Täydennysjakaumalla eli komplementaarisella distribuutiolla tarkoitetaan kielitieteessä sitä, että morfeemin muunnelmat eli allomorfit ovat ainoat mahdolliset kyseisessä tilanteessa. Esimerkiksi ablatiivissa allomorfit ovat täydennysjakaumassa, koska takavokaaliin loppuvat sanat saavat päätteen -lta ja etuvokaaleihin loppuvat päätteen -ltä. Ne ovat siis ainoat mahdolliset allomorfit.

LähteetMuokkaa