Ratkaisemattomat tähtitieteen ongelmat

On olemassa vielä paljon tähtitieteeseen liittyviä asioita, joita ei olla vielä ratkaistu.

Kosmologia ja tähtitiedeMuokkaa

Laajeneva maailmankaikkeus Miksei tyhjiön nollapiste-energia aiheuta valtavaa kosmologista vakiota? Mikä estää sitä tekemästä niin? Onko epätäydellinen kosmologinen vakio vastuussa havaitusta kiihtyvästä maailmankaikkeuden laajenemisesta?

Baryonigeneesi Miksi havaittavassa maailmankaikkeudessa on niin paljon enemmän materiaa kuin antimateriaa?

Pimeä aine Mitä pimeä aine on? Onko se jotenkin yhteydessä supersymmetriaan? Eikö ilmiön ominaispiirteet kerro jonkinlaisesta aineesta, vaan itse asiassa painovoiman lisääntymisestä?

Entropia Miksi maailmankaikkeudella oli niin vähän entropiaa menneisyydessä, jonka tuloksena oli menneisyys ja tulevaisuus ja termodynamiikan toinen laki?

Neutriinon massa Minkälainen mekanismi on vastuussa neutriinojen massan luomisesta? Onko neutriino oma antipartikkelinsa? Tai voisiko se olla antipartikkeli, joka ei yksinkertaisesti voi liittyä ja annihiloitua normaalin partikkelin kanssa sen epäsäännöllisen olomuotonsa vuoksi?

Alkeishiukkasten massa Suhteellisuusteorian ekvivalenssiperiaatteen mukaan kaikkien alkeishiukkasten inertian ja painovoiman suhde on sama. Ei kuitenkaan ole olemassa kokeellisia todisteita. Emme siis voi tietää makroskooppisen pienen antimateriakappaleen massaa.

Maailmankaikkeuden muoto Mikä on "muoto"? Kosmista laajenemista käsittelevä hypoteesi kertoo, että maailmankaikkeuden muoto voisi olla mittaamaton, mutta vuodesta 2003 Jean-Pierre Luminet ja muut ovat esittäneet, että maailmankaikkeuden muoto voisi olla Poincarén dodekaedrinen avaruus (Poincaré dodecahedral space). Onko muoto mahdotonta mitata, onko se Poincarén avaruus (ks. Poincarén otaksuma), vai onko se jokin muu 3-monisto.

Tähtitiede ja astrofysiikkaMuokkaa

Auringon koronan lämpötila Miksi auringon korona on niin paljon auringon pintaa lämpimämpi?

Gammapurkaukset Kuinka nämä lyhytkestoiset, mutta voimakkaat ilmiöt syntyvät? Syyksi on arveltu mustan aukon syntyä valtavasta tähdestä.

Hipparcosin anomalia Kuinka kaukana Plejadit ovat?

Galaksin rotaatiokäyrä Onko pimeä aine syynä galaksin keskustaa kiertävien tähtien teoreettisen ja havaitun nopeuden eroavaisuuteen, vai onko kyse jostakin muusta?

Supernovat Mikä on tarkka määritelmä sille, milloin kuolevan tähden luhistuminen muuttuu räjähdykseksi?

OMG-hiukkanen Minkä takia jotkut kosmiset säteet omaavat yleistä rajaa korkeamman määrän energiaa?

Pioneer-anomalia Mikä aiheuttaa poikkeaman aurinkokunnan ulko-osiin lähetettyjen luotainten radoissa?

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa