, toimivaltuuksia, yleisiä toimintalinjoja, organisaatiota, käskyvaltasuhteita ja poikkeusoloja koskevaa lainsäädäntöä. Täydennyskoulutuksen yhteydessä esitellään myös poliisin suoja- ja voimankäyttövälineitä sekä ajoneuvokalustoa ja selostetaan niiden käytöstä annettuja säännöksiä. Myös ensiapu- ja järjestyksenvalvojakoulutus kuuluvat täydennyspoliisihenkilöiden koulutukseen. Poliisihallinto on tilannut heille neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Poliisi-lehden.

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

  1. Asetus täydennyspoliisihenkilöstöstä (kumoutunut) - (19.9.1997/886) Vanhentuneet ajantasaiset. 1.1.2014. Finlex. Viitattu 12.3.2014.